Samen eten

“In buurthuis Horizon in Amsterdam kwam wekelijks een klein groepje mensen bij elkaar om samen te eten, elk met hun eigen problemen. Ze aten en gingen daarna snel weer weg. Maar ze communiceerden niet met elkaar. Ik ben met hen gaan praten. Eerst individueel. Toen samen. Nu eten ze samen, praten ze samen, lachen ze samen. Samen eten voelt vertrouwd. Voor verbinding moet je met elkaar het gesprek aangaan. Maar er is wel iemand nodig die dat gesprek op gang brengt.”

Nusta Mejia Tapia, Buurtcentrum Horizon
Nusta Mejia Tapia, Buurtcentrum Horizon: “In buurthuis Horizon in Amsterdam ...