Maak het verschil

Deze Schakeldag komt op een uniek moment. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt ons land één integrale wet voor de hele leefomgeving. Een wet die duurzame ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt in een druk en dynamisch land. Met minder en overzichtelijker regels, meer ruimte voor initiatieven en meer lokale oplossingen voor lokale vraagstukken. Hoewel ik trots ben op deze mijlpaal realiseer ik me dat we er niet zijn.

 

Want om de wet tot een succes te maken, bent u cruciaal: of u nu beleid voorbereidt of maakt,  adviseert, vergunningen beoordeelt of handhaaft. De Omgevingswet is geen papieren wet, het is een echte praktijkwet, een wet van iedereen en voor iedereen.

 

Daarbij maakt u het verschil. U gaat aan de slag met de nieuwe mogelijkheden. En dat betekent meer dan voorheen samen met betrokkenen in een vroeg stadium de beste oplossingen te bedenken. Samen met collega’s maakt u integrale plannen waarbij alle belangen, zoals milieu, gezondheid, en cultureel erfgoed, direct op tafel komen.

 

Dit betekent natuurlijk niet dat straks alles zomaar kan. Het maatschappelijke doel in de wet is glashelder: het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Minimaal zo goed als nu dus en daar waar mogelijk beter.

 

Maar meer dan ooit hangt de werking van de wet af van de mensen die ermee werken. Want er is bijvoorbeeld meer flexibiliteit en meer ruimte voor een eigen bestuurlijke afweging. Dat vraagt veel van uw inzicht, uw vermogen tot samenwerken en uw vakmanschap.

 

Daarom zeg ik vaak dat het niet gaat om een nieuwe wet alleen. Het gaat om een stelselherziening die verder gaat. Ze vraagt om een andere werkwijze en een andere bestuurscultuur: een cultuur van mogelijk maken. We gaan van ‘nee, tenzij’, naar ‘ja, mits’. Een werkwijze die draait om vertrouwen tussen overheden, een open blik naar burgers en bedrijven en hun initiatieven, en het zoeken naar mogelijkheden in plaats van te denken in bedreigingen en te focussen op wat niet mag.

En dat zijn allemaal zaken die we niet in een wet kunnen vastleggen. Het vraagt iets van de mensen die de stelselwijziging handen en voeten geven. Van jullie dus. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Ik nodig jullie van harte uit om van de Omgevingswet een succes te maken en ons land de slagkracht te geven die we nodig hebben!

 

Melanie Schultz van Haegen

Minister van Infrastructuur en Milieu