Samen Durven Delen Doen

Samen voor beter onderwijs

Op de werkconferentie ‘Samen Durven Delen Doen’ zetten basisscholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hun deuren wagenwijd open om te leren van elkaars kennis en kunde. Vier bevlogen schooldirecteuren stonden aan de wieg van deze samenwerking. Wat zijn hun drijfveren, en dromen voor de toekomst?

1-Ali-Kemal-Kadi

Kemal Kadi, directeur IBS Ababil Schiedam en lid werkgroep

‘Uniek moment in de landelijke geschiedenis’

“Waarom zou je steeds zelf het wiel uitvinden? We kunnen zoveel van elkaar leren. Behalve leerkrachten, directeuren en IB’ers zijn er ook andere betrokken onderwijsprofessionals aanwezig. Een uniek moment in de landelijke geschiedenis. Deze dag geeft ons bovendien de kans om letterlijk bij een andere school binnen te stappen. Vanuit de werkgroep hoor ik dat sommige leerkrachten nooit op een Islamitische school zijn geweest, dat die drempel best hoog is. Maar we verschillen helemaal niet zoveel van elkaar. Gelukkig kunnen we met deze dag de uitdrukking ‘onbekend maakt onbemind’ helemaal tenietdoen.”

Krachten bundelen

“Eerder was er wel contact tussen scholen, maar dat bleef toch vaak beperkt tot individuele acties. En elk schoolbestuur organiseerde zijn eigen werkdag. Deze werkconferentie geeft ons de kans om samenwerkingen structureel vorm te geven. Ik kan me best voorstellen dat er thematische werkgroepen of netwerken uit de werkconferentie voortkomen. Iedere school heeft een cultuur- taal- of rekenspecialist: het zou zonde zijn om die krachten niet te bundelen. Ook hoop ik natuurlijk van harte dat de werkdag zo inspireert dat het een jaarlijks terugkerend event wordt. Een dag waar je wel bij móet zijn.”

‘Het zou zonde zijn
om die krachten
niet te bundelen’

Actuele thema’s

We hebben een mooi programma samengesteld. Met inspirerende sprekers en ruim zestig workshops waarin je je hart kunt ophalen aan de succesvolle praktijkvoorbeelden van collega’s en experts. Actuele thema’s die in het onderwijs spelen komen aan bod. Vanuit IBS Ababil bieden we workshops aan over bijvoorbeeld ouderparticipatie en over de ‘pittige jaren-training’, een opvoedcursus voor ouders waar een heel preventieve werking van uitgaat. Zelf verheug ik me op een workshop over ouderparticipatie van een collega-directeur, maar ook op sessies over taalontwikkeling en sociaal-emotioneel leren. Ik ben trots dat we dit in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Dit draagt echt bij aan de verbetering van ons onderwijs!”

1-Dolf-de-Bas

Dolf de Bas, directeur St. Jozefschool Schiedam en lid werkgroep

‘De inhoud is ons gezamenlijk bindmiddel’

“Om optimaal rendement te halen uit de middelen van de school, moet je soms naar creatieve oplossingen zoeken. De werkconferentie is daarvan een prachtig voorbeeld. Het is spannend natuurlijk, om een ander in jouw keuken te laten kijken. Maar uiteindelijk werken we allemaal aan beter en passend onderwijs voor de kinderen. Dat doen we misschien allemaal nét even anders, maar door elkaars verschillen te respecteren, kom je een heel eind. Vroeger was onderlinge samenwerking niet gebruikelijk, er waren culturele verschillen en de strijd om de leerling speelde. Maar nu! Nu is de inhoud ons gezamenlijk bindmiddel. Geweldig. Dat vraagt natuurlijk om een attitudeverandering. Dat gebeurt niet in een dag, dat duurt even. Maar nu is de tijd er rijp voor.”

Deuren open

“Met de invoering van de Wet passend onderwijs in 2004 zijn er al structuren tussen verschillende scholen gelegd. Dat heeft zeker bijgedragen aan de basis van de huidige samenwerking. Maar vaak vonden we elkaar toch op het gebied van zorg, nu kijken we in de breedste zin van het woord naar het onderwijs. Iedereen zet zijn deuren open en deelt de expertise die er in huis is. We hebben gekozen voor een positieve insteek en onze leerkrachten gevraagd om te delen waar ze trots op zijn. Wat helpt ons onderwijs vooruit?”

‘Door elkaars verschillen
te respecteren,
kom je een heel eind’

Knopen delen

“Vanuit de St. Jozefschool bieden we verschillende workshops aan, bijvoorbeeld op het gebied van ‘passend onderwijs in de klas’, ‘meldplicht’ en ‘leesonderwijs’. We reiken vooral veel praktische handvatten aan, maar we zijn ook niet bang om onze ‘knopen’ te delen. We balanceren immers allemaal tussen zorg en onderwijs en juist het delen van ervaringen brengt iedereen verder.”

Estafettevraag...

Estafette-Kemal-Dolf

Estafettevraag van Kemal Kadi: Dolf, wanneer is deze dag voor jou geslaagd?
“Ik hoop dat er uit deze dag losse netwerken voortkomen en dat de onderwijsprofessionals elkaar weten te vinden. Dat zou mij heel gelukkig maken.”

1-Mascha-Gerritsen

Marscha Gerritsen, directeur Kardinaal AlfrinkSchool Maassluis en lid werkgroep

‘Workshops vanuit de passie van leerkrachten’

“Is het niet bijzonder dat alle schoolbesturen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis – welke (geloofs)overtuiging ze ook hebben – betrokken zijn bij deze conferentie? Doordat ik vanuit stichting Floréo zitting heb in de werkgroep, kan ik deze dag onder mijn teamleden goed promoten. Bij de voorbereidingen denk ik steeds hoe dit van meerwaarde kan zijn voor de leerkrachten. Er ligt volgens mij een heel zinvol programma. Iedereen is op voorhand enthousiast en ik hoop dan ook op een grote opkomst. Hoe meer inbreng, hoe meer je met elkaar bereikt, en daar is het toch om te doen.”

‘Hoe meer inbreng,
hoe meer je met elkaar bereikt’

Nieuwe blik

“Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor de vraag hoe je omgaat met verschillende culturen binnen je school. We hebben daarvoor spreker Iliass El Hadioui, wetenschappelijk docent pedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit, uitgenodigd. De precieze inhoud van zijn verhaal weet ik niet, maar ik hoop dat hij laat inzien dat er veel in je eigen hoofd zit, dat je moet proberen om steeds met een nieuwe blik naar de kinderen te kijken. Het mooie van deze gezamenlijke studiedag is, dat alle workshops voortkomen vanuit de passie van leerkrachten. Dan wordt het pas echt relevant. Wij organiseren vanuit de Kardinaal AlfrinkSchool een workshop over sociaal-emotioneel leren; drie scholen zijn onlangs samen met externe professionals een pilot over dit onderwerp gestart en we willen de opbrengsten tot nu graag delen. Daar leert iedereen van.”

Estafettevraag...

Estafette-Dolf-Marscha

Estafettevraag van Dolf de Bas: Marscha, wat zou jij graag zien dat een leerkracht met de opgedane ervaringen in de klas doet?
“Ik hoop vooral op kennis en inspiratie. Mocht er een thematische werkgroep uit voortkomen, ben ik de eerste die dat toejuicht. Maar ik ben ook realistisch: we hebben een klein team en de leerkrachten hebben al veel taken op hun bordje. Al wissel je elkaars telefoonnummers maar uit: zelfs dat kan iets in gang zetten.”

1-Marielle_staand

Mariëlle van der Schoor, directeur obs Het Windas, Schiedam

‘Deze dag moet impact hebben’

“Hoe groter je doelgroep, hoe lastiger het is om goed in te schatten wat voor alle leerkrachten nuttig en zinvol is. Daarom is het zo waardevol om met alle schoolbesturen na te denken over een goede invulling van deze werkconferentie. Ik heb dat met veel plezier gedaan, het is een vernieuwend en verbindend project: daar krijg ik energie van. Natuurlijk hoop ik dat die energie ook loskomt bij onze leerkrachten. Dat is toch wel het voornaamste doel: dat deze dag iedereen inspireert om met alle nieuwe kennis en ideeën aan de slag te gaan. Deze dag moet impact hebben! Daarom trappen we tijdens het ochtendprogramma af met een aantal vooraanstaande sprekers. Ik ken bijvoorbeeld Erik Meester (organisatie- en onderwijsadviseur) al van eerdere bijeenkomsten en hij zet mensen echt in beweging. Zijn onze gedachten over onderwijs, die voor ons zo vanzelfsprekend lijken, wel de juiste? Nemen we dingen niet te veel voor waar aan, zijn zaken wel wetenschappelijk onderbouwd?

‘Zijn onze gedachten
over onderwijs wel
de juiste?’

Startpunt

“Onze ambities zijn niet licht: we hopen dat leerkrachten door deze verhalen aan het denken worden gezet. Het middagprogramma staat in het teken van uitwisseling en ontmoeting. Het mooie is dat we hier de krachten bundelen. Deze dag is voor mij een startpunt, het zou jammer zijn als dat wat we voorafgaand en tijdens de dag hebben opgebouwd, niet voortzetten. Daarom gaan we deze dag op school goed evalueren en ervaringen uitwisselen. Ik weet al dat onze onderwijsassistenten van plan zijn om een netwerk van de grond te krijgen. Deze dag is dus niet alleen zinvol voor bestuurders en leerkrachten, maar ook voor onderwijsondersteunend personeel. Ja, voor iedereen!”

Estafettevraag...

Estafette-Marscha-Mariette

Vraag van Marscha Gerritsen aan Mariëlle: “Als je volgend jaar weer een werkconferentie zou organiseren, wat zou je dan anders doen?”
“Het is handig vooraf van elkaar als werkgroepleden te weten welke kwaliteiten we in huis hebben. Dan vinden we elkaar sneller en kunnen we de taken beter verdelen. Qua inhoud zou ik niets veranderen, maar het blijft toch altijd spannend of de gekozen sprekers aanspreken.”

Wording van de werkconferentie