voorwoord

Niet twijfelen maar doen!

 

‘Tot 2026 komen er 125.000 reguliere banen bij voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan 100.000 binnen het bedrijfsleven.’ Deze ambitieuze banenafspraak stáát en gaan we ook met elkaar realiseren. In de eerste twee jaar is 60% van de gerealiseerde banen via detachering door SW-bedrijven tot stand gekomen. Let wel, het gaat hier om mensen die vanuit de Sociale Werkvoorziening de stap hebben gezet naar de reguliere arbeidsmarkt.

Daarmee is detachering dé succesformule om mensen bij reguliere werkgevers te laten werken. Detachering van mensen uit het SW-bedrijf leidt weliswaar tot een meer inclusieve arbeidsmarkt, maar niet vanzelfsprekend tot meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Want deze mensen hadden al werk. Er is dus meer nodig, om niet alleen de inclusiviteit, maar ook de arbeidsparticipatie te doen stijgen.

Eén mogelijkheid ligt voor het oprapen: laat gemeenten die dit succesvolle detacheringsinstrument nog niet gebruiken, dit wel gaan inzetten voor diegenen die onder de Participatiewet vallen. Een derde van de gemeenten twijfelt daarover. Ons advies: niet meer twijfelen, gewoon doen.

 

“Detachering is dé succesformule om mensen

bij reguliere werkgevers te laten werken”

 

 

De SER onderstreept met haar rapport de kwaliteiten en competenties van SW-bedrijven. Hun kwaliteiten om banen te creëren, werkgevers te ontzorgen, mensen desgewenst intensief te begeleiden en te coachen. Dat zijn de kerncompetenties van SW-bedrijven. Dat betekent niet dat alles bij het oude moet blijven. Dat gebeurt ook niet, want de wet die toegang gaf tot SW-bedrijven bestaat niet meer. Maar de expertise en de landelijk dekkende infrastructuur die SW-bedrijven bieden, blijft ook in de toekomst hard nodig. Gooi geen oude schoenen weg, als je nog geen nieuwe hebt.

 

Doel van de sociale netwerkeconomie is om met goede publiek-private samenwerking meer werkgelegenheid voor bijzondere groepen te organiseren. Overheden, sociale partners, werkbedrijven en sociaal ondernemers zijn daarvoor de aangewezen partijen. We moeten met elkaar ideeën ontwikkelen om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Voor die opgave dagen wij u allen graag uit.'

 

Job Cohen, voorzitter Cedris en Huib van Olden, voorzitter SBCM