header5

Trend 4: Verbeelden en beleven

De impact van communicatie is in toenemende mate afhankelijk van verbeelding en beleving. Hoe kun je nog impact hebben? Technologie en oog voor communicatie gericht op zintuigen bieden mogelijkheden. Maar hoe pak je dat dan aan? Zes deelnemers van C-DAY18 doen een voorzet.

‘Voor mij betekent ‘Verbeelden en beleven…’’

‘Bosbeleving’

“Wij zoeken in onze communicatie altijd naar beleving. We hebben bijvoorbeeld bij een project de thema’s en vragen die speelden een gezicht gegeven in de persoon van boswachter Rob. We lieten hem vloggen over bepaalde thema’s, maar ook was hij bij live-excursies aanwezig of je kon in een café vragen aan hem stellen. Dat werkte enorm goed.”

Marcella Meijers, Villa 5

‘Emoties oproepen’

“Dagelijks zijn wij met verbeelden bezig: we maken verhalen met bewegend beeld. We willen herinneringen creëren, emoties oproepen. Zo hebben we voor het Wereldmuseum in Rotterdam een installatie ontwikkeld waarbij we eeuwenoude kleitabletten uit Mesopotamië weer ‘tot leven’ hebben gewekt: je kon de 3D-geprinte versies van de kleitabletten aanraken en met videomapping vertoonden we projecties op de replica’s. Alle zintuigen op scherp!”

Bram Verlaan, Zcene

‘Verbeelden en beleven’ volgens Marjolein

Waar staat dat voor, ‘Verbeelden en beleven’? Marjolein Overdevest, filmmaker bij Magazine on the Spot gaat op verzoek van de redactie op zoek naar antwoorden. Haar bevindingen in de vorm van een korte vlog.

Macht der verbeelding

Van tekst naar beeld en beleving. En dus het appelleren aan alle zintuigen. Dat is de trend. Maar hoe doe je dat als overheid? Pauline Smabers (Coform), Ivonne Smit (Vitrex) en Hugo Warning (gemeente Amsterdam) gaan aan de slag met een case over windmolens op zee.

Picture this. Voor de kust van Noord-Holland komt een windmolenpark. Strandgasten en ondernemers zijn in rep en roer. Zij vrezen aantasting van het ongerepte uitzicht en – dus – minder toeristen. De opdracht: bedenk een communicatieplan waarbij beleving, verbeelding en zintuigen een nadrukkelijke rol hebben.

Strategie
Maar zo doen we dat al jaren niet meer, is het commentaar van de drie communicatieprofs. Communicatieplannen zijn outdated. “Je moet vooraf in gesprek met de stakeholders. Belangen afwegen. Werken vanuit strategie”, zegt Hugo, MT-lid bij Het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam.

Bij ruimtelijke projecten als het plaatsen van windmolens moet je het ‘waarom’ goed duidelijk maken. En als je wilt dat burgers kunnen participeren, dan moet je echt mogelijkheden geven om concreet mee te denken en de uitvoering te beïnvloeden, stelt Ivonne, die bij Viatrix de functie van manager customer journey vervult. 

Niet terecht
Toch kunnen de drie gesprekspartners zich wel iets voorstellen bij het toevoegen van beleving en verbeelding in de communicatie over – bijvoorbeeld – ruimtelijke projecten als windmolens, waarbij het gaat over zichtlijnen, schaduw, geluid, maar misschien ook dierenleed. Hugo denkt dat het gesprek met betrokkenen het startpunt zou moeten zijn. “Wat zijn hun belangen? En waar zit het gemeenschappelijk belang? Windmolens zijn lelijk én stakeholders denken dat ze er last van zullen hebben. Het is dus de kunst om te laten zien dat die weerstand misschien niet terecht is én dat ze iets aan die windmolens hebben”, denkt Hugo.” 

 
 

Feiten en emotie inzichtelijk
Communicatieadviseur Pauline Smabers werkt op dit moment in Almere aan de communicatie over de komst van een veld met zonnepanelen. Omwonenden zijn bezorgd. “Hoe groot het zonneveld wordt en op welke plek het precies komt, daar kunnen bewoners invloed op uitoefenen.” 

“Ik kan me voorstellen dat je stakeholders letterlijk in de rol van de ander laat stappen”, suggereert Ivonne. “Laat de strandtoerist meedraaien in de horeca. Maar maak ook inzichtelijk wat die windmolens opleveren. Maak feiten en emotie inzichtelijk.”

Meedelen in de opbrengst
Als je stakeholders betrekt in het proces, moeten ze wel echt invloed kunnen uitoefenen. En de vraag is hoe je dat doet met een windmolenpark op zee. Hugo: “Misschien kunnen ze meepraten over afstand vanaf de kust, de hoogte van de windmolens, het materiaal dat wordt gebruikt…?”

Pauline heeft bewoners in Almere een foto laten maken van hun uitzicht. En op die foto is het zonneveld ingetekend. “Dan zien ze wat de impact echt is.”

Ivonne: “Je kunt trouwe strandbezoekers een toeristenbril geven, zodat ze de impact kunnen zien.”

“Zo’n windmolenpark levert geld op. Je kunt stakeholders die daar echt last van hebben laten meedelen in de opbrengst door lagere energielasten”, suggereert Hugo.

Eerlijk en betrouwbaar
Alle investeringen in beleving en verbeelding leveren weinig op als je niet luistert, denkt Ivonne. “En doe dan ook merkbaar iets met de dingen die je hoort.”

En zorg ervoor dat je als overheid eerlijk en betrouwbaar blijft, is de stelling van Hugo. “Durf te zeggen wat niet kan.”