Gewoon Mensen

“Wij hebben de film ‘Gewoon Mensen’ gemaakt. Een aantal mensen uit deze film willen wij blijven volgen om er mooie filmportretten van te maken. Met onze films hopen we dat iedereen meer gaat nadenken over zijn eigen rol in de samenleving. Wees je bewust van wat je wel en niet de wereld in slingert en wat dat teweeg brengt. Er is zoveel verdeeldheid. Toenadering is de sleutel.”

Mildred Roethof en Annegré Bosman, Pluk Media
Mildred Roethof en Annegré Bosman, Pluk Media: “Wij hebben de film ‘Gewoon Mensen’ gemaakt ...