Focus on/op Talent

Daarom een Leidse Aanpak

Wat is de urgentie van De Leidse Aanpak voor talentontwikkeling? Waarom doen we dit? Drie visies. Vanuit (inter)nationaal, psychologisch en vanuit lokaal perspectief.

Farid Tabarki, trendwatcher Studio Zeitgeist:

'De verandert'

“Ons onderwijssysteem en het type curriculum dat daarbij hoort functioneerde prima in het industriële tijdperk. Maar in deze razendsnel veranderende wereld en arbeidsmarkt moeten we op zoek naar onderwijs dat aansluit bij de noden van nu. Immers: klimaatverandering, digitalisering, robotisering, de energietransitie en nieuwe vormen van mobiliteit gaan de wereld op z’n kop zetten. Op dat moment hebben we talent keihard nodig. Talent dat met passie kan inspringen op wat de samenleving nu nodig heeft. Aan het onderwijsveld de opdracht die talenten en passie te detecteren. Maar ook de taak het systeem zo in te richten dat talent optimaal kan floreren. Een aanpak, zoals in Leiden is een mooie stap.”

Annemieke Mol Lous, lector bij het lectoraat Passend Onderwijs Hogeschool Leiden:

‘Alles draait om groei’

“In mijn opinie draait alles om persoonlijke groei. Het vinden van je talent hoort daarbij. Talent maakt je blij en als je blij bent leer je meer. Als je in een opgewekte stemming bent, dan ben je bovendien in staat tot andere oplossingen. Je moet dus op zoek naar die flow. En de juiste omgeving om te leren.
We hoeven niet alle leerlingen op hetzelfde niveau te onderwijzen. Persoonlijke routes kunnen het verschil maken. Want iedereen heeft talenten. 
Dat begint met luisteren en praten met jonge kinderen. Zodat ze uitvinden wie ze zijn. Laat ze samenwerken, organiseer ruimte waar ze kunnen werken aan betekenisvolle zaken. En steun hun persoonlijke groei, zodat ze kunnen floreren. De Leidse definitie: Florerend talent = talent + gedrag + context + betekenis, opgetekend in De Leidse Aanpak, gaat daarbij helpen.”

Lineke van Tricht, projectleider De Leidse Aanpak:

‘Kinderen en de stad worden er van'

“In Leiden hebben we een aanpak voor talentontwikkeling ontwikkeld, vanuit de overtuiging dat we door samenwerking beter in staat zijn om de zeer diverse talenten van de kinderen en jongeren in onze stad te vinden en verder te ontwikkelen. Met deze aanpak willen we het netwerk van professionals in onze stad in staat stellen om elkaar te vinden en elkaar te versterken. Zo versnellen we als het ware ontwikkelingen in het onderwijs op dit gebied. We verbinden professionals met elkaar en laten zien welke kansen er liggen. De samenwerking maakt het bovendien makkelijker om goede ideeën ook echt uit te voeren. We zijn ervan overtuigd dat de kinderen en jongeren in Leiden daar beter van worden en daarmee onze stad ook.”