Natalie Holwerda-Mieras: ‘Oefen in zelfpromotie’

Hoe overleef ik dat flitsmomentje?

Mensen lezen en wegen je bij een eerste ontmoeting in een luttele seconde. In dat flitsmomentje word je gescand op warmte en competentie. Dit beeld heeft invloed op de verdere interactie en dus ook op je carrière. Het is dus zaak te zorgen dat de ander een positiever oordeel velt. Hoe? Natalie Holwerda-Mieras geeft handvatten.


Volgens Natalie zijn warmte en competentie de twee waarden op basis waarvan mensen een positief of negatief beeld over jou vormen. Warmte zegt: ‘Deug jij? Ben je voor of tegen mij? Ben je te vertrouwen?’. Competentie wordt vliegensvlug bepaald met inschattingen als: ‘Ben je in staat je intenties waar te maken? Krijg je dingen voor elkaar? Heb je de kracht, de macht en de middelen?’ Dit alles is geen bewust proces, maar het zorgt wel voor dat eerste belangrijke beeld. Een beeld dat dus van grote invloed is op de verdere interactie.

Maak contact

Let wel, deze beelden hoeven niet waar of werkelijkheid te zijn. Het is het beeld dat door de ander wordt gevormd. Het goede nieuws is dat dit beeld te beïnvloeden is, met verbale en non-verbale communicatie. De warmte die je uitstraalt versterk je bijvoorbeeld door een compliment te geven, contact te maken en transparant te zijn: maak contact en laat zien wie je bent! Competentie komt beter tot zijn recht door ruimte in te nemen en je niet te afwachtend op te stellen. Je kleding is overigens van invloed op beide factoren. Let daar dus ook op.

‘Laat iemand niet raden’

Zelfpromotie

Een belangrijk instrument om de indruk van competentie te versterken, is zelfpromotie. Natalie: “Er werken veel vrouwen in de communicatie en juist deze sekse heeft meer moeite met zichzelf een podium te geven. Vrouwen zetten zichzelf niet graag in de schijnwerpers, stellen zich eerder dienend op, afwachtend. Terwijl een gesprekspartner graag wil weten wie hij voor zich heeft. Wat kun jij? Wat zijn je wapenfeiten? Mijn advies: Laat iemand niet raden, zorg dat je niet wordt onderschat en geef aan wie jij bent, wat je kan en welke competenties je in huis hebt. Wellicht een geruststellende gedachte is dat je zelfpromotie dus niet alleen voor jezelf doet. Je doet het ook voor de ander. Zorg dat mensen zich bij jou in goede handen voelen.”

Oefen

Natalie geeft hierbij wel een waarschuwing: “Let op dat de binnen- en de buitenkant verbonden zijn. Wat je zegt, wat je doet en wat je laat zien moet in overeenstemming met elkaar zijn. Als het niet echt is, wordt jouw zelfpromotie gewantrouwd.” Zij adviseert daarom om te oefenen. “Het is gedrag en gedrag is te trainen. Doe aan zelfmonitoring om te ontdekken wat jouw sterke kanten zijn en wanneer en hoe je ze wilt inzetten.  

‘Let op dat de binnen- en de buitenkant verbonden zijn’

Train jezelf om die eigenschappen en kwaliteiten van jezelf naar voren te schuiven en zo een bepaald effect te bereiken. En doe het met warmte, waarbij je de ander ook erkent en credits geeft. Echt, het is geen rocket science en je kunt vandaag nog beginnen.”

Drie tips

Dagelijks worden we door allerlei personen in onze omgeving gescand en ingeschat. Natalie Holwerda-Mieras geeft drie tips hoe jij daarmee om kunt gaan.

Wees bewust dat je zelf ook mensen in een hokje stopt. Geef jezelf de ruimte om dit eerste oordeel nog eens te onderzoeken.

Oefen in zelfpromotie; definieer je kwaliteiten, onderzoek waar jij voor staat, verpak dat in een charmant intro en breng dat met warmte en een prettige ‘You-I-ratio’.

Wees niet bang voor de ‘ik’. Je doet zelfpromotie niet voor jezelf, je doet het vooral voor de ander.

Meer weten?

  • Over het werk en de organisatie van Natalie Holwerda-Mieras lees je hier meer www.nobbemieras.nl .
  • Veel meer over stereotypen en beeldvorming vind je op deze website van hoogleraar Susan Fisk www.fiskelab.org