Een stortvloed van eyeopeners

‘Kunstenaars voegen waarde toe aan gebouwen’

‘Laat het aanbod niet verschralen’

‘Film geeft jongeren de kans
de wereld te begrijpen’

Het middagprogramma bestond uit maar liefst
4 studiogesprekken, 20 workshops, 4 Fringe Meetings, 26 CultTalks, 10 debatten en 3 lunchwandelingen.

Als dat geen inspiratie gaf! Een aantal sessies uitgelicht.

[ DEELSESSIES ]

WETHOUDER EN KUNSTENAAR IN GESPREK OVER DE ONTWIKKELING VAN DE BINCKHORST

DE VERBINDENDE KRACHT VAN FILMTHEATERS

PUBLIEKSBINDING DOOR DATA-ANALYSE

:

:

:

Hij was ooit timmerman. Zij maakte beelden. Nu is Joris Wijsmuller wethouder in Den Haag en Sabrina Lindemann legt verbindingen tussen familiebedrijfjes en nieuwe ondernemers. Beiden zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Binckhorst.

 

 

De Binckhorst is een 130 hectare groot binnenstedelijk bedrijventerrein in Den Haag. De grootschalige plannen die er vóór de crisis voor het gebied waren, hebben plaats gemaakt voor een veel meer organische ontwikkeling waarin (toekomstige) bewoners, bedrijven en de overheid gezamenlijk met elkaar optrekken.

 

Experimenteel gebied

Joris Wijsmuller: “De Binckhorst moet al veel langer worden aangepakt. We gaan het nu geschikt maken voor zowel nieuwe bedrijvigheid als nieuwe woningen. Mensen mogen er zelf over meepraten. Wat dat betreft zie ik de Binckhorst als één groot experimenteel gebied vlakbij het centrum. Heel interessant.”

 

Er is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor kunstenaars. “Dit is een rijk gebied met veel mensen, veel kennis en veel resources”, zegt Sabrina Lindemann. “Ik leg daar creatieve en sociale verbindingen tussen via netwerkbijeenkomsten en rondetafelgesprekken. Daar komen bijzondere initiatieven uit voort.”

 

Bier en brood

Zoals? Lindemann: “Het bier dat je op deze conferentie kunt drinken wordt sinds kort door een brouwerijtje in de Binckhorst gemaakt. Van het restproduct kun je heel lekker brood bakken. Daarvoor hebben we weer contact gezocht met een lokale bakker.”

 

“Kunstenaars maken dingen zichtbaar”, vult wethouder Wijsmuller aan. “Ze bieden toegevoegde waarde aan ideeën, maar ook aan gebouwen. Dit is ook best een stoer gebied. Je kunt er veel mee. Economisch én artistiek.”

Als je naar een megabioscoop gaat, weet je precies wat je krijgt. Maar bij het bezoek aan een filmtheater is dat soms een groot vraagteken. Toch moet er altijd ruimte blijven voor filmhuizen. Maar waarom?

 

Filmtheaters zijn stevig geworteld in de maatschappij en de behoefte om elkaar te ontmoeten is van alle tijden. “Natuurlijk is er de laatste jaren een stevige ontwikkeling gaande: steeds meer filmtheaters zoeken in de randprogrammering naar de verbinding met hun publiek”, zegt een van de deelnemers aan deze workshop. Het wordt steeds belangrijker om als culturele instelling je maatschappelijke waarde te formuleren. Gewoonweg om je bestaan zeker te stellen.

 

Waarde, waarde

Als de deelnemers worden uitgedaagd de waarde van filmtheaters te formuleren, levert dat binnen de kortste keren een indrukwekkend lijstje op: artistieke waarde, verrijking, ontmoeting, vernieuwing, een culturele huiskamer. Maar ook: verbindende, educatieve en economische waarde. Ook het woord ‘contextualisering’ wordt genoemd. Een waarde die juist in deze tijd van groot belang is. Film gaat over beeldcultuur en geeft vooral jongeren de kans om te begrijpen in welke wereld ze leven, doordat ze hun omgeving door film in een context kunnen plaatsen.

 

Stedelijk beleid

Spreker en oud-wethouder Cultuur Caroline Gehrels: “Er rust een belangrijke taak op de directeuren van filmtheaters. Want: welke betekenis heeft hun filmtheater voor de stad? In Nederland hebben we een polycentrisch stedenlandschap: elke stad in Nederland heeft een eigen identiteit en sterke infrastructuur.” Gehrels pleit om daarbij aan te sluiten, juist omdat kunst- en cultuur een enorme aantrekkingskracht hebben op een stad. “Bemoei je dus actief met het stedelijk beleid. Eén waarschuwing: laat het aanbod niet verschralen. Deze kunstvorm is verrijkend en heeft een grote maatschappelijke waarde. Laat het floreren!”

Data. Niet echt een onderwerp waar cultuurminnaars warm van worden. Toch moesten tientallen belangstellenden de sessie ‘Publieksbinding door data-analyse’ staand bijwonen. Ze kregen een stortvloed aan eyeopeners over zich heen.

 

Zoals: 65% van de mensen die tijdens het ene seizoen een bepaald podium bezoeken, keren het seizoen daarna niet meer terug. En: in 2020 is onze mediaconsumptie om en nabij de 90 uur per week, grotendeels door het gebruik van nieuwe media. Van het eerste leren we dat we hard moeten werken aan herhalingsbezoek. En van het tweede dat we daarvoor onder meer de data moeten gebruiken die uit dat sociale mediagedrag voortkomen.

 

Buren en senioren

Precies dat heeft Micompany gedaan. Aan de pilot Publieksbinding werkten tien podia en musea mee. De data-analisten ontdekten dat omwonenden van De Doelen zich veel makkelijker laten verleiden tot een avondje uit dan buren van andere podia. Dat publiek zich na drie keer aarzelend podiumbezoek ineens als vaste klant gaat gedragen. En dat ‘hoe ouwer hoe trouwer’ voor de culturele sector extreem goed opgaat: het mailtje van het Concertgebouw aan 65-plussers over middagconcerten respondeerde navenant.

 

Aan de slag dus, met die data. Alle culturele instellingen hebben ze. Maar ze doen er veel te weinig mee. En daarmee laten ze overduidelijk kansen liggen.

 

Effectieve marketingstrategie

Econometrist Wieke de Wit van Micompany: “In deze pilot hebben we laten zien hoe het anders kan. Aan de hand van kaartverkoop kun je zien hoe vaak bezoekers terugkomen, welke voorstelling of tentoonstelling ze bezoeken, en waar en wanneer ze hun kaartjes kopen. Analyseer die gegevens en bouw er een effectieve marketingstrategie op.”

 

Klik hier voor het volledige rapport van de pilot Publieksbinding door data-analyse.

REACTIE DEELNEMER

 

Ernest Slot

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hele keten

“Vanwege mijn functie ken ik de materie vrij goed, maar toch ben ik dankzij deze workshop opnieuw aan het denken gezet. Als Rijksoverheid houden we ons vooral bezig met de productionele kant van films, in plaats van met de afname. Ik vind dat we opnieuw in gesprek moeten gaan met gemeenten en andere direct betrokkenen. Puur om de keten – waar wij onderdeel van zijn – goed te kunnen laten functioneren.”

REACTIE DEELNEMER

 

Rina Visser

Promovenda

Veranderend kunstenaarsschap

“Ik promoveer op het onderwerp veranderend kunstenaarsschap. Wat is er nog over van de stereotype kunstenaar, eenzaam zwoegend op zijn koude zolderkamer? Ik ben naar deze sessie gegaan omdat ik wilde weten hoeveel geld er nog omgaat in geëngageerd kunstenaarschap. Nee, daar heb ik geen antwoord op gekregen. Maar boeiend was het wel.”

REACTIE DEELNEMER

 

Barbara van de Water

Amsterdamse Kunstraad

Veel voordeel

“Een interessante bijeenkomst. Vooral door die best practices. Bijvoorbeeld dat uit data-analyse bleek dat mensen die het Drents Museum bezoeken, binnen twee dagen ook naar het Groninger Museum gaan. En dat ze daarvoor een combinatieticket bedachten. Het goed analyseren van gegevens kan dus veel voordeel opleveren.”