COLOFON

‘De sociale netwerkeconomie in beeld’ is een uitgave van Cedris en SBCM

Juni 2016

Dit e-zine is geproduceerd door een mediateam van Magazine on the Spot

 

Redactie Karlijn Broekhuizen, Robin Ouwerkerk en Marloe van der Schrier

Eindredactie Anje Romein

Film Steven Jansen en Karlijn Broekhuizen

Fotografie Edwin Weers

Ontwerp en opmaak Nanda Alderliefste

De sociale

netwerkeconomie

in beeld

16 juni 2016