CONGRES IN

WOORD EN BEELD

Op 14 december 2015 vond het congres Cultuur in Beeld plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Een verslag in beeld en quotes.

‘Het gaat erom de burger te betrekken. Publieksbereik en -participatie worden de speerpunten van mijn toekomstige beleid.’

 

Jet Bussemaker

‘Maandagochtend en Club Gewalt serveert techno bij de koffie.’

 

Rinske Brand

Instagram

‘Kunst móet niets. Alleen ontroeren, beroeren, reflecteren en je op de huid zitten.’

 

Wilma Smilde

‘Ambtenarentaal is niet gratis en heeft consequenties. Met taal sluit je mensen in en sluit je mensen uit.’

 

Maarten Hajer

 

‘Leerlingen bereiken is goed.

Maar een vonkje bij de leerkracht ontwaken wellicht nog wel belangrijker.’