Focus on/op Talent

Dit doe ik

In Leiden werken heel veel onderwijsprofessionals aan De Leidse Aanpak voor talentontwikkeling. Wie zijn deze mensen, en wat doen zij precies? Zes ‘change agents’ uitgelicht.

Begeleiding ten bate van bredere groep

Jaco van Gorkom, docent natuurkunde Visser ’t Hooft Lyceum

“Na drie jaar zie je dat de Leidse aanpak echt resultaten oplevert. Mensen kennen elkaar. Er is meer kennis beschikbaar. Er wordt meer kennis gedeeld. Zelf doe ik een specialisatie talentontwikkeling. Ik hou me bezig met hoogbegaafde leerlingen. Interessant is dat de lessen die we hebben geleerd van de begeleiding van een specifieke groep leerlingen nu ten bate komt van een veel bredere groep. Wat voor die specifieke groep goed is, is voor allemaal goed.”

‘Inzichten delen'

Judith Ossel, gedragswetenschapper bij de Ambulant Educatieve Dienst Leiden

“Bij de AED begeleiden we vaak hoogbegaafde kinderen met ontwikkelingsproblemen in het regulier onderwijs. Wij kunnen direct met de leerling aan de slag om samen te werken aan kennis of vaardigheden. We kunnen ook scholen of docenten adviseren. De Leidse Aanpak is waardevol omdat scholen en andere instanties elkaar steeds beter weten te vinden. Zo heb je heel veel kennis bij elkaar en kun je praktische inzichten delen.”

‘Je leert van het delen met elkaar’

Vincent Molkenboer, accountmanager contractonderwijs mboRijnland

“Binnen verschillende onderwijsinstellingen zijn heel veel zaken hetzelfde. Het belangrijkste is misschien wel de intentie: leraren willen dat leerlingen goede burgers worden en nu en later zich optimaal kunnen ontplooien. Dat bij de Leidse Aanpak het PO, VO, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en mbo-opleidingen samen werken aan die talentontwikkeling is prachtig. Je leert van het delen van elkaar. En wij moeten veel meer luisteren.”

 “In de workshop die ik vandaag heb gegeven – over hoe je talent kunt herkennen – zijn uiteraard allerlei inzichten verwerkt die wij als NTCN landelijk verzamelen. Die Leidse Aanpak is toch iets aparts. Er zijn wel regionale initiatieven, bijvoorbeeld over passend onderwijs, maar echt een stedelijke aanpak is vrij nieuw. Maar wel heel goed. Want wat op het platteland werkt, hoeft dat in de stad niet te doen. En andersom.”

‘Groot verschil tussen stad en platteland’

Desirée Houkema, National Talent Centre of the Netherlands

“Ik verbind scholen in het PO met elkaar. Heb een rol tussen vraag en aanbod. Vandaag ben ik vooral druk geweest achter de schermen. Maar wat ik vanmiddag vóór het scherm zag, heeft me zeer ontroerd. Dat broertje en het zusje, op de viool, zo belachelijk goed. Dát is nou talent. Niet gepusht, wel hard werken natuurlijk. Verder spraken de voorbeelden van Farid Tabarki me erg aan. Je zag daarin dat we in een transitie zitten. En dat het echt gaat om groeien vanuit diversiteit.”

‘Groeien vanuit diversiteit’

Marielle Rumph, De Leidse Aanpak

“Wat gebeurt er veel op het gebied van talent herkennen en ruimte bieden: daar word ik gelukkig van. Wij laten dat talent zelf aan het woord in Leiden Youth Talks. In april bezochten 250 leerlingen van het Stedelijk en het Bona Burggravenlaan het eerste event, door henzelf georganiseerd met ook eigen optredens, een groot succes. Volgend jaar gaan we verder als TEDxYouth@VanDerWerfPark, met de locatie Mariënpoelstraat erbij én een licentie van de gemeente. De Leidse Aanpak, dus.”

‘Daar word je gelukkig van’

Bart van Welzenis, begeleidend docent Leiden Youth Talks

Colofon

‘Focus on/op Talent’ is een eenmalige uitgave van ‘De Leidse aanpak voor Talentontwikkeling’ en gerealiseerd in samenwerking met een mediateam van Magazine on the Spot.

Eindredactie en coördinatie: Eric Went
Teksten: Karlijn Broekhuizen, Eric Went en Frank Wijwekate
Vormgeving en techniek: Lisanne Gottenbos
Fotografie: Sanneke Fisser

Alle personen die in deze uitgave geciteerd worden en/of staan afgebeeld op een of meerdere foto’s zijn akkoord met publicatie.

Sponsoren: