Nieuwsbrief voor medewerkers en partners van VRHM  // 12 november 2019

VRHM gaat met partners Back to the Future

Netwerkdag druk, divers en nuttig

Welke gevaren kleven er aan cybercrime? Wat als de dijken doorbreken en we moeten evacueren? Wat als er een vliegtuig neerstort? En hoe zit het met onze drinkwatervoorraad in tijden van extreme droogte? Deze, en tal van andere onderwerpen, kwamen 8 oktober aan bod op de eerste grote Netwerkdag van Veiligheidsregio Hollands Midden, met als thema ‘Back to the Future’ in het Archeon in Alphen aan den Rijn.

les meer

Regionaal Beleidsplan 2020-2023 gereed

Sinds het begin van dit jaar is hard gewerkt aan het nieuwe regionaal beleidsplan 2020-2023. Dit plan wordt, op basis van de Wet veiligheidsregio’s, elke vier jaar opgesteld. Nieuw is dat er deze keer voor is gekozen om alle taken die belegd zijn bij de veiligheidsregio, op te nemen in één beleidsplan. Het gaat dan om de taken risico- en crisisbeheersing, meldkamer, brandweerzorg, GHOR en bevolkingszorg. Hiermee krijgt de veiligheidsregio ‘meer blos op de wangen’.

Lees meer

Deelproject ‘Configuratie brandkranen’

Drinkwaterbedrijven, gemeenten en

brandweer werken aan een hoger doel

Het deelproject ‘Configuratie brandkranen’ is een schoolvoorbeeld van hoe verschillende partijen met oog voor elkaars belangen vruchtbaar samenwerken aan een gezamenlijke (maatschappelijke) opgave.

Lees meer

Defensie-liaison Ciska Both vertrekt:

‘VRHM is heel open en benaderbaar’

Na drie jaar verlaat Ciska Both, liaison van het ministerie van Defensie, de VRHM. Wat heeft zij in die jaren zoal gedaan? Wat heeft dat opgeleverd? En heeft zij nog tips voor VRHM?

Lees meer

Laatste in reeks CoPI-oefeningen 2019

‘Je hebt continu rekening met elkaar te houden’

Dit jaar heeft de werkgroep MDOTO drie meerdaagse trainingen voor het Commando Plaats Incident in de eigen veiligheidsregio georganiseerd. De derde en laatste vond onlangs plaats. De deelnemers kregen vijf verschillende CoPI-scenario’s en vijf verschillende motorkapscenario’s voorgeschoteld. Het was aan hen om in ieder scenario te komen tot een goede multidisciplinaire afstemming en incidentbestrijding.

Lees meer

Verder op www.vrhm.nl:

• Deel uw ervaringen met NL-Alert

• Vacature senior systeembeheerder

• Vacature specialist omgevingsveiligheid / informatiespecialist