‘Niet vóór maar vanúit bewoners denken’


“Het thema van het jaarcongres 2017 van De Vernieuwde Stad is: ‘Door de ogen van de Bewoner’. Daarmee wil ons samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke corporaties duidelijk maken dat wij niet langer vóór de bewoners – onze huurders – willen denken maar vanúit de bewoners. En daarbij oplossingen willen vinden voor hun vraagstukken. Zelf en samen met anderen.

Daarvoor is het nodig om die vraagstukken te leren kennen, om de vraagstukken op te lossen vanuit het woondomein en, in samenwerking met anderen, vanuit andere domeinen. En om de organisaties van corporaties zo in te richten dat medewerkers beter in staat zijn om aan te sluiten bij de leefsituatie van huurders en met hun vraagstukken aan de slag te gaan.

Het eerste deel van dit thema, het leren kennen van de vraagstukken van onze bewoners, staat centraal op het congres. Het tweede en derde deel moeten nog nader gestalte krijgen. Samen met De Argumentenfabriek heeft De Vernieuwde Stad met een aantal huurders diepgravend over hun leven gesproken. En dan met name hoe ‘collectieve systemen’ zoals wonen, zorg, onderwijs, werk, sociale zekerheid en pensioen op hun levens uitpakken.

Daarmee is een schat aan informatie boven gekomen, die vervat is in zogenaamde levenskaarten. Deze kaarten worden op het congres besproken door vertegenwoordigers van al die domeinen. Om te kijken of we samen de vraagstukken die uit de levens voortkomen, kunnen aanpakken.

Het blijkt namelijk dat die collectieve systemen, die de bedoeling hebben om samen de collectieve middelen van Nederland te herverdelen zodat mensen ondersteund worden in hun leven, niet optimaal werken. Niet apart, maar zeker niet samen. Soms werken ze elkaar zelfs tegen. Vaak zijn ze ook gericht op symptoombestrijding en niet bijvoorbeeld op het helpen verbeteren van de zelfregie door mensen. En wie regie heeft over zijn eigen leven, is meestal beter af.

Met dit congres, en met het boek dat gelijktijdig verschijnt, agendeert De Vernieuwde Stad de discussie hoe we het leven van huurders, zowel groepen als individuen, kunnen helpen verbeteren. Congres en boek vormen een eerste stap. Het echte werk moet nog beginnen!”

Marien de Langen,
Voorzitter De Vernieuwde Stad
Colofon

Dit e-zine bevat de resultaten van de jaarconferentie ‘Door de ogen van de bewoner’, van De Vernieuwde Stad, op 29 september 2017 in Het Vorstelijk Complex in Utrecht.


Het e-zine is samengesteld door het volgende team van Magazine on the Spot:

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Karlijn Broekhuizen, René Lamers, Robin Ouwerkerk
Fotografie: Edwin Weers
Film: Luc Busschots en Niels Busschots
Vormgeving en techniek: John Stelck en Loek Weijts

 

Scroll to Top