Dit is LEKTA!

LEKTA staat voor de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak. En die naam zegt het al: daarbij draait het vooral om aanpakken. Samen in actie komen door bestaande initiatieven te bundelen en groter te maken, van elkaar te leren en nieuwe ideeën te laten uitgroeien tot succesvolle projecten. Een echte alliantie waarin Limburgse burgers, bedrijven, organisaties en overheden hun duurzame krachten bundelen. Samen bedenken hoe het anders kan, op weg naar een CO2-neutraal Limburg.

LEKTA is een initiatief van de Provincie Limburg dat inmiddels breed in de regio weerklank vindt. Tijdens vier eerste ‘transitietafels’ hebben zo’n honderd koplopers meegedacht over manieren waarop verduurzaming kan worden versneld en verbreed. Mensen en organisaties die vanuit hun expertise of bedrijfsvoering al volop met dit onderwerp bezig zijn.

Innovaties en kennis

Er is gekeken naar innovaties die bij uitstek bij de Limburgse regio passen, naar kennis die al voorhanden is of ontwikkeld kan worden en naar mogelijkheden om te experimenteren en te testen. Want grote oplossingen worden vaak klein geboren.

Alle ruimte om mee te doen

Op 27 juni 2018 is de LEKTA-alliantie in aanwezigheid van ruim 150 personen officieel gelanceerd. Op basis van het voorwerk vanuit de transitietafels is die dag het Limburgse duurzame netwerk verder uitgebreid en verstevigd.

Onder de vlag van LEKTA zullen vanaf nu concrete projecten en programma’s gaan draaien waarmee de duurzame ambities van de regio nadere invulling krijgen. Pilots om energieverbruik terug te dringen bijvoorbeeld en nieuwe vormen van opwekking en opslag van energie uit te proberen. Maar ook experimenten met alternatieve manieren om huizen te verwarmen of nieuwe vormen van vervoer. Verduurzaming raakt immers alle facetten van ons bestaan.
Wie zich aansluit bij LEKTA krijgt daarom alle ruimte om mee te doen en mee te ontwikkelen en zo samen met anderen de transitie in Limburg gestalte te geven.