Over MKB!dee

Bent u mkb'er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

Met deze regeling wil de overheid mkb'ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten.

Meer weten?

Heeft u vragen over MKB Idee? Lees de veelgestelde vragen.
Op de website MKB Idee Netwerk leest u meer over de projecten die in 2018 subsidie hebben ontvangen.
Lees de volledige tekst over de regeling MKB Idee (Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal) in de Staatscourant van 7 maart 2019.