Dáárom MKB!dee

Wat schieten we nu eigenlijk op met de regeling MKB!dee? Wat levert het op? En waarom is dat dan zo waardevol? Tien reacties van ondernemers met innovatiedrang.

Leonie Creemers, 360sdg:

'Frisse blik in huis'

"Veel bedrijven in het mkb zijn zo klein dat innoveren en leren niet vanzelfsprekend is. De waan van de dag en de core business slokken al gauw alle aandacht op. Als er dan geen of te weinig aanwas van nieuw personeel is en zittend personeel onvoldoende leert en innoveert, dan loop je het risico de boot te missen. Een bijdrage van MKB!dee maakt het mogelijk om een frisse blik in huis te halen, om betaald een uitstapje naar nieuwe impulsen te maken. De regeling helpt dus eigenlijk om bedrijven up to date te houden."

Johan Middelkamp (l) van Sallandse Wegenbouw en Hans Bonten (r) van De Kern

'Trots op waardering'

"Als mkb-er ben ik niet gewend om subsidies aan te vragen, je doet het toch allemaal zelf. Maar dat we met 'Dynamisch op weg' deze subsidie hebben gekregen maakt ons ongelooflijk trots. Onze inzet wordt gewaardeerd en dat stimuleert. Samen met ROC Salland, en maatschappelijke organisatie De Kern geven we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een duwtje in de rug zodat ze weer kunnen participeren. En dat hoeft niet per se bij mij in de Wegenbouw. We kijken waar hun talent en plezier zit en daar zoeken we een mooie plek bij."

Wim Spit, RIWO:

'Alvast versnellen'

"Wij zien dat er steeds meer techniek in de samenleving terechtkomt. We zien ook dat veel werknemers en klanten de grootste moeite hebben om met die techniek om te gaan. Want die wordt steeds ingewikkelder en complexer. De oplossing is om daar slimme maatwerkoplossingen voor te verzinnen. Maar daar is vaak niet meteen al een sluitend businessmodel voor. Dus hoe ga je een investering dan terugverdienen? Een regeling als MKB!dee maakt het mogelijk een versnelling door te voeren, zonder dat je dat soort zaken al helemaal hoeft uit te denken."

Rick Olsthoorn, Helixers:

'Een eerste aanzet'

"Ontwikkeling is innovatie, en andersom. Maar hoe begin je? Als je medewerkers niet 'aan' krijgt, dan gebeurt er doorgaans weinig. Die eerste aanzet is pittig. De MKB!dee-regeling is zo'n eerste aanzet. De regeling kan mensen in beweging brengen. Zonder deze financiële bijdragen zou veel innovatie waarschijnlijk een stuk langzamer gaan. Voor ons persoonlijk is de regeling bovendien een stok achter de deur om onze kennis en ontwikkeling door te geven. Anders zouden we misschien op elke opportunity springen. Nu gaan we die in een coalitie duurzaam ontsluiten."

Karin Valkenet, HoloMoves BV:

'Boost voor start-up'

"MKB!dee helpt om maatschappelijke innovaties te versnellen. Het helpt in ons geval ook om onze start-up sneller te ontwikkelen. Via Augmented Reality willen wij in de zorg zoveel mogelijk patiënten in beweging krijgen, via zogenaamde beweeggames. Daarvoor gaan we nu eerst een educatieve Mixed Reality game ontwikkelen. Over het belang van bewegen, waarbij de patiënt de regie heeft, bestemd voor zorgverleners. Een aanpak die we zonder MKB!dee minder snel hadden kunnen ontwikkelen."

Wijnand Iedema, Iedema Projectstoffeerders:

'Impuls voor vakgebied'

"De stoffeerder is aan het verdwijnen. Opleidingen zijn er nauwelijks nog. Daarom hebben wij een eigen academie, de Iedema Academie, waarin we stoffeerders een opleiding geven en waar we huidige medewerkers helpen om beter te worden in hun vak. Dankzij de steun van MKB!dee kunnen wij nu nog meer investeren in dit project. En ervoor zorgen dat scholen weer geinteresseerd raken in ons vak. Het is een impuls waar een heel vakgebied straks van kan profiteren."

Hessel Joustra, Iffective:

'Ruimte voor creativiteit'

"Ondernemers zijn creatief. Ze zitten in hun kracht als ze daar de ruimte voor krijgen. MKB!dee geeft net die extra ruimte om in die kracht te komen. De regeling biedt veel experimenteerruimte en er zitten weinig beperkingen aan. Ook is het geen regeling met veel administratief gedoe. Ik ben dan ook een grote fan van deze regeling. Mits de ideeën die gehonoreerd worden wel echt vernieuwend blijven. Meer EZ-achtig, en minder SZW en OCW. Bij deze ronde heb ik het idee dat die vernieuwing er net iets minder in zit dan vorig jaar, en dat vind ik jammer."

Karien Dommerholt van Beter Besluit en Robert Tannemaat van Samenwerkt.nu

'Vertrouwen verbindt

"Wij geloven in gebruik maken van elkaars talenten, in samenwerking en vertrouwen, niet in concurrentie en harde scheiding tussen opdrachtgevers en opdrachtgevers. En dat is wel hoe er nog vaak wordt gewerkt in de wereld van de bouw. Wij hebben betrokkenen in de bouw gevonden die dit anders willen. En met deze subsidie kunnen we hen de tijd en de ruimte geven om te werken in gelijkwaardige ketensamenwerking en met consent. Het is mooi om te zien hoe andere initiatieven ook in vertrouwen willen werken. Hoeveel ze ook van elkaar verschillen, dit vertrouwen verbindt."

Sjoerd Stienstra (HP Bleek) en Jan Kees Klapwijk (Stichting Parkmanagement Coevorden)

'Personal Resource Management'

"Bij veel kleinere mkb-bedrijven doet iemand het HR-management erbij, terwijl dit juist zo belangrijk onderdeel van je bedrijf is, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Met ons project helpen we mkb-ers om hun PRM sterk te maken; het Personal Resource Management. De PRM-ers gaan hun medewerkers in hun kracht zetten, hun kennis en vaardigheden inzichtelijk maken. Niet de papieren zijn belangrijk, maar wat mensen kunnen. Daarnaast laten we in een website zien welke scholing mensen kan helpen om hun talenten nog beter te benutten. Je hebt elkaar nodig om verder te komen."

Marco Dumont en Wim Goes, Valori

'Perfect netwerkmoment'

"Hier zijn meer dan honderd creatieve ondernemers bij elkaar gebracht die verder willen denken, die willen innoveren, die openstaan voor samenwerken en elkaar willen helpen. MKB!dee is dus een perfect netwerkmoment. Hier kom je mensen tegen buiten je reguliere netwerk. Dus ook al kunnen we dit jaar geen cheque ophalen, we zijn er toch, ook al omdat MKB!dee heel belangrijk is geweest voor Valori. We hebben echt stappen kunnen zetten in de ontwikkeling."

Anco Bank, Remo

‘Samenwerking staat voorop’

“Techniek leer je niet uit de boekjes. We moeten jongeren laten doen. In de praktijk laten ervaren hoe de nieuwe technieken in de energietransitie werken. Met de subsidie kunnen we opstellingen bouwen en nieuwe leermethoden ontwikkelen, zoals een elektronische leeromgeving. Op die manier kunnen we jongeren prikkelen om te ontdekken en te leren. Samenwerking staat voorop. Als jongeren overstappen naar een andere sector is dat geen enkel probleem. Zij zitten beter op hun plek en andersom zijn er ook overstappen naar ons. Zo maken we met elkaar de Nederlandse economie sterker.”