Basiskwaliteit Natuur

Dag in woord en beeld

Zo’n 400 belangstellenden volgden (delen van) het online symposium Basiskwaliteit Natuur. Met zo’n 30 sprekers, 5 studio’s, 1 Harm Edens en 1 demissionair minister was het een mooie dag. Een verslag in woord en beeld.

Minister neemt boek ‘Vogels in hun domein’ in ontvangst

Het vuistdikke boek ‘Vogels in hun domein’ is tijdens het congres overhandigd aan demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij nam het graag in ontvangst al bleek deze waardering vooral uit non-verbale signalen gezien de geluidskwaliteit van de verbinding.

Samenstellers Robert Kwak en Jip Louwe Kooijmans legden uit dat vogels een indicator zijn voor de kwaliteit van het landschap. Met dit boek in de hand kunnen terreinbeheerders, beleidsmakers op vele niveaus werken aan een verbetering van de natuurkwaliteit in Nederland. Hun boodschap: “Ga met de natuur werken. Er is niets belangrijker dan het voordeel dat natuur ons biedt. De overheid kan daarbij een faciliterende rol gaan spelen. Het boek biedt praktische handvatten om de Basiskwaliteit Natuur te verbeteren.”

Lees meer over boek en achtergrond in een artikel in Trouw.

Het boek aanschaffen is mogelijk via de lokale boekhandel en via de webshop van Vogelbescherming.

Drie prijswinnaars Basiskwaliteit Natuur

Een goed voorbeeld doet volgen. Volgens dat principe beloont Vogelbescherming Nederland een drietal initiatieven waar Basiskwaliteit Natuur is gerealiseerd. Er waren acht projecten genomineerd in drie categorieën. Een jury beoordeelde de inzendingen. Juryvoorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven, zelf vogelaar en beschermheer van Vogelbescherming, maakte de winnaars bekend tijdens het symposium.

EVA Lanxmeer - Culemborg

In deze duurzame nieuwbouwwijk is vanaf het ontwerp rekening gehouden met natuur, van dak tot wijkniveau. De bewonersparticipatie is inspirerend voor andere projecten. Zo’n driehonderd huishoudens onderhouden hun hof en het openbaar groen, delen auto’s, wekken samen energie op en ontwikkelen stadsboerderij Caetshage. In steden verdwijnt vaak de affiniteit met natuur, maar in deze wijk vermengen ze zich.

Wehlse Bos - Wehl

Dit van oorsprong natte gebied is door de landbouw verdroogd. De Bosgroepen hebben het landschap hersteld. Het project wordt geprezen omdat niet slechts bomen zijn geplant, maar met relatief eenvoudige ingrepen ook fundamenteel aan het ecosysteem is gesleuteld. Dadelijk is 130 hectare bos klimaatbestendig, doordat het CO2 kan blijven opslaan. Naaldbomen worden vervangen door loofbomen, die meer water vasthouden bij piekbelasting.

Landschapsherstelplan Ooijpolder

Samen met boeren en vrijwilligers heeft Via Natura 25 van de 500 hectare landbouwgrond in de Ooijpolder tot natuurstroken omgezet. Insecten, vogels en zoogdieren kunnen nu makkelijk van het ene naar het andere gebied. Sindsdien komen zelfs bedreigde soorten als de kamsalamander, de gouden sprinkhaan en de moerassprinkhaan er weer voor. Veel aandacht ging naar het vertrouwen winnen bij boeren, die achter de natuurwaarde van het landschap staan. Met hen zijn contracten voor dertig jaar afgesloten.

Quotes

Natuur is eager
“Er is een probleem met habitatverlies. Doodgewone soorten zijn niet meer alledaags. Herstel die habitats. Verbind, vergroot vernat, verschraal. En de natuur volgt. Die is eager.”
____________
Louise Vet, emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie, NIOO-KNAW en WUR
Hekken weg
“We hebben letterlijk hekjes om de natuur in onze samenleving gezet. Maar stikstof houdt zich niet aan hekken. De uitdaging is om die hekken weg te nemen en de natuur weer van ons allemaal te maken.”
____________
Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid D66
Werk mét de natuur
“Vraag je vijf mensen wat duurzaamheid is, dan krijg je vijf verschillende antwoorden. Ik vraag om ecologisch duurzaam te werken. We willen een trendbreuk. Werken mét de natuur en niet tégen natuur.”
____________
Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland
Economische waarde
“Zolang natuur geen economische waarde heeft, wordt het heel moeilijk voor een boer om er iets mee te doen.”
____________
Alex Datema, melkveehouder en voorzitter Boerennatuur
Klimaatangst
“Woorden als vliegschaamte en klimaatangst worden steeds meer onderdeel van onze gesprekken. Met onze taal kunnen we bijdragen aan de verandering die nodig is.”
____________
Noelle Aarts, hoogleraar Strategische Communicatie, Radboud Universiteit
Faciliterende rol
“Het is fijn als het nieuwe kabinet echt wat gaat doen met de aanbevelingen in ons boek. Kijk wat we vóór de natuur kunnen doen in plaats van tégen. Een faciliterende rol van de overheid is daarbij cruciaal.”
____________
Robert Kwak, Programmaleider Basiskwaliteit Natuur bij Vogelbescherming Nederland, medeauteur ‘Nederlandse vogels in hun domein’
Biologische melk
“Waarom zeggen we niet dat we alleen nog biologische melk in de schappen willen? We hebben toch ook verkeersborden en accijns op ongezonde producten? Ons voedsel zal duurder worden, maar het is maar een schijntje van het totaal.”
____________
Peter Drenth, gedeputeerde provincie Gelderland
Groen of tegels?
“Groen of tegels in je tuin? Het zou geen overweging moeten zijn. Meer groen moet gewoon de standaard zijn, omdat we zo willen leven.”
____________
Camilla Dreef, ambassadeur Vogelbescherming Nederland

Dag in beeld