‘MKB!dee haalt de kracht van vernieuwing naar boven’

Er gebeurt van alles om kleine en middelgrote bedrijven heen. Nieuwe digitale platforms, toepassingen en apps worden geïntroduceerd. Consumenten, klanten en relaties letten extra op duurzaamheid. Dat vraagt van deze bedrijven extra inspanningen, vooral om personeel te helpen zich te ontwikkelen. Met MKB!dee willen we kleine en middelgrote bedrijven daarbij wat steun in de rug geven. Zodat ze ook in turbulente tijden volop blijven meedoen.

Dat doen we door bedrijven en branches te vragen daar iets op te bedenken: een manier om de leercultuur in het bedrijf te verbeteren, of om mensen te scholen. Zij delen hun uitwerkingen en oplossingen met elkaar.

MKB!dee startte in 2018 met veertien projecten, die allemaal op hun eigen manier inspirerend en bruikbaar zijn voor veel meer bedrijven. Mij valt op dat bedrijven, branches en onderwijs eigenlijk altijd de samenwerking opzoeken. Mooi om te zien dat MKB!dee verschillende professionals bij elkaar brengt!

MKB!dee breiden we nu uit met 47 nieuwe projecten en nieuwe deelnemers. Ik hoop dat ook zij bedrijven, branches en onderwijsinstellingen zullen inspireren. Zo halen we de kracht van vernieuwing van het midden en kleinbedrijf naar boven, en laten we die in gemeenschappelijke boezems stromen.

Mona Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat


Paul Veger, voorzitter Adviescommissie MKB!dee:

‘Een lerend Nederland is een innovatief Nederland’

Paul Veger, voorzitter van de MKB!dee Adviescommissie heeft 190 aanvragen voor MKB!dee 2019 beoordeeld. Daarvan zijn 47 aanvragen met een cheque gehonoreerd, tegen een totale waarde van 7,8 miljoen euro.

De adviescommissie heeft bij de beoordeling van de aanvragen op vijf aspecten gelet. Paul Veger: “Allereerst kijken we of een idee aansluit op het beoogde doel van de regeling. Daarnaast doen we een check op kwaliteit en op innovatiekracht. Ook moet een idee vernieuwend zijn. Ten slotte vinden we het belangrijk dat er een stukje gedragswetenschappen in een plan zit.”

Met MKB!dee maak je tijd vrij

Opvallend in de aanvragen van dit jaar, is de opkomst van instrumenten als e-learning, Virtual Reality en Augmented Reality. Veger: “Ik hoop dan wel dat dit niet als doel wordt gezien, maar als middel om het lerend vermogen in Nederland omhoog te krijgen. Want een lerend Nederland is een innovatief Nederland; daar ben ik van overtuigd.”

Een bijdrage van MKB!dee kan net het verschil maken, denkt hij. “Dat extra budget helpt om tijd vrij te maken. Maar met die bijdrage van MKB!dee alleen gaat het niet lukken. Er is ook extra geld, tijd en arbeid nodig om de ideeën verder te brengen.”

Heel Nederland vooruit

Ondernemers hoeven dat niet helemaal alleen te doen. Veger: “Platform Talent voor Technologie gaat actief helpen om innovatieve ondernemers met elkaar te verbinden en de kennis te delen. Zo hopen we niet alleen 47 ondernemers te inspireren, maar heel Nederland vooruit te helpen.”