Samen werken aan sociale inclusie

Het congres in vogelvlucht

Meedoen in de maatschappij, dat wil iedereen. Ook mensen die niet vanzelfsprekend kunnen meedoen, vanwege beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid. Op 15 maart 2018, kwamen in Nieuwegein zo’n 800 mensen samen op het congres Samen werken aan sociale inclusie. Het was een bijzonder inspirerende dag.

Ervaringsdeskundigen, medewerkers uit de ggz, gehandicaptensector, opvang en sociaal domein, medewerkers van gemeenten en woningcorporaties en veiligheidsprofessionals hebben elkaar op dit congres ontmoet.

Quotes

‘Menselijke trekjes vergeten’

“Samenwerken, ontmoeten, proberen te ontdekken wat een ander beweegt, wat die wil, hem of haar in de ogen kijken: in ons privéleven doen we vaak niet anders. Maar als functionaris vergeten we die menselijke trekjes. Terwijl we de ambitie om anderen bij de samenleving te betrekken wel degelijk hebben.”

Bas van Dungen

directeur-generaal
Curatieve Zorg
op het ministerie
van VWS

‘Neutrale momenten’

“Wat ik gemerkt heb: als je op neutrale momenten met mensen in gesprek gaat, dan is dat veel fijner. Als je belt als het mis gaat ben je vaak opgefokt. Voordat je het weet sta je dan tegenover elkaar in plaats van naast elkaar.”

Joke van der Meulen

lid Schakelteam
personen met verward
gedragen oprichter van
Familieperspectief.nl

Potentie gebruiken

‘Ooit gaf ik les op een LOM-school. Met leerlingen deed ik ontspanningsoefeningen, op een matje in de gymzaal. Laatst zat ik in de trein. Eerste klas. De conducteur was een van die oud-leerlingen. Ze had dus een baan. Ze zei: “Het is soms heel druk, maar dan denk ik aan die lessen in de gymzaal. Haar potentie werd gebruikt”.’

Jetty Mathurin

cabaretier

‘Waarom zo moeilijk?’

“Sociale inclusie zou niet moeten bestaan. Het zou niet nodig moeten zijn dat wij energie steken in iets wat van nature al in ons zou moeten zitten. Waarom is het dan zo moeilijk om dat in de praktijk te brengen?”

Koos de Boed

ervaringsdeskundige
in de zorg, oprichter
stichting Herstelproces

‘Familie erbij betrekken’

“Familie erbij betrekken heeft veel begrip en ervaringen opgeleverd. Mensen komen nu bij ons met vragen hoe ze het beste hun kind of geliefde kunnen benaderen.”

Irene van der Giessen

directeur Stichting
Hersteltalent/bestuurder
Kenniscentrum Phrenos

Inclusief, exclusief

‘Er was een tijd dat het bijvoeglijk naamwoord exclusief een aanbeveling was: exclusieve kleding, een exclusief gezelschap. Anno 2018 heeft exclusief veel terrein moeten prijsgeven. Zeker in het sociaal domein is exclusief de onwenselijke tegenpool van inclusief. Anno 2018 willen we een inclusieve stad, met inclusieve wijken en liefst inclusief de dorpen eromheen. Inclusief is nu net zoiets als genderneutraal: iedereen mag meedoen. Inclusief is het nieuwe exclusief!’’

Elisabeth van den Hoogen

dagvoorzitter

‘Bewegen naar de voorkant’

“Als directeur-generaal Curatieve Zorg van VWS ga ik over repareren aan de achterkant. Maar moeten we niet meer bewegen naar de voorkant? Mensen opleiden, aan een baan helpen, om die curatieve zorg te voorkomen? Misschien is het zelfs verstandig om een deel van het curatieve budget daaraan te besteden. Dan zijn schotten ineens fluïde geworden.”

Bas van Dungen

directeur-generaal
Curatieve Zorg
op het ministerie
van VWS

‘Verslaafd aan systemen’

“We leven in een wereld die verslaafd is aan systemen. In het oerwoud van die systemen zijn meerdere stammen actief: de ggz, gemeenteambtenaren, enzovoorts. Er zitten ook altijd sjamanen tussen die inspireren. Die sjamanen moeten we zoeken.”

Bram van Hemmen

burgemeester Sliedrecht,
lid Schakelteam Personen
met verward gedrag

‘Lievde’

“Dit moet je doen: Luisteren, Inleven, Ervaren, Vragen, Delen en Eerlijk zijn. Lievde: dat is mijn tip voor jullie. Met elkaar, en voor de mensen met wie je werkt.

Jetty Mathurin

‘taante’

Er is kennis uitgewisseld tijdens de 45 workshops, 32 ontmoetingstafels op de ontmoetings- en inspiratieplein en 5 open bouwsessies. Deze waren allemaal georganiseerd rondom de thema’s: Burgerkracht, Meedoen in de samenleving, Samenwerken, Duurzame financiering en Wonen en opvang.

Deelnemers aan de bouwsessies werkten een advies uit aan gemeenten. Daarnaast heeft een vijftal expeditieteams (voor ieder thema 1 team), onder leiding van expeditieleiders samen met de bezoekers van het congres gekeken wat de sector nodig heeft om sociale inclusie te bevorderen.

Een essay op basis van wat er binnen de thema’s aan kennis en ervaring is uitgewisseld, vindt u terug in de themadossiers in dit e-zine, evenals de opbrengsten van de expeditieteams en de bouwsessies.

Laat u inspireren, en (her)beleef het congres in dit e-zine.

Beelden

Colofon

Dit e-zine is gemaakt door een team van Magazine on the Spot.

Coördinatie: Robin Ouwerkerk
Redactie: Karlijn Broekhuizen, Eric Went, René Lamers, Robin Ouwerkerk, Frank Wijvekate
Eindredactie: Eric Went
Fotografie: Edwin Weers
Film: Luc en Niels Busschots
Cartoons: Maaike Hartjes
Vormgeving en techniek: Lisanne Gottenbos

Logo-MotS-animatie