Een e-zine vol inspiratie

‘Het wordt steeds minder gezellig in Nederland. Onze samenleving heeft een reset nodig’. Met die woorden opent Aldith Hunkar de bijeenkomst ‘Verbinding in de samenleving’, op 21 november in DeFabrique in Maarssen.

Op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen die dag ruim 250 vertegenwoordigers van gemeenten, de media, de cultuursector, het onderwijs, werkgevers, fondsen, sport- en buurtverenigingen, maatschappelijke organisaties en jongeren in Maarssen bijeen. Met elkaar in gesprek gaan, een brede dialoog voeren en samen zoeken naar oplossingen die bijdragen aan het tegengaan van scheidslijnen in onze samenleving: dat is het doel van deze bijeenkomst. Want te veel mensen ervaren ongemakken, en hebben het gevoel ‘er niet bij’ te horen, zo blijkt uit het SCP-rapport Werelden van Verschil, dat eind 2015 verscheen.

Maar er is hoop. Dit e-zine, met daarin de resultaten van de bijeenkomst, staat namelijk bol van verbindende initiatieven en creatieve en innovatieve ideeën om in 2017 het klimaat in Nederland te verbeteren. ‘Er is een nieuwe gezamenlijkheid nodig, een inclusieve trots waarin niemand wordt buitengesloten’, zo plaatst minister Lodewijk Asscher de stip op de horizon. Ik hoop dat dit e-zine u inspireert om daar uw eigen steentje aan bij te dragen.

Afke van Rijn

Directeur directie Samenleving en Integratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vw-klein.jpg

Colofon

Dit e-zine is een uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bevat de ‘opbrengsten’ van de bijeenkomst ‘Verbinding in de samenleving’. Deze bijeenkomst vond plaats op 21 november 2016 in DeFabrique in Maarssen.

Dit e-zine is gemaakt door een mediateam van Magazine on the Spot www.magazine-on-the-spot

Eindredactie en coördinatie: Eric Went
Journalisten: Robin Ouwerkerk, Karlijn Broekhuizen, Saskia Ridder, Afke van der Toolen
Vormgeving en techniek: Loek Weijts/Lisanne Gotttenbos
Beeldredactie: Rene Lamers
Fotografie:
Eelkje Colmjon
Film: Luc Busschots, Niels Busschots en
Ed Immerzeel