LOF2017

9G8A4925

Op naar LOF2018

 

LOF2017 is nog niet voorbij of we kijken al vooruit. Acht deelnemers buigen zich over de vraag: Wat moet er sowieso worden opgenomen in het programma van LOF2018?

Sander Mol
Auris College

‘Meer speciaal onderwijs’

“Ik pleit voor meer aandacht voor het speciaal onderwijs in LOF2018. Bijvoorbeeld met sessies over hoe om te gaan met leerlingen met gedrags- en gehoorproblemen. Maar ook denk ik dan aan sessies over de aansluiting van primair onderwijs naar special onderwijs. Nu gaat LOF vooral over de aansluiting van po naar vo en van vo naar mbo en hbo. Iets meer special onderwijs dus.”

Dick Sleeuwenhoek
Visser ’t Hooft

‘Eigenaarschap. Maar hoe?’

“Hoe kan ik mijn leerlingen nog meer eigenaar maken van hun eigen leerproces? Dat is een lastige vraag waar ik best meer over zou willen leren op LOF2018. Ik zie mijn leerlingen maar een paar keer per week. Maar hoe kan ik dat eigenaarschap er dan toch voldoende in vlechten? Dat blijft een zoektocht waarbij hulp altijd welkom is.”

Rodney Boer
MBO Rijnland

Positie MBO verbeteren’

“Het imago van het mbo is bagger. Terwijl het wel de vakmensen aflevert die wij allemaal dagelijks tegenkomen in de samenleving. Dat imago een boost geven, dat lijkt mij hard nodig. En ik heb er ook al een idee voor. Zo zouden vmbo en mbo een alliantie kunnen sluiten om samen bedrijven op te richten waar nog echt dingen gemaakt worden. Ik zie allerlei mogelijkheden.”

Vincent Raphael
SCOL

‘Verbinding
met buiten’

“Ik zou op LOF2018 aandacht willen voor de vraag hoe het onderwijs meer verbinding met buiten kan maken. Ik denk namelijk dat het in de driehoek overheid-bedrijfsleven-onderwijs moet gaan gebeuren. Dat maakt onderwijs nog meer maatschappelijk relevant en arbeidsmarktrelevant. Het onderwijs ontbeert echter de kracht en de knowhow om die verbinding tot stand te brengen.”

Desiree Keijzer
SBO De Vlieger

‘Open
space’

“Ik gaf vandaag een sessie over de impulsklas. Wat mij opviel, was dat deelnemers heel snel met elkaar in gesprek gingen. ‘O, doe jij dat zo?’ Dat gesprek kwam haast vanzelf op gang. Ik denk dat ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en om te brainstormen echt iets toevoegt aan het LOF-programma. Een soort open space, zonder inhoudelijk programma. Daar is behoefte aan, schat ik in.”

Judith Ossel
AED

Nieuwe media
en meer’

“Ik kan wel een verlanglijstje maken. Zo denk ik dat iets over nieuwe media altijd goed is. De sessies die daarover gingen zaten niet voor niets vol. Daarnaast denk ik dat LOF2018 ook meer mag gaan over hoe we talenten kunnen stimuleren. Ten slotte zou ik, meer aandacht willen voor leerlingen met een beperking, en hoe we daar in het onderwijs beter mee om kunnen gaan.”

Luana Doornbosch
Da Vinci

‘Meer
respect’

“Ik zou aandacht willen voor hoe het toch kan dat we van ouders soms zo weinig respect krijgen. Zo ken ik voorbeelden van ouders die bij problemen niet alleen de docent, maar ook meteen de teamleider en de directer mailen. Hoe weinig vertrouwen gaat daarvan uit? En welk signaal geven die ouders daarmee aan hun kinderen af?”

Flores Potter
Student

De klas verantwoordelijk’

“Hoe gaan we in de klas respectvol met elkaar om? Hoe maken we de klas in z’n totaliteit verantwoordelijk voor een school- en klassenklimaat waarin iedereen zich thuisvoelt? Daar zou ik aandacht voor willen op LOF2018. Dat is interessant voor het vo. Je kan daar niet vroeg genoeg mee beginnen.”