De top 100 van onafhankelijke plastic bestrijders kwam op 8 februari 2019 bijeen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.


Doel: aftrappen voor een wereldwijde omwenteling naar een duurzame omgang met plastic.