ARBOZORG 2020

Meer preventie & samenwerking

Hoe kunnen we de preventie en samenwerking in de arbeidsgerelateerde zorg versterken en daarmee het arbeidsgerelateerd verzuim voor werknemers beperken en voorkomen? Die vraag stond centraal tijdens de netwerkbijeenkomst ‘ARBOZORG 2020’, op 22 november 2018 in MeetingDistrict Nieuwegein, op initiatief van het ministerie van SZW. 

COLOFON
Dit digitale magazine is gemaakt door een mediateam van Magazine on the Spot in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Arbozorg2020: meer preventie & samenwerking’ op 22 november 2018 in Nieuwegein.


Redacteuren: Jos van Duinen, Saskia Ridder, Eric Went

Fotografie: Paul Barendregt
Film: Luc en Niels Busschots

Vormgeving en techniek: Nanda Alderliefste
Coördinatie en eindredactie: Eric Went

Deel dit op social media