hi-13

JAARCONGRES DE VERNIEUWDE STAD IN HIGHLIGHTS

 

‘Door de ogen van de Bewoner’


Op 29 september 2017 stond de bewoner centraal tijdens de jaarcongres van De Vernieuwde Stad. Na afloop werd een boek gepresenteerd met daarin tien levensverhalen van huurders en wat corporaties hiervan kunnen leren. De middag in highlights.

Zó leven sociale huurders in lange systemen


‘Zó leven sociale huurders in lange systemen’. Dat is de titel van een publicatie van Katrin Weber en Marit Lüschen van De Argumentenfabriek, gemaakt in opdracht van De Vernieuwde Stad. In dat boek zijn tien zogenaamde Levenskaarten opgenomen die laten zien wat de invloed is van lange systemen als zorg, welzijn, pensioen, werk en wonen op het leven van individuele huurders.

Uit de publicatie blijkt dat die systemen zelf niet altijd goed werken en in wisselwerking met elkaar ook al niet. Ook blijkt dat ze vaak achteraf ‘repareren’ maar zelden proactief werken. Of dat de systemen mensen juist ‘gevangen’ houden (zuigkracht), terwijl ze juist zelfstandigheid en zelfregie zouden moeten bevorderen.  

Via Beïnvloedingskaarten laat het boek zien hoe die lijnen lopen. En tot slot wordt in Kansenkaarten verkend hoe partners kunnen samenwerken om de vraagstukken te helpen tackelen.

Met zowel het congres als deze publicatie wil De Vernieuwde Stad het debat agenderen hoe maatschappelijke organisaties vanuit verschillende domeinen beter kunnen samenwerken aan het oplossen van de vraagstukken van bewoners. Het boek biedt daarmee een schat aan informatie voor iedereen die met bewoners aan de slag wil.

Meer weten? Download hier het boek.

Jaarcongres in quotes


Zijn levenskaarten een nuttig instrument om meer inzicht te krijgen in de levens van onze huurders? En: is wederkerigheid als het gaat om activering een goed principe? De stemming, gepeild tijdens het jaarcongres van De Vernieuwde Stad, vervat in quotes.

‘Ik mis de woningcorporaties in het sociaal domein. Als we het hebben over meervoudige problematiek, dan is huisvesting er bijna altijd een van.’

Marjolein Steffens – Van de Water, wethouder Fysieke leefomgeving in Haarlemmermeer
‘Als je door de ogen van de bewoner gaat kijken, dan zie je pas goed de vraagstukken waar zij mee worstelen. Vervolgens kun je die vraagstukken proberen op te lossen vanuit het woondomein. Maar ook in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties vanuit andere domeinen.’

Eelke Blokker, actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden
‘Met wijkmeesters en wijkconsulenten hebben wij al oren en ogen in de wijk. Die kennen daar al hun vrienden: van sociaal wijkteam tot wijkagent tot conciërge. Ik moet hen de ruimte geven om te doen wat nodig is en hen faciliteren. En ook om intern vrienden te maken. Dat betekent naar hen luisteren en een probleem op een hoger niveau bespreken als zij of hun “vrienden” ergens tegenaan lopen.’

Frans Kooiker, directievoorzitter De Woonplaats
‘Tien jaar geleden hebben we deze thematiek naar ons toe getrokken. Maar we zijn weer in ons hok teruggeduwd. Je kunt breder kijken en een keertje aanschuiven bij wijkteams om te helpen. Daarbij moeten we de juiste maat vinden. Ik ga het debat in mijn organisatie voeren om uit te vinden waar de grenzen liggen.’

Arjan Schakenbos, directeur-bestuurder Vestia
“Bij het Rijk gaan wij uit van de homo economicus, een calculerende mens. Die mens is een abstractie: die bestaat niet. We leven het leven in een complexiteit die amper te bevatten is. In ieder geval voor sommige groepen mensen. En ik geloof wel dat je mensen daar een beetje bij moet helpen.”

Erik Jan van Kempen, directeur Woningmarkt ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
‘Het is voor het Leger des Heils heel belangrijk om een betere afstemming met corporaties te hebben. Dan heb je het namelijk altijd over de basis, over het wonen. Daar begint het.’

Freerk Dijkstra, beleidsmedewerker Leger des Heils
‘Ik mis de corporaties vaak in de gesprekken in het sociaal domein. Huisvesting is een groot probleem bij gezinnen die te kampen hebben met meervoudige problematiek.’

Tom Horn, wethouder Haarlemmermeer
‘Ik zou juist willen dat mensen heel hard geholpen worden om hun hoofd vrij te maken om bezig te gaan met hun toekomst. Anders nemen ze de verkeerde beslissingen.’

Deelnemer congres De Vernieuwde Stad
‘De systemen woningmarkt, arbeidsmarkt, pensioen, zorg, sociale zekerheid en onderwijs beïnvloeden elkaar. Wonen is dus geen eiland. Werk samen met partijen uit andere systemen. Maak nieuwe vrienden, vooral in de domeinen onderwijs en werk.’

Frank Kalshoven, directeur De Argumentenfabriek
‘Het is juist de subtiliteit die het doet: je moet recht blijven doen aan verschillen tussen mensen. Je hebt snel de neiging om grootschalige conclusies te trekken.’

Guido Walraven, lector dynamiek van de stad, hogeschool Inholland
‘Ik ben geneigd altijd van het positieve uit te gaan, dat mensen wel uit hun systeem willen komen. Hoe prikkel je mensen om daaruit te komen?’

Deelnemer congres De Vernieuwde Stad
‘Ik ben niet zo’n fan van de wederkerigheidsgedachte. Liever krijg ik op tafel wat mensen zelf willen.’

Eelke Blokker, actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden
‘Je bent als corporatie misschien wel het belangrijkste onderdeel van iemands leven. Ook in het voorkomen van problemen. Mijn zorg is dat we bij de systemen uitkomen. We moeten elke keer benieuwd zijn naar de vragen van de bewoners.’

Jeroen Olthof, wethouder Zaanstad
‘Je moet nooit mensen uit huis zetten vanwege huurschulden. De maatschappelijke kosten daarvan zijn veel hoger dan een maand huur kwijtschelden.’

Eelke Blokker, actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden
‘Ik vind het mooi hoor die levenskaarten, maar hoe is het gesteld met de privacy van de mensen?’

Deelnemer congres De Vernieuwde Stad

Beeldengalerij

Scroll to Top