Maak de overstap van vo naar hbo passend

Tien procent van de studenten heeft een handicap of chronische ziekte die hen belemmert tijdens de studie. Deze studenten vallen twee keer zo vaak uit als studenten zonder ondersteuningsbehoefte. Een doorgaande onderwijs- en ondersteuningsleerlijn van voortgezet onderwijs naar middelbaar of hoger onderwijs is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte belangrijk, maar niet vanzelfsprekend.

Studenten kunnen dat vertellen uit ervaring. Zo ging Sara Lee na de havo naar het hbo. Het ging mis. “Om geholpen te worden moet je een diagnose hebben op het hbo. In het voortgezet onderwijs is dat niet zo formeel geregeld. Bij mij speelden er dingen, maar ik had geen rugzakje. Tegen de tijd dat ik naar de psycholoog ging, zat ik al op het mbo. Dat is trouwens een goede keuze geweest. Ik heb nu ook ruimte om aan mezelf te werken.”
Bij Mandy lukte het wel de overstap te maken. “Dat heeft te maken met de decaan die ik had in het speciaal onderwijs. Die zei me: ‘Je hebt recht op bepaalde dingen. Vraag daar ook naar’.”

Warme overstap
In de overstap van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs valt nog wel wat te verbeteren op het gebied van passend onderwijs, zegt ook onderzoeker Karien Coppens. “Sommige stappen zijn heel praktisch van aard. Met dyslexie en autisme kom je het voortgezet onderwijs nog wel door. Maar in het hoger onderwijs spreken ze dan van een functiebeperking. Dat begint al bij de aanmelding via Studielink. Als je ‘functiebeperking’ niet aanklikt, mis je een hoop faciliteiten.”

De professional in het vo kan samen met de leerling al stappen nemen om hem voor te bereiden op de overstap. Coppens: “Daar hoort het bespreken van de haalbaarheid van voorkeurstudies bij. Maar ook moet diezelfde professional ervoor zorgen dat een student de ondersteuningsbehoefte meldt en zorgen voor een ‘warme’ overstap.” 

Meer informatie:
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/handreiking-succesvolle-overgang-van-vo-naar-ho/

Joanne Boeschoten, orthopedagoog-generalist bij samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden:

‘Taalgebruik afstemmen’

“In de praktijk blijkt dat er heel wat mis kan gaan met de overgang tussen vo en mbo/hbo; alleen al vanwege het verschil in terminologie. Zo wordt in Studielink gevraagd of er sprake is van een functiebeperking, terwijl de vraag eigenlijk is: heeft de student een ondersteuningbehoefte? Je staat als student direct op achterstand als je het formulier verkeerd invult. Dat taalgebruik moeten we echt afstemmen.”