Terugblikken en vooruitkijken

Tijdens de werkdag Leren en Floreren gingen docenten en ondersteunende medewerkers met elkaar aan de slag voor (nog) beter onderwijs op het Fioretti College Lisse. Een terugblik en een kijkje in de toekomst.

Mijn Fio in 2022

Van Business School en digitalisering tot persoonlijk onderwijs

Het Fioretti College Lisse staat niet stil. Dat kan ook niet, want de maatschappij verandert continu. Welke verandering of vernieuwing zien medewerkers het liefst in 2022 op hun school gerealiseerd?
Meer coachen
“We geven dan anders les, meer coachend dan klassikaal. En we leren kinderen kritisch denken.” Joyce Snijder, docent Frans en teamleider 2de klas HAVO/VWO
Groeimindset
“In 2022 werken we meer in een groeimindset. Dat eist de tijd van ons: alles verandert continu.”
Claire Lièvre de la Molinière, docent Frans en projectleider Gepersonaliseerd Leren
Ondernemendheid
“Voor uitdagender onderwijs voor kinderen gaan we 20/80 werken: anderhalf jaar lesstof in 4 dagen en 1 dag voor ondernemendheid. Ik geloof in het product.”
Piet Olijhoek, docent wiskunde
Gedifferentieerd op eigen tempo
“Ik zou willen dat leerlingen in 2022 meer gedifferentieerd, leuker en op eigen tempo kunnen leren. En veel meer met de computer, dat wordt heel normaal.”
Pieter Clemens, docent Frans
Keuzen binnen 20/80
“In 2022 draait 20/80 succesvol in de bovenbouw en zijn daarbinnen verschillende keuzen, zoals sports, science en business.”
Reinier Vergunst, docent geschiedenis en teamleider bovenbouw HAVO
Meerdere onderwijsvormen
“Ik zie het liefst een onderwijs waarin je meerdere vormen van onderwijs naast elkaar biedt, van gepersonaliseerd tot traditioneel, voor wat het best past bij een individueel kind.”
Raymond Breukers, docent natuurkunde
Belang van lezen en schrijven
“Leerlingen blijven lezen en schrijven, ook in 2022. Niet alles moet digitaal worden. Het belang van lezen en schrijven moeten we onderschrijven.”
Daniëlle Stelma, medewerkster Studiecentrum
Meer projectmatig
“We moeten naar meer projectmatig werken, waardoor het onderwijs uitdagender wordt. En meer met laptops – liever dan iPads, want je kunt er programma’s op downloaden.”
Niels Noort, docent aardrijkskunde
Leren met je smartphone
“We hebben de smartphone beter in lessen kunnen integreren. Ik doe dat nu zelf ook al: een Kahoot-quiz, het filmen van een proefje te filmen -inclusief selfie zodat ik zie dat ze het ook echt zelf hebben.”
Hans Beukers, docent natuurkunde
iPad in de gymles
“Meer digitale middelen in het bewegingsonderwijs, wat de zelfstandigheid van leerlingen enorm bevordert. Op een filmpje kun je zien hoe een bepaalde bewegingsoefening werkt en dat nadoen. Of bouw een stellage voor acrogym en laat zien hoe je dat hebt aangepakt.”
Frank van der Kroft, docent lichamelijke opvoeding
Baas over leerproces
“Meer digitalisering, daarnaast differentiatie en leerlingen zijn meer de baas over hun eigen leerproces. Het onderwijs is veel meer gericht op individuele niveaus.”
Margareth Peet, verzuimcoördinator
Differentiatie
“We zijn verder met gepersonaliseerd leren. Dat is heel waardevol, past bij de tijdgeest en hangt samen met differentiatie en reflectie. Zoveel leerlingen, zoveel leerstijlen. Gevarieerd onderwijs en meer autonomie voor de leerling.”
Een docent Duits
Kwaliteit als kern
“Er is een goede verhouding tussen stabiliteit en verandering. Niet te veel bij het oude, maar ook niet té veel anders. Kwaliteit moet de kern zijn.”
Een docent Nederlands
Oog voor elkaar
“In 2022 hebben we kleinere klassen, maximaal 25 leerlingen. Ook handhaven we humor en verdraagzaamheid binnen de school, maar meer teamspirit mag van mij meer.”
Carla Trompert, onderwijsondersteunend personeelslid

Een terugblik van de werkdag Leren en Floreren