LOF2017

Screen Shot 2017-10-28 at 19.56.57

Leiden stimuleert onderwijsvernieuwing

Leiden als Kennisstad investeert in goed onderwijs. De gemeente Leiden doet dat door partners te verbinden en aan te zetten om samen onderwijs te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente jaarlijks een innovatiesubsidie beschikbaar. Jessica Hilhorst, beleidsmedewerker onderwijsvernieuwing bij gemeente Leiden, geeft tekst en uitleg.

Waarom een subsidie voor onderwijsinnovatie?
“Op docentniveau zijn er heel veel goede ideeën om het onderwijs te verbeteren. Maar die komen niet altijd bij ons terecht. Via innovatiesubsidies hopen we dat dit vaker wel gebeurt. En dat wij de goede ideeën vervolgens verder kunnen helpen.”

Om wat voor soort innovaties gaat het dan?
“In 2017 hebben we zo’n twintig plannen voor onderwijsinnovatie met een subsidie uit het innovatiebudget gehonoreerd. Zoals bijvoorbeeld de Communities of Practice, een project waarbij mbo-studenten en mbo-(master)-docenten samen met onderzoekers van de lerarenopleiding van Universiteit Leiden (ICLON) en het Research Lab van ID College onderzoekend samenwerken. Ander voorbeeld is ‘Gluren bij de buren’, dat lerar(ess)en van kleuterklassen en kinderdagopvangmedewerkers bij elkaar op de werkvloer laat kijken, met behulp van een kijkwijzer. Doel is uiteindelijk een doorgaande leerlijn te creëren tussen de kinderopvang en de basisschool voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.”

Hoe groot is de subsidiepot en hoeveel subsidie is er per plan beschikbaar?
“Jaarlijks is er 300.000 euro beschikbaar voor innovatieve projecten. Honorering van de aanvraag varieert van subsidies van 2.500 tot soms wel 30.000 euro. Afgelopen jaar is er voor ongeveer 1 miljoen euro aan subsidie aangevraagd. Via interne co-financiering en door slim potjes van andere gemeentelijke afdelingen te combineren hebben we uiteindelijk voor zes ton aan subsidie uitgekeerd.”

Hoe dien ik een aanvraag in?
“Iedereen die een plan voor onderwijsvernieuwing heeft kan een aanvraag doen. Alles is goed - kleine en grote aanvragen - als het maar innoverend is en minimaal twee onderwijspartners samenwerken. Heb je een innovatief idee waarmee we het Leidse onderwijs toekomstbestendig maken, dien dan een voorstel in via dit aanvraagformulier. Hierop vind je ook de criteria/spelregels'. Indienen kan vanaf vandaag.

In dit filmpje zie je hoe het werkt. De deadline voor het indienen is 1 maart 2018.

Heb je vragen of wil je alvast eens sparren over je idee? Neem contact op met Jessica Hilhorst, beleidsmedewerker onderwijsvernieuwing, telefoonnummer: 071-516 7528.