23 MKB!deeën die leiden tot meer personeel in technische sectoren

Komend jaar starten onder de vlag van MKB!dee 23 initiatieven die investeren in meer personeel in technische sectoren. Wat zijn die initiatieven? Een overzicht.


Woerdense Techniek Talent Pool

'Regionale mkb in de breedte versterken'

Gelukkig zijn en gelukkig blijven in een technische carrière: dat is het doel van het MKB!dee 'Woerdense Techniek Talent Pool'. Marloes Birkhoff wil met deze pool zowel junior- als senior-medewerkers in de techniek een goed en motiverend carrièreperspectief bieden.

Maar liefst 105 techniekbedrijven, zeven scholen en zeven gemeenten gaan samenwerken in de Woerdense Techniek Talent Pool, om meer (bij)scholing te stimuleren. Junioren worden op leerpleinen gezamenlijk opgeleid in 'pools' en doorstromende senioren worden ingezet als hybride docenten en getraind in onder andere managementvaardigheden. Volgens Birkhoff wordt het regionale MKB in de breedte versterkt door deze pool. "We halen belemmeringen bij kleinere mkb-ers weg door samen te werken met grotere mkb-bedrijven. Scholing komt bij iedereen hoger op de agenda, op een manier die bij medewerkers past. We verminderen dus de belemmeringen om te investeren in menselijk kapitaal. We gebruiken hiervoor het BètaMentality-onderzoeksmodel om inzicht te krijgen in de drijfveren van de werknemers. Wat zet iemand aan tot leren? Doel hiervan is gelukkig te zijn en te blijven in een technische carrière – van pure bèta-technicus tot technische maatschappijverbeteraar of technisch-commerciële superster."

Meer weten?

M. Birkhoff info@woerdenstechniektalent.nl
Woerdens Techniek Talent www.woerdenstechniektalent.nl

Dit zijn de andere 22 initiatieven


1. Nutshell

DE BEDENKERS

Everybody Likes Penguins www.everybodylikespenguins.nl

HET !DEE

De ontwikkelingen in de wereld van de digitale media, communicatie en softwareontwikkeling gaan razendsnel en je moet continu blijven leren. Meerdaagse trainingen zijn duur en tijdrovend voor het mkb. Nutshell is het platform waar mkb'ers en zzp-ers face-to-face trainingen en workshops vragen én aanbieden. Praktijkgerichte trainingen voor een betaalbaar tarief voor en door mensen uit hetzelfde vakgebied. Het is voor werknemers die meer willen of nodig hebben dan alleen video tutorials kijken. Praktijkexperts bieden via dit platform naast hun reguliere werk korte trainingen aan aan kleine groepen deelnemers voor een betaalbaar tarief. Zowel voor trainer als cursist is dit aantrekkelijk.

CONTACT

H.P.G.J. van den Hurk hugo@everybodylikespenguins.nl


2. Innovatica

DE BEDENKERS

Vereniging Regionale Elektro/Metaal Opleidingen West-Twente www.remo-wt.nl
ROC van Twente www.rocvantwente.nl

HET !DEE

Het aantal vacatures in de installatiebranche stijgt terwijl het aantal BBL-leerlingen afneemt. Daarnaast speelt de klimaat- en energietransitie en is er onvoldoende kennis bij (kleine) mkb-bedrijven over de toepassing van innovatieve energiesystemen en -technieken. Dit project vergroot de instroom van goed opgeleide nieuwe medewerkers in de installatiebranche voor mkb-bedrijven door het ontwikkelen van aantrekkelijke en actuele opleidingsmodules en praktijkgerichte leeromgevingen. Uniek is de beoogde mbo-certificering van de opleidingsmodules waarmee het project landelijke impact krijgt. De opleiding wordt modulair opgezet en is (deels) op afstand te volgen zodat de opleiding toegankelijk en aantrekkelijk is voor jongeren, huidige installateurs, zij-instromers en werkzoekenden (waaronder ook statushouders).

CONTACT

G.W. Schalk g.schalk@remo-wt.nl


3. Human Capital Development voor duurzame carrières in de techniek

DE BEDENKERS

Stichting Parkmanagement Coevorden www.ondernemendcoevorden.nl
HPB Diensten www.hpbleek.nl
Centre for Lifelong Learning Services (CL3S) www.cl3s.nl

HET !DEE

De industrie in Zuidoost-Drenthe ontwikkelt zich naar een steeds hoger technologisch peil, met name op het vlak van automatisering, robotisering en High Tech Systemen en Materialen. In dit project ontwikkelen de initiatiefnemers een continu proces om vraag naar en aanbod van opleidingen aan elkaar te koppelen en om doorlopende leerwegen te realiseren voor nieuwe en bestaande werknemers in de maak- en proces industrie. Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van Personal Resources Management-methodiek (PRM), een innovatieve aanpak om zittend en instromend personeel binnen hun bedrijf gemotiveerder en doelmatiger te laten investeren in zichzelf. De partners richten samen met andere ketenorganisaties een Teclab (mbo-hbo) en een Fablab (vmbo) op en gaan branche-gerichte en particuliere opleidingen inzichtelijk maken op een Webportaal.

CONTACT

C.J. Klapwijk parkmanager@ondernemendcoevorden.nl


4. Hybride leeromgeving evenementen technologie

DE BEDENKERS

Faber Audiovisuals B.V. www.faber-av.com
Ampco/Flashlight Holding B.V. www.ampco-flashlight.com
The Powershop B.V. www.thepowershop.nl

HET !DEE

De evenementenindustrie heeft zich de afgelopen jaren in razendsnel tempo ontwikkeld. Onderwijs en (toekomstige) medewerkers moeten voortdurend mee veranderen. Kennis en vaardigheden raken snel verouderd. In dit project creëren grote en kleinere technologiebedrijven binnen de evenementenindustrie samen een Centre of Expertise Event Technology, waar studenten, docenten, werkenden én bedrijven in een hybride leeromgeving samenkomen om te leren. Hier worden theorie én praktijk op een vernieuwende manier bij elkaar gebracht, zodat het technisch arbeidspotentieel blijvend wordt versterkt. Onder het motto 'samen zijn we sterk' bereiken de consortiumpartijen gezamenlijk wat afzonderlijk van elkaar niet mogelijk is.

CONTACT

M. Jager mjager@faber-av.com


5. Verder door dichtbij (jezelf) te blijven!

DE BEDENKERS

Rotink Melktechniek & Mechanisatie www.rotink.nl

HET !DEE

Rotink Melktechniek& Mechanisatie levert 24/7 technische kennis aan de akkerbouw, veehouderij en aan verwante bedrijven. De grootste uitdaging is het op peil houden van diezelfde technische kennis in de volle breedte van het assortiment, van een melkrobot of een trekker tot een GPS-systeem.

In dit project realiseren de initiatiefnemers een app om de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers efficiënt en effectief te regelen en stimuleren, zodat zij tijdens hun hele carrière hun ontwikkeling kunnen volgen, plannen en onderhouden. Via e-learning kan de gebruiker zijn kennis testen of uitbreiden met voor zijn functie relevante informatie, filmmateriaal of vragen. Daarnaast worden - flexibel in te plannen – interne trainingen ontwikkeld. Deze worden verzorgd door uitgestroomde gepensioneerde medewerkers, ervaren vakkrachten uit de eigen organisatie of het eigen netwerk en gecombineerd met de externe trainingen van reguliere onderwijsinstanties en importeurs.

CONTACT

M.J.H.M. Rotink monique@rotink.nl


6. 'All-in the game'

DE BEDENKERS

SealteQ www.sealteq.nl

HET !DEE

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt heeft SealteQ grote moeite met het vinden van voldoende gekwalificeerd technisch personeel. De initiatiefnemers gaan in dit project aan de slag met de ontwikkeling van een online social tool en E-recruitment. Met behulp van een selectiegame onderzoeken zij de capaciteiten van potentiële medewerkers en vertalen deze naar een persoonlijk ontwikkelingsplan met aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Met de inzet van gaming en gamification willen zij bovendien de motivatie voor leren vergroten en eerdere negatieve leerervaringen met onderwijs ombuigen naar positieve leerervaringen. Deze manier van opleiden zorgt er voor dat medewerkers eerder inzetbaar zijn op de werkplek, doordat het opleiden taakgericht wordt ingericht.

CONTACT

G. Klaassens gk@sealteq.com


7. Robot meets Service Engineer 4.0

DE BEDENKERS

Riwo Engineering B.V. www.riwo.eu
Twinsense360 B.V. www.twinsense360.nl

HET !DEE

Riwo Engineering groeit hard en merkt dat het steeds lastiger is om medewerkers met de benodigde technische kennis én soft skills te vinden en specialistische kennis van ervaren medewerkers over te dragen naar junioren. Er is veel behoefte aan een oplossing die ervoor zorgt dat de keten van ontwikkelaar, fabrikant, dealer en eindgebruiker weer efficiënt functioneert. Door de snelle technologische ontwikkelingen zal deze behoefte alleen maar toenemen. In dit project ligt de focus in eerste instantie op de service engineer. De bedenkers ontwikkelen een online leeromgeving waarin specifieke technische problemen in het veld worden gevisualiseerd met hulp van foto-, video- en 3D-modellen en waarbij een slimme combinatie wordt gemaakt met de benodigde competenties (soft skills).

CONTACT

W. Spit w.spit@riwo.eu


8. Lerende en innoverende cultuur creëren

DE BEDENKERS

SDS Ommen www.sdsommen.nl
Schutte Dakbedekking www.schuttedak.nl

HET !DEE

Ook in de branche van stalen dak- en gevelbekleding vormen hoge werkdruk en slecht op de praktijk aansluitende opleidingen een uitdaging. SDS Ommen en Schutte Dakbedekking willen een lerende en innoverende cultuur in hun organisaties creëren. Ze zetten daarom een kenniscentrum op waarin structureel wordt geleerd, geïnnoveerd, kennis verzameld en gedeeld tussen personeel, maar ook met scholen en ondernemers binnen de branche. Personeel wordt bijgeschoold op hun digitale vaardigheden om ze toekomstbestendig te maken. Ook wordt de leiding toegerust om dit project te dragen en een lerende cultuur te kunnen blijven stimuleren.

CONTACT

R.T.F. Odink rodink@sdsommen.nl


9. Werken vanuit Talent

DE BEDENKERS

Bertil Jansen Den Ham www.bertiljansen.boschcarservice.nl
Van der Horst Autogroep Friesland www.vanderhorstautogroep.nl
Harrie Arendsen Hengelo www.harriearendsen.nl
Koskamp Automaterialen www.koskamp.nl

HET !DEE

Door technologische ontwikkelingen zoals de hybride en elektrische auto, is er een grote vraag in de branche naar monteurs met andere skills, bijvoorbeeld op het gebied van diagnose en ICT kennis. Werken vanuit talent maakt de automotive branche klaar voor de toekomst. Vanuit het gedachtegoed van strategische personeelsplanning ontwikkelen en testen de bedenkers een talentenscan. Ook roepen zij de functie van Human Centered Process Coördinator in het leven. Een prestatiebord maakt de resultaten voor iedereen inzichtelijk. De partners voeren dit project in pilotvorm uit bij drie mkb-ondernemers in Noord en Oost Nederland. De pilot duurt één jaar, sluit aan op de praktische behoefte van de branche en is resultaatgericht.

CONTACT

B.L. Nijland b.nijland@koskamp.nl


10. Project vakman 2020

BEDENKERS

Iedema Projectstoffeerders www.iedemaprojectstoffeerders.nl

HET !DEE

Met Project vakman 2020 zet Iedema Projectstoffeerders in op behoud van vaktechnische kennis in de branche Projectstoffering. Zij willen een norm neerzetten waarmee de branche de concurrentie aan kan gaan met branches als bouw en installatie. Ook zetten de bedenkers van het idee in op verbetering van de positie van de projectstoffeerder binnen de keten. Dit project moet leiden tot een bewezen opleidingsmethode die branchebreed door collega mkb-bedrijven kan worden ingezet. Het bevorderen van instroom, voorkomen van uitstroom en duurzaam inzetbaar houden van vakmensen voor de branche zijn daarbij speerpunten. Hierbij is niet alleen aandacht voor vaktechnische, maar ook voor persoonlijke (zachte) competenties.

CONTACT

B. Lenting b.lenting@iedemaprojectstoffeerders.nl


11. Dynamisch op weg

DE BEDENKERS

Sallandse Wegenbouw B.V. www.sallandsewegenbouw.com
Sallandse United www.sallandseunited.com
Sallandse Milieu en Advies www.sallandsemilieuenadvies.com
ROC van Twente www.rocvantwente.nl
De Kern www.stdekern.nl
Bouwend Nederland www.bouwendnederland.nl
InfraVak www.infravak.nl

HET !DEE

In de regio Salland en Twente is het lastig om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen. Tegelijkertijd zijn er relatief veel mbo-niveau 1 en 2 uitvallers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met dit project willen de projectpartners de kwaliteit van toeleiding naar werk en de ondersteuning tijdens het werk van deze doelgroepen bevorderen en optimaliseren. 'Dynamisch op weg' biedt een lerende omgeving in een technische sector waarin de onderlinge partijen hun kennis en expertise inzetten. Daardoor worden de kwaliteiten van mensen zichtbaar gemaakt, getraind en ontwikkeld. Vernieuwend in dit plan is dat deelnemers 100% baangarantie krijgen bij één van de circa 35 aangesloten lid-bedrijven.

CONTACT

J.A. Middelkamp j.middelkamp@sallandsewegenbouw.com


12. KenniS 3 (Structureren, Standaardiseren, Simplificeren)

DE BEDENKERS

Lean Improvers www.lean-improvers.nl

HET !DEE

Samen met een zestal bedrijven uit onder andere de houtindustrie, metaal-, machinebouw en scheepsbouw wil Lean Improvers een integrale, gestandaardiseerde methode ontwikkelen om het opleiden van bestaand en nieuw technisch personeel te vereenvoudigen. Resultaat van het project is een branche-onafhankelijk stappenplan voor het opleiden en ontwikkelen van technisch personeel met behulp van gestandaardiseerde instructies voor generieke deelhandelingen. Deze instructies zijn korte lessen van 30 minuten, met per les één specifiek onderwerp. Daarnaast besteden de bedenkers van het idee aandacht aan de rol van de direct leidinggevende (voorman, productiechef) en de vaardigheden die nodig zijn om een continu lerende organisatie te realiseren.

CONTACT

A.P. van Wensveen a.van.Wensveen@lean-improvers.nl


13. Civiel360 graden integraal ontwikkelen in de infra

DE BEDENKERS

Van Dijk Maasland B.V www.vdijk.nl
Kroes B.V. www.kroes.org
Verboon Maasland B.V www.verboonmaasland.nl
Gebiedsmanagers B.V. www.gebiedsmanagers.nl

TobiZ www.tobiz.nl

HET !DEE

Het tekort aan technisch personeel en de snelle technologische ontwikkeling in de infrastructuur vereist betere ketensamenwerking binnen de infra-driehoek bestaande uit de overheid, ingenieursbureaus en aannemers. De initiatiefnemers starten een ontwikkeltraject voor studenten en starters civiele techniek waarin zij bij elk van de partijen in de infra-driehoek werkervaring opdoen. Vanuit deze 360-graden ontwikkelervaring leren ze vanuit al deze partijen te voelen, denken en handelen en krijgen ze een brede loopbaanervaring en meer zicht op hun eigen loopbaanperspectief. Ook verrijken de bedenkers het opleidingsprogramma van de opleidingen civiele techniek met casussen en (stage)projecten. Dit leidt tot een instroom van meer en technisch beter opgeleid personeel.

CONTACT

M. Mabelis marco@tobiz.nl


14. Vr-learning

DE BEDENKERS

Doornbos Equipment B.V. www.doornbosequipment.com
Europoort Industrie Diensten B.V. www.e-i-d.nl
Deftiq www.deftiq.com
Parable www.parable.nl

HET VRAAGSTUK

Mkb-ondernemingen in de industriële onderhoudssector worstelen als gevolg van een beperkte instroom en vergrijzing met het vinden en opleiden van goed technisch personeel. De partners creëren in dit project een virtuele leeromgeving waarin personeel niet alleen kennis, maar ook vaardigheid op kan doen met uitrusting en werkprocessen. Door de verweven combinatie van e-learning en virtual reality combineert de cursist op een actieve en ontdekkende manier theoretische kennis met praktische vaardigheden. Kennis wordt zo op ontdekkende wijze toegepast in de gesimuleerde praktijk. Met dit leerplatform wordt technisch personeel snel en effectief (om)geschoold naar de behoeften van de snel veranderende praktijk.

CONTACT

S. Ryan sam@parable.nl


15. LISA: Learning & Intelligence Support App voor de zeevaart

DE BEDENKERS

Boomsma Shipping www.boomsmashipping.nl
JR Shipping www.jrshipping.com
Van Wijngaarden Marine Services www.wijngaarden.com
1 OCEAN www.1ocean.nl

HET !DEE

Het gaat goed met de maritieme sector, maar mkb‐rederijen uit de sector ervaren het tekort aan technisch opgeleid personeel als nijpend. De bedenkers van dit idee ontwikkelen een sectorbreed hybride leersysteem onder de naam LISA: een Learning and Intelligence Support App. Dit is een manier van leren op basis van gedragswetenschappelijke inzichten uit intrapreneurship, game based learning en peer‐to‐peer learning. Het zet de reders aan tot investeren in onderwijs doordat het personeel zelf gemotiveerd raakt om hun kennisgat in de praktijk te vullen. En zo zelf aan het roer te staan van hun eigen opleiding.

CONTACT

G.J. Huisink gertjan@1ocean.nl


16. Mobiele Leerervaringshub mkb-metaal

DE BEDENKERS

Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland www.obm-opleidingen.nl

HET !DEE

Veel mkb-ondernemers in de metaalbranche hebben hetzelfde profiel als hun oudere werknemers: conventioneel opgeleid, gevormd in de praktijk en vaak ouder dan 45 jaar. Bij deze doelgroep zien we een grote afstand tot formeel leren buiten het bedrijf. Zelf praktisch ervaren wat formeel leren betekent, welke nieuwe technieken en innovaties er in een beroep zijn en welk maatwerk opleidingstraject hierbij past, vormt de ontbrekende schakel voor werknemer en werkgever om tot leren te komen. Met de mobiele leerervaringshub bieden we maatwerk voor zowel werkgever als werknemer. Digitale modules worden versterkt met praktische uitvoering op de werkvloer.

CONTACT

J.M. Heij heij@metaalunie.nl


17. In het werk leren

DE BEDENKERS

Demko Metaalconstructies B.V www.demko.nl

HET!DEE

Demko beseft dat investeren in menselijk kapitaal noodzakelijk is voor de maakindustrie om te innoveren en overleven, zeker in een kennis gedreven omgeving. Toch zijn mkb-bedrijven terughoudend. Investeren in mensen is doorgaans een strategische keuze, terwijl de focus van mkb-bedrijven vaak op de korte termijn ligt. De initiatiefnemers ontwikkelen daarom een methodiek die past bij het karakter van technische mkb-bedrijven, door de investering in mensen te integreren in het primaire proces binnen de bedrijven. Daarbij ligt het accent bij zij-instromers op praktische vaardigheden en motivatie; en bij werkenden naast vaktechniek op 'boeien en binden', digitalisering/robotisering en innovatiekracht.

CONTACT

D.J. Schriek info@demko.nl


18. Didactische structuur in de wereld van het virtueel leren

DE BEDENKERS

CRAFT Education www.craft-education.nl
BMO Automation B.V. www.bmoautomation.nl
The Barn www.thebarngames.nl

HET !DEE

Eén van de redenen waarom het in de technische industrie ontbreekt aan voldoende gekwalificeerd personeel, is dat theorie en praktijk te ver uiteenlopen. Wat op schrift wordt geleerd, blijkt in de praktijk toch anders te werken. Om dit probleem op te lossen ontwikkelen de bedenkers van dit idee een (VR) simulation game, genaamd 'CRAFT Simulation', waarin de werking van machines nagebootst wordt en leerlingen via 100% geprogrammeerde instructies handelingen uitvoeren. De game wordt gebaseerd op de eigen ontwikkelde didactische 'Know How Methodiek'. Deze methode stimuleert het leren op eigen tempo waarbij kennis over theorie, materialen, en gereedschap wordt gecombineerd met de complexe problematiek in de praktijk.

CONTACT

R.H.P. van Bussel roy@craft-education.nl


19. Excellente kunststofverwerking opleidingsmethodiek

DE BEDENKERS

Else Plastic BV www.elseplastic.nl
De Wit Plastic BV www.dewitplastic.nl
Gilde-BT www.gilde-bt.nl

HET !DEE

Binnen de kunststofverwerkingssector is het steeds moeilijker om technisch geschoold personeel te behouden en aan te trekken. Om dit probleem tegen te gaan, ontwikkelen de initiatiefnemers van dit idee een unieke interne opleidingsmethodiek gericht op het actief on-the-job opleiden van het huidige personeel en nieuwe medewerkers. De opleidingsmethodiek bestaat uit een structuur van vier blokken: 1) onboarding, 2) niveau medewerker, 3) niveau operator, 4) niveau ploegleider. Elk blok bestaat uit een diversiteit aan zelfsturende leermodules (m.b.v. een mentor) met een concreet leerdoel en af te nemen eindtoets. Cruciaal en innovatief is het gebruik van blended learning.

CONTACT

Ch. Simons c.simons@gilde-bt.nl


20. Weijs Werkend Leren

DE BEDENKERS

Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. www.vanwijlen.eu
J. Van Esch B.V. www.jvaneschbv.nl

HET !DEE

Bij integrale projecten voor de openbare ruimte zijn vaak specialisten voor zowel groen, als sport, als infrastructuur nodig. Dit zijn momenteel drie losse opleidingsgebieden. Met dit project investeren de partners gezamenlijk in het opzetten van een praktijkgericht educatieprogramma met een erkend diploma (niveau 3) voor nieuwe en bestaande medewerkers. Daarbij is een duidelijke verbinding tussen de disciplines groenbeheer, infra en sport. Studenten leren er om met de nieuwste exacte en milieuvriendelijke werktechnieken om te gaan. Het educatieprogramma richt zich op vijf pijlers: kwaliteit, productiviteit, efficiënt werken, werkplezier en veiligheid.

CONTACT

L.M. van Wijlen bart@vanwijlen.eu


21. IT's a Serious Game!

DE BEDENKERS

Meet the Talents www.meettheyoungsters.nl
ProfCore www.profcore.nl
Perfact Group www.perfact-group.com
Soapbox www.soapbox.nl

HET !DEE

We ontwikkelen een 'mobile serious game experience' die bestaat uit een mobile escaperoom, een drietal 3 D-films van praktijksituaties en een mobile mini-living lab met een HoloLens of Google-Glass. De middelen zetten de partners van dit idee in op scholen, beurzen en open dagen om scholieren, studenten en zij-instromers te interesseren in een baan in de procesindustrie in Limburg. Daarnaast gebruiken zij de experience om medewerkers (procesoperators) in de procesindustrie bewust te maken van hun persoonlijke rol bij het terugdringen van het energieverbruik en ze te informeren over de nieuwe ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van digitalisering, robotisering, big-data en predictive maintenance.

CONTACT

J.P.J. Meessen jos@meettheyoungsters.nl


22. Online learning platform: Learning on the fly

DE BEDENKERS

Von Gahlen www.vongahlen.com
Selmers www.selmers.com
Groba www.groba.eu

HET !DEE

De projectpartners zijn allen afzonderlijk al langere tijd op zoek naar een georganiseerde manier om kennis en vaardigheden van technisch personeel binnen de organisatie te borgen. Als oplossing ontwikkelen zij nu samen een online én offline platform, waarin de gehele Employer and Employee Learning Journey gevat wordt en we opgedane kennis en vaardigheden van medewerkers ontwikkelen en behouden. We ontwikkelen een digitale leerkluis, een structuur voor gepersonaliseerde en adaptieve leertrajecten met een open architectuur, waardoor een eenvoudige overdracht binnen het gehele technische mkb mogelijk wordt.

CONTACT

T. van Enckevort t.vanenckevort@vongahlen.com