Dit is de opbrengst

De afgelopen drie jaar hebben we ons in Leiden met lokale en internationale partners verdiept in het vinden en verder ontwikkelen van talent. Wat levert die Leidse Aanpak het op? Wat is de winst? En wat kan er (nog) beter? Zes betrokkenen maken de tussenstand op.

Frits Hoekstra, Regiegroep De Leidse Aanpak

‘Ik zie overal mooie initiatieven ontstaan’

“De Leidse Aanpak heeft de afgelopen drie jaar een enorm groot netwerk opgeleverd van partijen die samen nadenken over talentontwikkeling. Van peuterspeelzaal tot universiteit: iedereen doet actief mee. Ook musea zijn aangehaakt, zoals bij het Verwonderpaspoort.
Daarnaast zie ik ook allerlei andere mooie initiatieven ontstaan. Op Bonaventura College worden bijvoorbeeld steeds meer lessen gegeven volgens de principes van Design Thinking. En van onderaf, op het niveau van docenten, zie ik dat we volop kennis uitwisselen over meta-cognitie: wat heb je nodig om beter tot leren te kunnen komen?
In mijn optiek is Leiden op onderwijsgebied een luilekkerland. We ontmoeten elkaar, zoeken elkaar op en leren van elkaar hoe het beter kan.
Ik gun elke docent elk jaar minimaal een leerling die hij of zij via talentontwikkeling een stap verder kan helpen. De Leidse Aanpak gaat daar, ook de komende jaren, zeker bij helpen.”

Phil Rhebergen, Coördinator en programmamanager Erasmusplus project Talent Education

‘We doen iets met elkaar dat groeit’

“Overal om me heen zie ik dat mensen in het onderwijs met enthousiasme en betrokkenheid met talentontwikkeling bezig zijn. De problematiek wordt gezien, en we doen iets met elkaar dat groeit. Het aantal change agents neemt toe, en de voedingsbodem om op voort te bouwen wordt steeds rijker. Mensen weten elkaar te vinden, en de verbindingen zijn enorm. Ik durf zelfs te beweren dat er nergens zoveel wordt samengewerkt als in Leiden.
Dat enorme netwerk biedt mogelijkheden om kennis te ontwikkelen en te delen. Met prachtige tools, handreikingen, lesplannen en online brochures  als resultaat.
Komende jaren is het zaak door te pakken. Op alle niveaus. Leraren kunnen volop aan de slag voor hun leerlingen, aan schooldirecteuren de taak om hun docenten in de actieve stand te zetten en bestuurders moeten scholen faciliteren om volgende stappen te zetten. Dan voorspel ik dat De Leidse Aanpak nog succesvoller wordt.”

Annemieke Constandse, SmallSteps

‘Meer samenwerken met het PO’

“De grote winst van De Leidse Aanpak is dat vertegenwoordigers van alle onderwijstypes op het thema talentontwikkeling regelmatig bij elkaar komen, van elkaar leren en nieuwe kennis ontwikkelen. Kijk ik bijvoorbeeld naar mijn eigen positie, dan zou ik best meer willen samenwerken met het PO op dit thema. De Leidse Aanpak kan dat mogelijk maken.
Komende tijd ga ik als vertegenwoordiger van de VSE de projectgroep van De Leidse Aanpak versterken. Ik ga me vooral bezighouden met de lijn ‘Motivatie als motor voor talentontwikkeling’. Ik ben benieuwd hoe ver we de komende jaren gaan komen. De uitgangssituatie biedt in elk geval veel perspectieven.”

Anneke van Houten, leerkracht bij SCOL

‘Talentontwikkeling is gewoon geworden’

“We ontmoeten elkaar en zetten het onderwerp talentontwikkeling op de kaart. Dat maakt dat er dingen in beweging komen. We krijgen inzicht in elkaars werkwijzen, ook van scholen en schooltypes waar we anders niet zo eenvoudig mee in contact zouden komen.
Maar misschien nog wel het belangrijkste resultaat: in Leiden is het gewoon geworden om goed te kijken of we hoogbegaafde kinderen in de klas hebben. En het is gewoon erover na te denken hoe we ons onderwijs daarop kunnen aanpassen. Elk op onze eigen manier.
De komende jaren verwacht ik dat De Leidse Aanpak nog meer energie gaat genereren bij meer mensen in het onderwijs. Onze leerlingen gaan dat zeker merken.”

Annebeth Simonsz, onderwijscoordinator pre-universiteit

‘Spread the word’

“De Leidse Aanpak zorgt ervoor dat het netwerk rondom dit thema groeit. Het maakt het eenvoudiger om te leren van elkaars expertise en ervaringen, waardoor we steeds beter weten wat we wel en niet moeten doen voor leerlingen die net een beetje extra uitdaging nodig hebben.
De komende jaren is het zaak om stug vol te houden. Spread the word. Mooi is als mensen uit het onderwijs die via De Leidse Aanpak een stap verder komen dat ook met hun peers gaan delen. Dan groeit het netwerk nog verder.
Belangrijk is het nog wel dat meer docenten uit het HBO en de Universiteit aansluiten. In de projectgroep ga ik daarom komende tijd een inventarisatie maken van de behoeftes die universitaire docenten op dit gebied hebben. Vervolgens kunnen we dan kijken hoe wij ons aanbod daarop kunnen aanpassen.”

Judith Uiterwijk, SPL

‘De inhoud staat centraal’

“De Leidse Aanpak is voor mij een voorbeeld van hoe er binnen de stad op een goede manier wordt samengewerkt; er worden nieuwe verbindingen gelegd, mensen werken op een positieve en opbouwende manier samen, de inhoud staat centraal, er wordt kennis gedeeld en er wordt geleerd van elkaar.
Een voorbeeld hiervan is het voorschoolse overleg, vanuit De Leidse aanpak georganiseerd, waarbij professionals van verschillende organisaties die werken met kinderen van 0-4 jaar, overleggen over onderwerpen rondom talentontwikkeling. Vanuit dit overleg zijn bijvoorbeeld gezamenlijke subsidieaanvragen gedaan en wordt er kennis uitgewisseld. Ook heeft dat geleid tot concrete initiatieven, zoals de Jonge Ouderacademie en de Cursus Expert peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.”