jolande-sap3.jpg

'Doorleren werkt' in vogelvlucht

Waarom volgen mensen met een lage opleiding minder cursussen? Kan je met vraagfinanciering een leven lang leren versterken? Commissievoorzitter Jolande Sap over de achtergronden bij en de conclusies van het advies.

DooromDoorleren.jpg

Daarom leren

Boukje Cuelenaere (CentERdata) over motivatie, Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsrecht) over de veranderende arbeidsmarkt en robotisering, Alice Stäbler (KPN) over het noodzaak van bijscholen en verantwoordelijkheid en Marianne Zoetmulder (UWV Leerwerkloketten) over regionaal georganiseerd individueel maatwerk.

commissie.jpg

De commissie aan het woord

Jolande Sap (voorzitter) over de noodzaak van blijven leren, Sabine Bolhuis (NS) over het afstemmen van leren op de persoonlijke situatie, Corine Korrel (VMBO On Stage) over individuele begeleiding, Marjolein Jansen (VU Amsterdam) over informeel leren en regionale afspraken en Joke Elzenaar (Bestuursacademie) over de noodzaak voor ouderen om te (blijven) leren.

Presentatie.jpg

'Doorleren werkt' heeft breed draagvlak

Op 4 april 2017 overhandigde commissievoorzitter Jolande Sap het advies ‘Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid’ aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Een verslag.