IB’er en jeugdverpleegkundige trekken in Almere samen op

Anne Veldt, SWV VO Noord-Kennemerland:

‘Het moet duurzaam zijn’

“Er is een aantal dingen heel goed aan deze pilot: ze zijn het gewoon gaan doen, maar hebben er tegelijkertijd een theoretisch kader aan gekoppeld. Proeftuinen zijn namelijk leuk, maar je moet zorgen dat het een duurzaam karakter krijgt. Daarnaast vind ik het mooi dat ze aan de voorkant hebben gezorgd voor gezamenlijkheid. Dat werkt dus.”

Vroegtijdig aansluiten bij ondersteuningsvragen van kinderen, met de IB’er en de jeugdverpleegkundige als spinnen in het web? In Almere laten ze zien dat dit werkt.

Een aantal schoolbesturen in Almere had aangegeven vast te lopen op de praktijk van passend onderwijs. En dus bedachten zij een pilot. Wat was het plan? Drie scholen werkten 20 weken lang samen om vroegtijdig aan te sluiten bij ondersteuningsvragen van kinderen: de IB’er fungeerde als spin in het web, en stond in directe relatie met een jeugdverpleegkundige. Met resultaat!

“De rol van de jeugdverpleegkundige was in de pilot essentieel”, legt Anita Gelmers-Groen van het SWV Passend Onderwijs Almere uit. “Zij had ook toegang tot de medische dossiers, waardoor er meer zicht was op problemen uit het verleden.” Maar pas aan tafel, samen met de leerkracht en ouders, werd het beeld van het kind bepaald. Daardoor hadden ouders – vaak voor het eerst –  het idee dat het een gemeenschappelijk probleem was. Gelmers-Groen: “Gegevens uit dossiers werden aan tafel uitgewisseld, er was geen aanvraagformulier vooraf meer nodig.”

Zeven succesfactoren
Vervolgens is er bij de pilot aan de hand van wetenschappelijke theorie onderzocht wat werkt. Met zeven succesfactoren als resultaat:

  1. Het stond de jeugdverpleegkundige vrij hoe de vooraf gestelde doelen in te vullen. Laat aan de professionals over hoe je het doet.
  2. Omdat IB’er en verpleegkundige de complexe problematiek samen konden oplossen, was opschaling naar extra zorg vaak niet nodig.
  3. Zorg voor horizontale afstemming tussen alle betrokkenen.
  4. Regie nemen, is regie delen.
  5. Zorg dat er ruimte is om het in te bedden in de schoolorganisatie.
  6. Respecteer diversiteit.
  7. Heb aandacht voor de aansluiting met het sociale wijkteam.

“De eerste resultaten zijn heel positief, we zien dat de zorgbeschikking in de wijk van de scholen enorm afneemt, evenals doorverwijzingen naar de Jeugd GGZ”, aldus Gelmers-Groen. De pilot krijgt logischerwijs een vervolg; naast de jeugdverpleegkundige wordt nu ook Jeugdhulp erbij betrokken.