Zo dring je thuiszitten terug

Hoe krijgen we het aantal thuiszitters omlaag? Wat zijn daarbij de succesfactoren? Irma de Wit, SWV VO Noord-Kennemerland, consulent passend onderwijs, Carry Roozemond (Ingrado) en  Kristel Hoogeveen, consulent SWV PPO Noord-Kennemerland, vroegen het aan de aanwezigen van de Tweedaagse. De oogst? Zeven adviezen voor de praktijk.

 1. Gewoon doen
  Ook al schrijft de wet- en regelgeving soms iets anders voor, je moet pionieren. Kinderen die thuis les krijgen en aantal uren per week naar school komen? Of onderwijs op een zorgboerderij krijgen zonder dat we weten wie dat betaalt? Gewoon doen!
 2. Voer een dialoog
  De ene leerkracht lukt het wel om de leerling binnen het regulier onderwijs les te geven, de ander niet. Voer daar een dialoog over. Ook het swv heeft daar een taak in.
 3. Luister naar kind en ouder
  De wensen van het kind staan centraal. Ouders kunnen we beter ondersteunen, bijvoorbeeld door ze goede informatie te verschaffen en door te verwijzen.
 4. Trek tijdig aan de bel
  Kijk naar wat er wel goed gaat bij het kind en bouw dat talent uit. Als een kind dreigt uit te vallen, trek dan als school tijdig aan de bel en haal de schoolarts erbij.
 5. Zorg voor eigenaarschap
  Het is nu te divers hoe verzuim wordt gemeld en wie het oppakt. Na het melden van verzuim gebeurt er vaak niets. Kijk in samenwerking met de school, ouders en een vaste vertrouwenspersoon hoe je een leerling terug naar school kunt krijgen.
 6. Stel een gezamenlijk doel
  Wanneer we voor ogen hebben wat het gezamenlijke doel is, dragen we daar allemaal vanzelf aan bij. Dus zorg dat je zo’n doel hebt.
 7. Werk samen
  Het SWV Noord-Kennemerland heeft een protocol ontwikkeld waarin partijen samenwerken aan het terugdringen van thuiszitters. De focus ligt op het kind; mensen en instanties staan eromheen.

Meer weten?
SWV Noord-Kennemerland www.ppo-nk.nl/welcome
SWV SO/VSO Noord-Kennemerland www.swvnoord-kennemerland.nl
Zorghoeve Kakelbont Dinteloord www.zorghoevekakelbont.nl

Hulp nodig?
Instituut voor Publieke Waarden www.publiekewaarden.nl
Lansbrekers www.lansbrekers.nu

Irene van Harten, Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden:

‘Op zoek naar het antwoord’

“Eigenlijk blijft er na deze workshop vooral een gevoel van irritatie hangen: kinderen vragen iets van het onderwijs waar we geen antwoord op hebben. Ook al proberen we de goede voorbeelden naar voren te halen, er komt toch vooral bovendrijven wat er nog niet is. We zijn ons allemaal bewust dat er een grote verandering nodig is, bijvoorbeeld door onderwijs en zorg beter op elkaar af te stemmen. Maar hoe sluiten we in hemelsnaam aan op al die individuele wensen?”