Focus on/op Talent

Leidse Aanpak naar 2.0-versie

Na drie jaar pionieren, is De Leidse Aanpak voor talentontwikkeling toe aan een nieuwe fase. Met een scherpe missie, een heldere focus en een uitgekristalliseerde werkwijze gaan partners in de stad samen aan de slag om een volgende stap te zetten. Doel: ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld, te beginnen bij Leiden.

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling is een snel groeiend netwerk van professionals uit het Leidse onderwijsveld. Een netwerk dat deze professionals stimuleert, verbindt en inspireert om de talenten te ontdekken en te ontplooien van de kinderen en jongeren met wie zij werken. Zodat zij tot bloei komen en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen, te beginnen bij Leiden.

Visie op talent

Talent floreert = talent + gedrag + context + betekenis. Met deze definitie van talent (samengesteld uit ingrediënten van Luk Dewulf en Annemieke Mol Lous) gaat De Leidse Aanpak ervan uit dat ieder mens talent heeft en dat het juiste gedrag en de juiste context nodig zijn om dat talent zichtbaar te maken. Talent floreert als een mens vervolgens dat talent inzet om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ofwel: betekenis geeft aan het eigen talent.

Strategie

De strategie van De Leidse Aanpak voor de komende jaren is als volgt:

  1. Hoofdthema’s voor de komende jaren zijn: Motivatie als motor van talentontwikkeling, Onderwijs op Maat en Overgang & Aansluiting.
  2. Het netwerk van De Leidse Aanpak wordt verrijkt met het MBO en bedrijven.
  3. Netwerkbijeenkomsten moeten zorgen voor versterking van de aanpak: netwerkbijeenkomsten voor contactpersonen van de partners, themabijeenkomsten voor professionals en op regelmatige basis een conferentie in samenwerking met de partners.
  4. Verticale samenwerking is het sleutelwoord. Bij elke activiteit staan de participanten stil bij de vraag welke andere partners erbij gehaald kunnen worden. Alle partners krijgen bovendien de kans om een rol te spelen in activiteiten.
  5. In de projectgroep zijn alle werkvelden vertegenwoordigd, waarbij elk projectgroeplid zich richt op één van de hoofdthema’s binnen het eigen werkveld en i.s.m. andere werkvelden.

Het aan De Leidse Aanpak

Wat is er zo Leids aan De Leidse Aanpak? Het antwoord van Lineke van Tricht, projectleider:

“Wat Leiden bijzonder maakt, is dat we alles hebben: voorschoolse educatie, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en Universiteit. Maar ook bovengemiddeld veel interessante musea. Dan hebben we ook nog het Bio Science Park die we graag de komende jaren bij onze aanpak willen betrekken. En de stad is tegelijkertijd zo klein dat het makkelijk is om bij elkaar langs te gaan (op de fiets) en elkaar te kennen. 

Al die partijen zien het belang in van samenwerken, van nut en noodzaak van talentontwikkeling. 

Er zijn in Leiden dus heel veel kansen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een prima voedingsbodem voor een Leidse Aanpak.”