47 nieuwe MKB!deeën klaar voor de start

Ook komend jaar krijgt het mkb een kwalitatieve impuls. Maar liefst 47 projecten, verdeeld over drie ‘categorieën’ gaan met behulp van een financiële MKB!dee-injectie van start, met het doel innovaties te versnellen. Wie gaat er met welk project aan de slag? Wat kunnen we daarvan verwachten? Een overzicht.

23 Ideeën voor meer personeel in technische sectoren

15 Ideeën voor menselijk kapitaal en digitalisering

9 Ideeën voor menselijk kapitaal en klimaat- en energietransitie