SCOREBORD!

Hoe nu verder? Wat is de opbrengst, de inspiratie, het resultaat van deze dag? En vooral: wat neemt iedereen mee naar huis? Zeven deelnemers, zeven scores.

 • ‘Relaties zijn geen zak geld’

  Naam Lambert Mutsaers

  Is van Wijzer Werven

   

  Welke sessie heeft je het meest geïnspireerd? En waarom? “Het is niet helemaal eerlijk, maar dat was die van ons bedrijf. Over succesvol relaties aangaan. Het is de kunst de behoefte van de klant centraal te stellen. Beschouw relaties niet als een zak geld!”

   

  Wat neem je mee? “Heel veel enthousiasme. En concrete aanmeldingen voor ons trainings- en coachingsprogramma.”

   

   

  Gouden tip voor de toekomst “Zet ondernemen niet op het tweede plan, maar maak er tijd voor. Dan wordt het leuk.”

   

  Rapportcijfer

  9

 • ‘Herhaalbezoek bevorderen’

  Naam Estrella Reyes Pinto

  Is van Podium Hoge Woerd

   

  Welke sessie heeft je het meest geïnspireerd? En waarom? “De sessie ‘Commissie Ter Horst: verder werken aan publieksbereik’. Met een hele diverse groep mensen uit hetzelfde veld brainstormden we over vraagstukken. Dat inspireert zeker.”

   

  Wat neem je mee? “Ik ga nog meer met data-analyse aan de slag, om herhaalbezoek in het theater te bevorderen. Daarnaast ga ik nog meer met mijn programmeur samenwerken om programmering en publiciteit op elkaar af te stemmen.”

   

  Gouden tip voor de toekomst “Luister naar publiek, overheid, andere theaters, best practices, bezoekers en makers. En zoek dan samenwerkingen.”

   

  Rapportcijfer

  7,5

 • ‘Leer je publiek kennen’

  Naam Adelheid Smit

  Is van Witte de With Center for Contemporary Art

   

  Welke sessie heeft je het meest geïnspireerd? En waarom? “Dat is appels met peren vergelijken. Vooruit: EU Voorzitterschap 2016. Doordat ik daar het minste vanaf wist, verbreedde die nieuwe kennis mijn blik meer dan de andere sessies.”

   

  Wat neem je mee? “Ik wil de komende tijd veel meer aandacht besteden aan data-analyse; een onderwerp dat vaak terugkwam vandaag.”

   

  Gouden tip voor de toekomst “Leer je publiek kennen. Denk na over wat hen bindt aan cultuur en kijk hoe je daar beter bij kunt aansluiten.”

  Rapportcijfer

  7

 • ‘Ga vooral netwerken’

  Naam Toon Kets

  Is van Vereniging van Openbare Bibliotheken

   

  Welke sessie heeft je het meest geïnspireerd? En waarom? “Tijdens ‘Cultuur in beeld, toelichting op de cijfers’, kwam er een aardige discussie op gang in de zaal. Daaruit bleek dat er nog meer samengewerkt kan worden aan onderzoek en duiding van cijfers.”

   

  Wat neem je mee? “Een aantal afspraken in mijn agenda. Netwerken is het belangrijkste op zo’n dag. Je kunt de telefoon pakken of e-mailen, maar face-to-face kom je veel sneller tot de juiste dingen. Iedereen uit de culturele sector is er, en de ontspannen, informele sfeer die hier heerst, maakt dat je makkelijk contacten legt.”

   

  Gouden tip voor de toekomst “Kom volgend jaar weer en ga dan vooral netwerken. Kies maximaal één of twee sessies. De rest kun je toch nalezen.”

   

  Rapportcijfer

  8

 • ‘Samenwerking meer schwung geven’

  Naam Nancy Jansen

  Is van Vier het Leven

   

  Welke sessie heeft je het meest geïnspireerd? En waarom? “De sessie ‘Samen sterker, regionale samenwerking’. Wij begeleiden ouderen van deur tot deur naar culturele evenementen. Dat drijft op samenwerking. En die samenwerking – met musea, instellingen, bedrijven – moeten we meer schwung geven.”

   

  Wat neem je mee? “Dat samenwerking essentieel is bij crowdfunding. En dat is nodig, want subsidies lopen terug. Donaties worden belangrijker.”

   

  Gouden tip voor de toekomst “Probeer niet zelf het wiel uit te vinden, maar zoek voorbeelden waarvan je kunt leren.”

   

  Rapportcijfer

  9

 • ‘Bijna zo goed als Paradisodebat’

  Naam Marina Wijn

  Is van Werving & Selectie Cultuur

  Naam Heleen Alberdingk Thijm

  Is van Kunsten ‘92

   

  Welke sessie heeft je het meest geïnspireerd? En waarom? “Ik, Marina, vond de sessie over het voorzitterschap van de EU het leukst. Ik was benieuwd hoe dat cultureel werd ingevuld. En ik, Heleen, genoot van de lunchwandeling: we bezochten een foeilelijk gebouw met daarbinnen twaalf vechtsport- en wel zeven muziekscholen.”

   

  Wat neem je mee? “We kwamen hier beiden om mensen te spreken. Dat is prima gelukt. Wat dat betreft zijn deze bijeenkomsten bijna net zo goed als het jaarlijkse Paradisodebat.”

   

  Gouden tip voor de toekomst “Zijn wij het over eens: je moet het echt samen doen. Dan gaat het lukken. Want wat is het leven zonder cultuur?”

   

  Rapportcijfer

  8-

COLOFON Dit is een uitgave van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | December 2015 | Magazine on the Spot