Gezocht: nieuwe oplossingen

Voor welke hedendaagse volkshuisvestelijke uitdagingen kunnen we heel hard oplossingen voorbij het bekende gebruiken? Acht deelnemers van de SVn Deelnemersbijeenkomst '20/20 Voorbij het bekende' leggen hun verlanglijstje vast op film.

Gedragsverandering

Maatwerk

Verduurzaming

Funderingsvervanging

Verhuurdersheffing

Jongerenhuisvesting

Seniorenwensen

Hogere ambities

Voorbij het bekende, SVn Deelnemersbijeenkomst 17 november 2016