header-highlights

C-DAY18: the highlights

Natuurlijk kunnen we niet om de hoogtepunten heen van C-DAY18. In quotes, op film, in beeld. Hier komen ze nog een keer. Met: de uitslagen van de communicatieverkiezingen, veel sfeerbeelden, een illustratie als samenvatting van de dag en vier quotes over het belang van een goed vakcongres.  

En de winnaar is…

Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie van Hulphond Nederland, is verkozen tot Communicatieman van 2018. Isabel Boerdam, eigenaar van de blog ‘De Hippe Vegetariër’ en het recent opgerichte Green Food Lab, is het CommunicatieTalent van 2018.

Strickwold van Hulphond Nederland heeft met zijn campagne ‘Superteams’ een recordbedrag opgehaald. Hij neemt het stokje over van Wim van der Weegen, de Communicatieman van 2017.

De prijs voor het aanstormend talent onder de 30 jaar is voor Isabel Boerdam, organisator van de Nationale Week Zonder Vlees. Naast haar eigen blog en bedrijf, werkt Boerdam ook als freelance consultant bij Omnicom PR Group NL. Boerdam is de opvolger van Laura Peels, het CommunicatieTalent van 2017.

De vakjury heeft de kandidaten beoordeeld op vier criteria: of ze inspirerend zijn, innovatief, op de impact die zij hebben en op hun individuele bijdrage. Over Strickwold zei de jury: “Strickwold heeft Hulphond Nederland stevig op de kaart gezet. In zijn sponsorproposities en -overeenkomsten is hij creatief en succesvol. Zijn persoonlijke communicatie is misschien wel zijn sterkste wapen.”

Ook veel lof voor talent Boerdam. “Het oprichten van de stichting, het werven van partners én het bedenken en uitvoeren van een uitgekiend, creatief en innovatief communicatieprogramma: Isabel heeft het voor elkaar gekregen. Met jaloersmakend mooie resultaten”, aldus de jury.

C-DAY18 in vier quotes

Wat hebben de sprekers uit het ochtendprogramma van C-Day18 ons meegegeven? Vier quotes die resoneren.

Gerry McGovern – CEO of customer Carewards

De boodschap ervaren

“We leven in een nieuwe wereld; ons vertrouwen in organisaties is verdwenen en verschoven naar vertrouwen in mensen zoals wijzelf. We geloven niet meer wat ons wordt verteld, maar gaan af op onze eigen ervaring. Daarom is het tijd voor organisaties om echt te luisteren en te reageren op wat er buiten gebeurt, en om gebruik te maken van nieuwe technologieën waarmee we met klanten kunnen verbinden. In deze nieuwe wereld bestaat communicatie uit het ervaren van de boodschap.“

Inge Massen – global  director communications and external affairs at DSM

Maatschappelijke beweging starten
“De grenzen tussen sleutelfuncties vervagen en als professional kijk je niet meer alleen naar communicatie. Belangrijke functies en figuren zoeken verbinding met elkaar en richten zich op een gezamenlijke doelstelling. Door vervolgens in de buitenwereld betrokkenheid te creëren kun je een maatschappelijke beweging starten en wordt het effect groter en nog breder uitgedragen. Zo maak je echt verschil.”    

David Gallagher – President Growth & Development, Omnicom Public Relations Group

Sociale netwerk wordt nieuwe valuta
“Er vindt een verschuiving plaats. We gaan van het industriële tijdperk naar een sociaal tijdperk. Het gaat daar niet meer om communiceren over producten of diensten, maar communiceren met mensen. In dat nieuwe tijdperk wordt ons sociale netwerk de nieuwe valuta. Dus leg contact met elkaar, richt je op heldere en empathische communicatie”    

Peter Steere – voorzitter MSL EMEA & partner JKL

Iedereen is influencer
“Iedereen is een influencer geworden. Daarmee krijgen we veel invloed, en hebben we ook een verantwoordelijkheid om op een goede manier met die invloed om te gaan. Die verantwoordelijkheid neem je als je gebruik maakt van facts and data, door het gebruik van artificial intelligence en via immersive ervaringen, zoals virtual reality. Zo kun je op een krachtige manier je boodschap laten ervaren. “   

Dit zei Gerry

Met gewone, warme belangstelling alleen kom je er niet. Je moet geobsedeerd zijn door de klant, de burger. Eigenlijk moet jij ze zelfs beter kennen dan dat zij zichzelf kennen. Gerry McGovern, CEO van Customer Carewords en auteur van het boek ‘Transform: A Rebel’s Guide for Digital Transformation’, weet hoe je een organisatie klaarmaakt voor de relaties van morgen en hoe je met deze relaties moet communiceren. Zijn motto: je schaalt op of je ligt eruit. De keynote van C-DAY18, vastgelegd door www.videonieuwsbericht.nl

Daarom een goed vakcongres

Wat is het belang van een goed vakcongres voor communicatieprofessionals? Vijf statements.

Jeroen Rispens, directeur Mett:

‘Echt wijzer naar huis’

“Wij communicatiemensen zijn verbinders van nature. In elke opdracht, in elk project en met elke vraag zetten we ons in om de mensen om ons heen te betrekken bij een onderwerp of thema. We zijn ook voortdurend in contact, en schakelen schijnbaar moeiteloos tussen vorm en inhoud, tussen uitvoering en strategie. Laat ons maar schuiven. Maar wat heerlijk is het dan om een dag om je heen te kijken, jezelf te herkennen én… écht wijzer naar huis te gaan. Geen promopraatjes, maar oprechte verhalen en de wil om elkaar wijzer te maken. Logeion zet vol in op inhoud, en dat is precies wat we nodig hebben. Volgend jaar weer?!”

www.mettt.nl

Ellen Diermanse, afdeling marketing ANP Zakelijk

‘Weten wat er te koop is’

“Het belang van een goed nationaal vakcongres is voor de bezoekers dat zij op de hoogte worden gebracht van alle trends en ontwikkelingen, dat zij deskundigen kunnen ontmoeten, verder kunnen netwerken en weten wat er in de markt te koop is. Voor sponsoren is een congres waardevol wanneer er voor hen de juiste doelgroep rondloopt en er voldoende netwerkmomenten zijn. Het ANP biedt op een goed vakcongres de communicatieprofessional het middel om nieuws te monitoren en te analyseren, zodat zij bij hun management goed beslagen ten ijs komen en de ROI van hun communicatie kunnen aantonen. Zo helpt een goed inhoudelijk congres hen om nieuwe inzichten te krijgen en hen op de toekomst voor te bereiden.”

www.anp.nl

Marijke Baumann, executive director RSM Corporate Communication Centre

‘Face-to-face ontmoetingen’

“C-DAY van Logeion biedt de mogelijkheid om elkaar face-to-face te ontmoeten, en dit is nog altijd de beste en meest vertrouwde manier van communiceren. Tijdens het congres krijg je de gelegenheid om met elkaar kennis te delen en de laatste trends te bespreken. Corporate communicatie verdient de aandacht en moeite die nodig is voor ontwikkeling en professionalisering in een snel veranderende wereld. RSM Corporate Communication Centre deelt de passie voor communicatie en streeft ernaar om communicatieprofessionals te ondersteunen in hun verdieping en verbreding van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.”

www.rsm.nl

Martin Staats, directeur OnlyHuman:

‘Samen het vakgebied versterken’ 

“Het vakgebied communicatie is continu in beweging. Als arbeidsintermediair is het voor ons enorm belangrijk mee te bewegen door te investeren in de actuele vakkennis en persoonlijke groei van onze professionals. Dit doen wij niet alleen: wij brengen ons netwerk bij elkaar en versterken zo de groei van het vakgebied als geheel.  C-DAY18 is onlosmakelijk verbonden met het vakgebied communicatie, kennisuitwisseling en groei. Zoals een goed vakcongres hoort te doen, draagt deze bij aan ontwikkeling. Bovendien is C-DAY18 een mooie gelegenheid om bij te praten met nieuwe en bestaande relaties.”

www.onlyhuman.nl

Chantal Kolleman, HVR Group

‘Geen standaard antwoorden’

Met C-DAY biedt Logeion nieuwe inzichten uit binnen- en buitenland aan professionals. Zo stimuleert C-DAY de ontwikkeling van ons vak. Een belangrijke ontwikkeling is het feit dat communicatie steeds meer een opgave voor de hele organisatie wordt. De communicatieprofessional helpt anderen communicatiever te handelen. Deze andere rol is volop in beweging. Veel professionals, teams en organisaties denken na over de ideale inrichting van de communicatiefunctie. Wij geloven niet in een standaard antwoord. Voor ons staat het stap voor stap ontdekken van de ideale inrichting centraal. Ontdek de behoeften in je organisatie en formuleer het aanbod dat daarbij hoort. Ga op reis en durf buiten de gebaande paden te gaan.”

 www.hvrgroup.nl

Visuele samenvatting

Tijdens C-DAY18 gingen Norbert, Irma en Daniel van Lox Creative Experts op zoek naar mooie opmerkingen, anekdotes en treffende uitspraken voor hun visuele samenvatting van de dag. Dit is het resultaat.

Connected

Netwerken, ook dat hoort bij C-DAY18. Wie netwerkt met wie? Ellen Evers en Boudewijn Bugter vinden elkaar en connecten op LinkedIn. Ze spreken af een keer koffie te gaan drinken.

Boudewijn werkt bij bureau Customer Revolution. “Voor Logeion doen wij onderzoek onder de leden met het doel een persona van het Logeion-lid te ontwikkelen. Tijdens C-DAY18 vullen leden vragenlijsten in. Zo willen we onder andere een beter beeld krijgen van wat hun wensen zijn voor de ontwikkeling van hun vakgebied.”

Ellen is kort geleden gestart bij de gemeente Enschede voor het programma Economie, Werk en Onderwijs. “Ik heb de fasterclasses Burgerparticipatie en Communicatie met laaggeletterden gevolgd. Laaggeletterden vallen ook onder de doelgroep waar ik me mee bezig houd, dus dat was een nuttige sessie.”

De bonus van vandaag: een connectie met Boudewijn. Wordt vervolgd.

Overheid scoort het beste op begrijpelijk communiceren

Wie doet het volgens de Nederlander beter als het gaat om begrijpelijke communicatie: de overheid of het bedrijfsleven? Op C-DAY18 werd die vraag voorgelegd aan de aanwezigen. Die schatten in grote meerderheid (75%) in dat volgens de Nederlander het bedrijfsleven het beter doet dan de overheid. Het omgekeerde blijkt waar: de overheid scoort het hoogst.

Onderzoeksbureau De Hond vroeg in opdracht van communicatiecoöperatie Publiquest een representatieve groep Nederlanders naar hun mening over de huidige stand van begrijpelijk en betrouwbaar communiceren. 49 % van hen zei over overheden dat deze enigszins tot helemaal begrijpelijk communiceren, tegen 45 % als het gaat om zorg- en onderwijs en 41% als het gaat om bedrijfsleven en financiële instellingen.

Ouderen minder positief
Ouderen zijn over de begrijpelijkheid van overheidscommunicatie duidelijk minder positief dan jongeren. Zo vindt 71% van de jongeren (18-24 jr) overheidscommunicatie enigszins tot helemaal begrijpelijk, tegen slechts 29% van ouderen (55-64 jr). Informatie door zorg- en onderwijsinstellingen of bedrijfsleven / financiële instellingen werd onder ouderen slechts door 18% enigszins tot helemaal begrijpelijk bestempeld.

Op de stelling ‘ik vind dat de overheid voldoende haar best doet om begrijpelijk te communiceren’ antwoordde 56% van de jongeren positief, tegen slechts 30% van de Nederlanders van 45 en ouder. Jongeren zijn ook duidelijk meer dan ouderen te spreken over de betrouwbaarheid van overheidsinformatie. 68% van hen was hier positief over, onder 54-plussers was dit slechts 21%.

Meer weten? Ga dan naar de website

C-DAY18: de sponsoren