PARTNERS VAN DE NATIONALE SCHOOLLEIDERS TOP VOORTGEZET ONDERWIJS

Een aantal partijen werkt, samen met het ministerie van OCW, aan verbetering van de kwaliteit en de positie van schoolleiders. Met als beoogd resultaat: hoogwaardiger onderwijs in Nederland. Zij ondersteunen, verbinden en vertegenwoordigen deze beroepsgroep.

28 miljoen voor bijscholing en opleiding

Jaarlijks stelt het ministerie van OCW 28 miljoen euro beschikbaar (via de prestatiebox) voor bijscholing en opleiding van schoolleiders en bestuurders. Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze dit geld inzetten. Daarmee krijgen schoolleiders de ruimte om zich te blijven ontwikkelen.

In het sectorakkoord VO is afgesproken dat startende schoolleiders een goed inwerkprogramma krijgen. Schoolbesturen zijn daar, als werkgevers, voor aan zet. Daarnaast ondersteunt OCW onder meer het Schoolleidersregister Voortgezet Onderwijs, de Nationale Schoolleiders Top en de VO-academie.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

Van, voor en door schoolleiders

Onderwijs maak je samen. Geef de onderwijsprofessionals de ruimte die ze verdienen om vanuit de basis te werken aan goed onderwijs. Professionele ruimte voor docenten, docententeams en schoolleiders zijn hierbij belangrijk. Een zelfbewuste beroepsgroep die de regie neemt, draagt bij aan goed onderwijs.

Net als docenten verdienen schoolleiders een beschermde status in de cao. Zo krijgen ze meer prominente rol, kunnen ze elkaar vinden, een netwerk vormen, werken aan hun professionalisering en meer invloed hebben op beleid waar ze in hun dagelijks werk mee te maken hebben.

Het Netwerk van Schoolleiders staat voor:

 1. Versterking van de positie van team- en afdelingsleiders
 2. Beschermde status van schoolleiders in de cao
 3. Schoolleidersbeurs
 4. Middelen en tijd voor een goed inwerktraject voor schoolleiders 
 5. Invloed op beleid op het snijvlak van beleid en primair proces

Wacht niet af. Neem zelf het initiatief. Zoek elkaar op. Het Netwerk van Schoolleiders helpt daarbij. Want:

 • Is betrokken bij cao-onderhandelingen
 • Is vertegenwoordigd in het bestuur van het Schoolleiders Register VO
 • Behartigt individuele belangen voor werk en inkomen
 • Is betrokken bij beleidsontwikkeling samen met de VO-Raad
 • Staat voor een sterke zelfbewuste beroepsgroep van schoolleider

www.netwerkvanschoolleiders.nl
info@netwerkvanschoolleiders.nl

Samen werken aan nog beter onderwijs

NL2025 is  een samenwerkingsplatform waarin onder andere bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO’s en sporters (“Aanjagers”) zich hebben verenigd.

Op persoonlijke titel zetten zij zich in voor een betere toekomst van Nederland. Bij de oprichting van NL2025 werd een enquête gehouden onder meer dan honderdduizend inwoners van Nederland over de toekomst van Nederland. De uitkomsten van het onderzoek stonden aan de basis van de keuzes voor de drie thema’s van NL2025: excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving.

NL2025 verbindt bestaande en succesvolle initiatieven en helpt ze opschalen door de inzet van kennis, netwerk en expertise.  

www.nl2025.nl
info@nl2025.nl

Ontmoeting, kennisdeling en inspiratie voor schoolleiders

SRVO staat voor sterk schoolleiderschap, zodat er een krachtige leeromgeving voor leerlingen wordt gecreëerd. Dit vraagt om schoolleiders die inspireren, de regie nemen op scholen en ontwikkeling zien als een vanzelfsprekendheid. SRVO versterkt schoolleiders in hun rol als professional.

SRVO is een stichting waar inmiddels meer dan 1300 collega’s zijn ingeschreven. Het is het grootste landelijke netwerk voor schoolleiders met ambitie. SRVO is een beweging van ontmoeting, kennisdeling en inspiratie.
Door inschrijving geven schoolleiders mede vorm aan de kwaliteit van het schoolleiderschap. Meld
 je aan.

Waar staat SRVO voor?

 • Werkveld schoolleider transparant maken
 • Inspelen op trends en ontwikkelingen van schoolleiderschap
 • Samenbrengen van schoolleiders
 • Bewustzijn vergroten van de rol van schoolleiders
 • Ontwikkelen van een gezamenlijke professionele identiteit

Neem voor een bezoek van SRVO contact op via mail of telefoon: 030 5500 220.

www.schoolleidersregistervo.nl 
info@schoolleidersregistervo.nl 

VOnkel: actuele kennis over leiderschap op één plek

Kennis over leidinggeven aan verandering, coaching of onderwijskundig leiderschap is te vinden op VOnkel. VOnkel is het nieuwe kennis- en leerplatform voor schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs, ontwikkeld door de VO-Academie in samenwerking met het Schoolleidersregister.

Op VOnkel kunnen schoolleiders online leren en ontmoeten, als onderdeel van de fysieke leertrajecten van de VO-Academie. Ook is op VOnkel actuele informatie te vinden over het schoolleiderschap vanuit het SRVO en biedt het platform toegang tot relevante kennis op het gebied van vijf thema’s:

 • Strategisch HRM, Leidinggeven aan verandering
 • Coaching & Intervisie
 • Persoonlijk Leiderschap
 • Onderwijskundig Leiderschap
 • Financieel Leiderschap

Rond deze thema’s biedt het platform verschillende soorten inhoud aan: video’s, katernen, publicaties en wetenschappelijke onderzoeken.

Toegang krijgen?
VOnkel is een veilige omgeving en uitsluitend toegankelijk voor schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs. Voor een toegang: mail de VO-Academie o.v.v. ‘toegang VOnkel’ of het Schoolleidersregister.

www.vo-academie.nl
info@vo-academie.nl

De schoolleiders en de VO-raad

Leiderschap is essentieel voor het bevorderen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Bestuurders en schoolleiders stellen leraren en ondersteunend personeel in staat hun werk goed te doen en creëren daarmee de omstandigheden waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Zonder leiderschap en goed bestuur geen goed en vernieuwend onderwijs.

Deze visie van de VO-raad ademt het belang van schoolleiders. Binnen de vereniging zijn dan ook veel schoolleiders actief. Zij geven hun visie op onderwijs en school en adviseren het bestuur van de VO-raad gevraagd en ongevraagd over actuele onderwijsthema’s. Zij doen dit onder andere tijdens regiobijeenkomsten, in themacommissies, tijdens de jaarlijkse VO2020-tour en in het Schoolleidersplatform. Dit platform en de commissies hebben nadrukkelijk een erkende rol en positie binnen de vereniging.

Naast dat schoolleiders een stevige inbreng hebben in het beleid van de VO-raad maken zij ook dankbaar gebruik van de diensten en producten van de vereniging. Zij werken via de VO-academie en diverse andere activiteiten aan hun professionalisering en de ontwikkeling van hun school. Zij ontvangen het VO-magazine en de wekelijkse nieuwsbrief van de VO-raad en blijven zo op de hoogte van de meest recente en relevante ontwikkelingen in politiek Den Haag en in de onderwijswereld. En zij ontmoeten elkaar op het jaarlijkse VO-congres of een andere bijeenkomst, zoals de Nationale Schoolleiders Top.

www.vo-raad.nl
info@vo-raad.nl

Dit e-zine is een product van Magazine on the Spot voor de Nationale Schoolleiders Top VO.

Redactie: Karlijn Broekhuizen, Robin Ouwerkerk, René Lamers | Eindredactie: Richard Post | Fotografie: Monique Shaw | Film: Luc Busschots, Niels Busschots | Vormgeving: Anna Lamslag | Coördinatie: René Lamers
www.magazine-on-the-spot.nl