in 8 x 50 woorden

Wat waren de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens C-DAY16? 8 Programma-onderdelen, elk samengevat in maximaal 50 woorden. Met 8 reacties van bezoekers.

1

2

3

4

5

6

7

8

Nigel Salter - Verantwoord innoveren is duurzaamheid vanuit het hart

Wat doen wij voor de toekomst?

Duurzaamheid is lastig en kost geld, stelt Nigel Salter. Hoogstens helpt het ons imago. Je kunt duurzaamheid óók zien als ‘verantwoord innoveren’, vanuit de vraag: wat doen wij voor de samenleving van de toekomst? Zoals G-Star, dat plastic uit zee in kleding verwerkt. Of Lego, dat een alternatief voor plastic zoekt. Dan zit duurzaamheid in de aderen van de organisatie. En leidt het tot een andere winst!

‘Geen marketingtool’

“Het is goed om niet duurzaamheid als uitgangspunt te nemen, maar verantwoord innoveren. Dan komt het uit je hart en is het geen marketingtool. In contact met bedrijven in Zwolle hebben we het hier ook over. Het verrast me dat bedrijven er zo mee bezig zijn. Zoals Coca Cola dat schoon water produceert. Je hoeft het niet voorop te zetten, dat je dat doet, maar je mag het best iets meer promoten.”

 

Hanneke Akse, communicatieadviseur gemeente Zwolle

Noelle Aarts

‘De term ‘dialoog’ mag geen loze kreet worden’

"Als mensen in een dialoog een andere mening hebben, dan moet je luisteren en niet de ander willen overtuigen van je gelijk. Anders maak je iemand monddood en worden de verhoudingen er niet beter op. Betere dialoogvaardigheden zijn belangrijk, die handschoen moeten we oppakken. De term ‘dialoog’ mag geen loze kreet worden."

 

Noelle Aarts

 

‘Kernboodschappen pompen is voorbij’

“De tijd van een kernboodschap formuleren en die de organisatie inpompen is voorbij. Het gaat om het verbinden van mensen. Daarbij moeten we ons goed realiseren dat er eilanden in de samenleving en in organisaties bestaan. Als communicatoren moeten we gaan denken in gesprekken, goed luisteren en die gesprekken faciliteren.”

 

Frithjof de Haan, Maatschap voor Communicatie

Mark van Vuuren – Drijvende kracht in vloeibare tijden

‘Neem een voorbeeld aan Daedalus’

"Daedalus mocht niet te hoog en niet te laag vliegen. Dat geldt ook voor ons werk in netwerk-organisaties. Toch lijkt het erop alsof we altijd een keuze moeten maken in bijvoorbeeld wel of niet open, duidelijk of georganiseerd zijn. Maar er is een middenweg en die is niet het gemakkelijkst. Dan gaat het namelijk om maatwerk."

 

Mark van Vuuren, Universiteit Twente

 

‘Ga niet op zoek naar structuur’

“We moeten veel meer inspelen op netwerkorganisaties. Als je dat vertaalt naar de praktijk, gaat iedereen op zoek naar een structuur om dat aan te pakken. Maar dat moet je juist niet doen. Je moet het laten ontstaan vanuit de mensen in het netwerk zelf. En hun behoeftes kunnen we daarbij ondersteunen.”

 

Corine van Impelen, ‎Hoofd Communicatie & Evenementen Naturalis en Partner Wit Communicatie

Betteke van Ruler – In gesprek over de toekomst van het vak

Communicatie leidend?

Vijf jaar geleden werd communicatie als vak in twijfel getrokken. Maar dat is voorbij, stelt Betteke van Ruler. Wat is de rol ervan over vijf jaar? van Ruler: "Nu nog bepaalt ‘Beleid’ vaak wat er gecommuniceerd wordt. Maar waarom is 'Communicatie' niet leidend? Samenwerking wordt immers belangrijker. En uit communicatie kan ook beleid ontstaan."

 

‘In het aardbevingsgebied’

“Om tot ons beleid te komen is er al veel contact met huurdersorgani-saties. Communicatie zit dus al bij Beleid. Maar luisteren is één ding, het meenemen van geluiden in beleid en het uitvoeren ervan is heel iets anders. Onze rol als communicatieafdeling is verbindingen leggen. Hoe je de dialoog aangaat, dat vind ik interessant. Bij ons is dat actueel: we zitten dagelijks middenin een aardbevingsgebied.”

 

Robert Daling, Communicatieafdeling woningcorporatie Lefier

Tafelgesprek – Waarden in het vak

‘Direct reageren’

"Een jager in Limburg schiet zwijntjes dood die zojuist door de brandweer uit het water zijn gehaald. Voor de camera. De maatschappelijke verontwaardiging is groot, en ook binnen
de jagersvereniging is er grote weerstand.  Wij – de jagersvereniging – wilden samen met brandweer en provincie tot een verklaring komen op basis van feiten. Nu zou ik direct reageren. De emotie erkennen. Misschien het dilemma communiceren. Het verbaasde mij dat geen enkele journalist mij belde. Het zegt iets over integriteit van het vak: hoor en wederhoor in de journalistiek. Het zegt ook iets over rechtvaardigheid: mensen vormen een oordeel zonder dat ze de feiten kennen."

 

Janneke Eigeman, woordvoerder Nederlandse Jagersvereniging

 

‘Neem de tijd’

“Wanneer het spannend wordt schieten we snel in de paniekstand in plaats van rustig te blijven. Neem de tijd om je standpunt te bepalen. Wat is er gebeurd? Wat zijn mijn vragen? Welke vervolgstappen neem ik? Ga het gesprek aan en blijf geïnteresseerd in de ander!”

 

Pien Chrispijn, zelfstandig communicatie professional

Tafelgesprek – Hoe houden we het kalm?

‘Regie pakken’

"De communicatie rondom de opvang van vluchtelingen vraagt om een stabiel bestuur en verbinding met je burgers. Maar de echte opgave schuilt in de uiteindelijke integratie van deze mensen. In Zevenaar ontstaat nu bijvoorbeeld het beeld dat asielzoekers een woning en 10.000 euro voor de inrichting krijgen. En niemand voert regie over inhoud en woordkeus. Daar moet ons vak over gaan!"

 

Eliane Schoonman, Issues Management Institute

 

‘Geef vluchtelingen een gezicht’

“De regie zijn we allang kwijt, helaas. Hoe je als communicatieprofes-sional wel kunt sturen in het debat? Vertel een eerlijk verhaal en doe een beroep op medemenselijkheid. Heb het niet over aantallen, maar geef die mensen een gezicht. Laat ze zelf hun verhaal vertellen. Dat genereert impact.”

 

Tom Scherder, gemeente Gooise Meren

Farid Tabarki

‘Zoek de vertraging’

“Nederland is veranderd in een vloeibare samenleving. Wat weten we nog? ‘Verandering is de enige constante en onzekerheid de enige zekerheid’. We gaan elke dag nieuwe, losse verbindingen aan, over de hele wereld. En de ontwikkelingen gaan snel. Om de versnelling te overleven, moeten we de vertraging opzoeken. Terugkijken. Tijd vrijmaken. En luisteren. Dat vooral.”

 

Farid Tabarki, trendwatcher, Studio Zeitgeist

 

‘Vrouwelijke kwaliteiten belangrijker’

“Vandaag ben ik bevestigd in wat ik al vermoedde: vrouwelijke kwaliteiten worden steeds belangrijker. Dat zie ik ook terug in de praktijk. Ik heb nu een klant die naar zijn werknemers luistert, de tijd neemt het gesprek te voeren en het proces bewust vertraagt. Zo’n verandering gaat gestaag, maar dat geeft niet. Als het stolt, heb je pas een probleem.”

 

Christel Berkhout, Plannen van de Plank

Marco Doeser – De kunst van het confronteren

Ehbo bij conflicten: houd contact

Conflicten zijn er altijd al geweest, betoogt Marco Doeser. En ze hebben ook zo hun nut. Maar hun aantal groeit. Een paar voorbeelden: in Nederland is er al een half miljoen werknemers met een langdurig arbeidsconflict. En wereldwijd zijn er 53 internationale conflicten. Je kunt dan vluchten, naar beneden delegeren, desintegreren of meta-communiceren. Wat het meest tot een oplossing leidt? Marco Doeser: "Contact houden met elkaar."

 

 

‘Uitdagende driehoek’

“We doen in de communicatie veel op intuïtie. Vaak zoeken directeuren nu juist naar een rationele onderbouwing. En daarom zoeken wij weer naar tools, modellen en instrumenten om effecten van onze inspanningen te meten. Die driehoek gevoel - ratio - model is een uitdagende.”

 

Rianca Huisman, communicatieadviseur Noordtij

Aan deze pagina werkten mee:

Redacteur

Karlijn Broekhuizen

Redacteur

René Lamers

Redacteur

Tim Korenhoff

Fotograaf

Sanneke Fisser

Redacteur

Robin Ouwerkerk

Redacteur

Maurits von Heijden

Fotograaf

Edwin Weers

Vormgever

Lisanne Gottenbos

Eindredacteur

Eric Went