SVn: toen, nu en straks

Als je twintig jaar oud bent geworden, is dat een goede reden om terug te blikken. Wat hebben al die jaren gebracht? Maar het is ook een mooi moment om vooruit te kijken. SVn toen, nu en straks in vogelvlucht.

Toen

_DSC4204-uitsnee.jpg

Elly van Sluis, eerste directeur van SVn:

“In 1996 startten we met vier medewerkers en een startkapitaal van 50 miljoen gulden. Dat geld hadden we te leen gekregen van het Bouwfonds. Zo’n 120 gemeenten wilden al snel deelnemer worden van onze stichting. Een jaar later verstrekten we onze allereerste lening aan een familie in Purmerend, voor het aanpassen van een woning. Daarna volgden leningen in veel meer gemeenten, verschillende soorten ook. Belangrijk moment in de historie was het jaar 2002. Toen zijn we begonnen met de Starterslening, een welkom product voor beginners op de woonmarkt. Tijdens onze Deelnemersbijeenkomst in Almere werd dit product geïntroduceerd en daarna met veel succes uitgerold. Er volgden nog vele andere producten. In de afgelopen 20 jaar is SVn steeds in beweging gebleven. En dat moet ook, want stilstand is achteruitgang. Inzichten en accenten veranderen immers continu. En de maatschappij staat nu eenmaal niet stil. Gelukkig geldt dat ook voor het creatief denkvermogen van SVn.”

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van SVn

Nu

_DSC4231-uitsnee.jpg

Ferd Crone, voorzitter Svn:

“Anno 2016 bestaan we twintig jaar en zijn we fors gegroeid. Zo hebben we inmiddels 120 medewerkers in dienst. En waar aanvankelijk twintig procent van de gemeenten deelnemer was bij SVn, is dat percentage nu gestegen naar negentig. Ook in ons aanbod van producten zijn we flink gegroeid. Van starter tot blijver: iedereen kan bij SVn terecht. Groot aandachtspunt is nu de verduurzaming van onze woningen. We willen dat en wel zo snel mogelijk. Dat vergt grote investeringen. Maar waar halen we telkens weer die 20.000 tot 30.000 euro vandaan die daarvoor nodig is? Om dit op een goede manier te organiseren, hebben we kennis nodig. Van iedereen. Ik denk dat de verduurzaming van ons woningbezit een hoofdthema wordt in de formatie van het komende kabinet.”

Bekijk hier een korte film over SVn.

Straks

Dhr_v_Beek_2.jpg

Jan Willem van Beek, directeur:

“Voor de komende jaren hebben we ons boodschappenlijstje al klaar. Zo gaan we verhuizen van Hoevelaken naar Amersfoort. Wij zorgen ervoor dat u daar niets van merkt. Daarnaast willen we ons steeds meer gaan positioneren als nuttige bondgenoot van onze deelnemers. Van een kleine uitvoeringsorganisatie zijn we immers een maatschappelijke partner geworden, met op veel terreinen een schat aan expertise. Aan ons om goed te laten zien wat we allemaal te bieden hebben.
Ook zijn we van plan onze dienstverlening ingrijpend te digitaliseren, zodat samenwerken met SVn een stuk eenvoudiger wordt. De komende drie jaar gaan we daar grote stappen in zetten.
Laatste en misschien wel de meest belangrijke ambitie is dat we onze deelnemers nog beter willen leren kennen. Zodat we nog beter snappen wat we voor u kunnen betekenen.”

Jubileumpublicatie

‘Hoe wij wonen in 2040’

Nederlanders wonen goed: slechts 1 op de 10 is ontevreden met het huis waarin hij of zij nu woont. Toch denkt een meerderheid in 2040 buiten de Randstad te wonen. En als ze tegen die tijd niet meer zelfstandig kunnen wonen, willen Nederlanders liever in een woongemeenschap wonen dan bij een kind of familielid.

5. Boek Nieuw Wonen.jpg
boek.jpg

Dat blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Ipsos in het kader van de publicatie van het boek ‘Nieuw Wonen’ uit de Publiek Geheim serie. Bezoekers van de SVn Deelnemersbijeenkomst kregen dit ‘koffietafelboek met diepgang’ als aandenken mee naar huis.

Verschillende visies op wonen in Nederland

Voor het boek zijn het afgelopen jaar gesprekken en interviews gehouden met een kleine 40 deskundigen uit een groot aantal sectoren. Zij werden gevraagd naar hun visie op hoe het wonen in Nederland zich ontwikkelt tot 2040. Tegelijkertijd onderzocht Ipsos in oktober onder 1.120 consumenten tussen 18 en 60 jaar hun beeld bij wonen in 2040.

Wonen we straks vooral in de Randstad?

Opvallend is dat de deskundigen bij een aantal woonthema’s een andere mening hebben dan de ondervraagde consumenten. Zo menen de deskundigen dat we in 2040 vooral in de stad in de Randstad wonen. Uit het onderzoek van Ipsos blijkt juist dat in 2040 een even groot deel van de Nederlanders verwacht in een dorp te wonen als in de stad. Zes op de tien geeft aan dan buiten de Randstad te zullen wonen.

Geen hypotheken meer?

Een aantal deskundigen is er ook van overtuigd dat we dan geen hypotheeklasten of huur meer in euro’s betalen maar via leveranciers ‘betalen’ in data over ons gedrag als consument. Ruim driekwart van de Nederlanders ziet dit echter niet gebeuren. Daartegenover staat dat bijna een kwart deze ontwikkeling wel ziet gebeuren.

Wonen met gelijkgestemden

Over thematische woongroepen zijn consumenten en deskundigen het wel eens. De deskundigen geven aan dat we in 2040 graag wonen te midden van gelijkgestemden. Uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat de helft van de ondervraagden dit ook ziet zitten. Met name als het gaat om het samenwonen met leeftijdsgenoten. Slechts 16 procent van de ondervraagden zegt dan te willen wonen bij een kind of familie.

Nieuw Wonen is een boek uit de Publiek Geheim serie. Eerder verschenen boeken over onder meer coöperaties en de Ecologische Hoofdstructuur. Het boek wordt in een oplage van 3.000 stuks gedrukt en kan besteld worden via www.publiekgeheim.nu.

Voorbij het bekende, SVn Deelnemersbijeenkomst 17 november 2016