En nu?

De boodschap van de Schakeldag 2015 was helder: ‘Ga nu al met de Omgevingswet aan de slag, want er kan al heel veel’. Aan deelnemers de vraag: Heeft deze  Schakeldag daarvoor nieuwe aanknopingspunten opgeleverd?