2-header

Trend 1: Creating shared value

Het creëren van gemeenschappelijke waarde met en voor anderen is in toenemende mate van belang voor het bestaansrecht van organisaties. De kunst is die shared value zo te creëren dat ze ook voordelen opleveren voor anderen. Hoe communicatieprofessionals dat aanpakken? Zes vakgenoten doen een voorzet.

‘Voor mij betekent ‘Creating shared value …’’

‘Op zoek naar verbinding’

“De belangrijkste vraag in mijn werk is hoe ik van toegevoegde waarde kan zijn voor mijn klanten. Hoe ik hen kan ontzorgen. Daarom ga ik samen met hen op zoek naar de rode draad: wat verbindt ons en wat is de verbinding met hun eigen klanten? In de campagne die we daarna samen ontwikkelen ga ik altijd op zoek naar beleving: alleen zo voelen klanten zich echt verbonden met het product dat ze afnemen.”

Ellen Diernanse, ANP

‘We doen het samen’

“Hoe kunnen wij nu op een goede manier de media bereiken? Dat is de vraag waarmee klanten bij ons aankloppen. Wij hebben verstand van software, data-analyse en we hebben een netwerk in de Benelux. Hoe kunnen we samen de juiste connecties maken? Dat doe ik graag met de mensen om mij heen. Ik ben dan wel graag een  spil.”

Giovanni Bholai, Cision Benelux

‘Creating shared value’ volgens Wanda 

Waar staat ‘Creating shared value’ voor? Gastredacteur Wanda Dijkstra ging tijdens C-DAY18 op onderzoek uit en vond de antwoorden. Bekijk hier haar vlog.

Drie communicatieprofessionals, een gesprek

‘Delen is het nieuwe hebben’

Gedeelde waarden creëren op zo’n manier dat het ook voordelen voor anderen oplevert. Gekenmerkt door wederkerigheid. Hoe pas jij dit toe in jouw organisatie? We vragen het drie deelnemers van C-Day18: Gaby van Caulil (NWO), José Onderdenwijngaard (Aedes) en Irmgard Jansen (gemeente Den Haag).

Bij aanvang van het gesprek over shared value mogen de drie deelnemers drie kaartjes kiezen met waarden die hen het meest aanspreken. Maar dan blijkt dat Gaby en Irmgard hun oog op hetzelfde kaartje hebben laten vallen. Dat begint al goed. “Delen is het nieuwe hebben”, zegt Gaby. En dat gaat ook op voor waarden van waaruit je werkt.

Belangrijk zijn voor hen: anderen gelukkig maken, openheid en scheppend bezig zijn. Vanuit die waarden bespreken ze een casus die in Den Haag de gemoederen hevig beroert: een oud en onveilig tramtracé moet vernieuwd en verbreed worden. Maar daarvoor moeten wel maar liefst 120 oude en karakteristieke bomen wijken.

Bomen terug planten
Irmgard (vanuit de waarde ‘scheppend zijn’) zet voor deze case de pet van bewoners op, die fel in verzet zijn gekomen tegen de bomenkap. “We moeten aan alternatieven denken voor de bomen”, zegt ze. “De bomen die terug geplant worden moeten minimaal gelijk zijn of groter.”

José (‘mededogen’) kijkt vanuit de gemeentelijke bril naar deze case. “Die nieuwe rails moeten er komen, zodat de nieuwe trams ook rolstoelers kan meenemen en andere mensen die slecht ter been zijn”, zegt ze. “Het kan niet zo zijn dat mensen niet meekunnen, omdat ze niet gelijkvloers kunnen instappen.”

Gaby (‘liever geven dan ontvangen’) vertegenwoordigt in deze case de Bomenstichting. “Ga in gesprek met de omwonenden om te horen waarom ze zo enorm aan deze bomen hechten”, adviseert hij. “En laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren.”

Eerst luisteren
Zo gaat dit gesprek verder: zoekend, open en met veel begrip voor de ander. De deelnemers hebben dan ook nogal wat gedeelde waarden die allemaal om een empathische houding vragen. “We zijn allemaal van eerst luisteren en verkennen”, signaleert Gaby. “En transparant zijn”, voegt Irmgard eraan toe.

Waar in de stad Den Haag de emoties hoog oplopen, is van polarisatie aan deze tafel geen sprake. “Als je start met luisteren, dan heb je een ander startpunt”, zegt José. “We zoeken hierbij dan vanzelf al niet de tegenstellingen op.”

Genudged
Is die houding typerend voor communicatieprofessionals? “We zijn genudged bij deze case”, denkt Gaby. “We kregen hier eerst de vraag voorgelegd wat onze belangrijke waarden zijn. Dan zoek je vanzelf niet de polarisatie op. Het zou wel interessant zijn om te onderzoeken wat er gebeurd was als dat niet zo was gegaan. Als we niet eerst bewust waren gemaakt van onze waarden.”