Nieuwsbrief voor medewerkers en partners van VRHM  // 12 november 2019

Nieuwsbrief > Netwerkdag Back to the Future

VRHM gaat met partners Back to the Future

Netwerkdag druk, divers en nuttig

Welke gevaren kleven er aan cybercrime? Wat als de dijken doorbreken en we moeten evacueren? Wat als er een vliegtuig neerstort? En hoe zit het met onze drinkwatervoorraad in tijden van extreme droogte? Deze, en tal van andere onderwerpen, kwamen 8 oktober aan bod op de eerste grote Netwerkdag van Veiligheidsregio Hollands Midden, met als thema ‘Back to the Future’ in het Archeon in Alphen aan den Rijn.


De netwerkdag was ruim tevoren al helemaal ‘volgeboekt’ door professionals, afkomstig uit de wereld van risico- en crisisbeheersing. Deelnemers konden kiezen uit een uitgebreid aanbod van inspirerende workshopsessies waarin verschillende partners van de VRHM zich profileerden.

Thema van de netwerkdag was ‘Back to the Future’. “Daarmee geven we aan dat we ons voorbereiden op toekomstige crises, en dat we nu al willen leren voordat we fouten maken. We gaan dus als het ware naar de toekomst om daar van toekomstige fouten te leren”, aldus Erik de Paauw, mede-organisator van de netwerkdag.


Groot aanbod

Er was heel veel te doen, die dag. Zo was er een sessie over de Rijnlandroute van Rijkswaterstaat en COMOL5. Maar ook een indrukwekkende sessie van defensie waarin de repatriëringmissie MH-17 uitgebreid aan bod kwam. De Veiligheidsregio Kennemerland en Schiphol zoomden in op maatregelen die nodig zijn als er een vliegtuig crasht. De kustwacht en de Koninklijke Reddingsbrigade lieten zien welke opleidingen voor waterhulpverlening zij in huis hebben. En er kon in de huid worden gekropen van een forensisch onderzoeker en forensisch arts bij een plaats delict, en een kijkje worden genomen in de keuken van de psychosociale hulp. De VRHM zelf organiseerde een sessie over het nieuwe Regionaal Beleidsplan.


Inspirerend

Tussen de workshops door was er de gelegenheid om de markt te bezoeken met stands van onder meer Dunea, GHOR, Regionale Ambulance Voorziening, Hoogheemraadschap van Rijnland, een first responderteam van de brandweer, Dares, een CBRN-team van defensie, en heel veel anderen. De VRHM presenteerde zelf een partnerprofiel; een methode om alle partners schematisch in beeld te brengen.

Buiten was een eenheid van politie present, net als de brandweer, een CBRN-team van defensie en de Reddingsbrigade. En daarmee was de rij nog lang niet compleet. Een inspirerende dag, waar volop werd genetwerkt. Zodat we elkaar als het nodig is snel weten te vinden en weten wat we aan elkaar hebben.

Hans Zuidijk, directeur VRHM, toonde zich na afloop tevreden over deze eerste netwerkdag: “Toen ik hier vanochtend binnenkwam voelde het direct als bijzonder. Een inspirerende verjaardag van de veiligheidsregio waarin elkaar ontmoeten centraal staat. Waarin we volop leren over toekomstige risico’s, crises en hoe we ons daarop voor kunnen bereiden. Samen. Want daar hebben we elkaar voor nodig.”


Prijswinnaars

Tijdens de netwerkdag waren er prijzen te winnen bij de quiz en kon men entreekaarten winnen voor Archeon.

De quiz is gewonnen door Peter Vos van de gemeente Nieuwkoop. Zij gaan met de afdeling Simulatieschieten bij Defensie.

De vrijkaarten zijn gewonnen door:

Joop Harland – gemeente Zoeterwoude
Marjolein Valasek
Renate den Elzen – RDOG HM
Daphne Jonkers – gemeente Waddinxveen

De evaluatie werd door 120 mensen ingevuld waarbij het gemiddelde cijfer een 8.04 was waarvan ook maar 4x een 5.Weten hoe de Netwerkdag van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) in het Archeon verlopen is? Bekijk dan dit filmpje met hoogtepunten van ‘Back tot he Future’.


Mede-organisator Erik prijst gezamenlijke inspanning:

‘Dóór het netwerk, vóór het netwerk’


Erik, werkzaam bij de afdeling Crisisbeheersing, is één van de organisatoren van de VRHM Netwerkdag. Een dag met veel inhoudelijke componenten, bestemd voor iedereen die betrokken is bij risico- en crisisbeheersing. Waarom een netwerkdag? En hoe kijkt hij op het evenement terug?


Waarom doen we dit eigenlijk?

“De veiligheidsregio heeft veel partners en die partners doen veel verschillende werkzaamheden. Al die partners en werkzaamheden wilden we een keer bij elkaar brengen. Zodat het zichtbaar wordt wat we met elkaar aan het doen zijn, en wie er allemaal bij ons werk betrokken zijn.”


Ben je tevreden?

“Ik krijg heel veel enthousiaste reacties van deelnemers. En ik zie allerlei lijntjes tussen partners ontstaan. Iedereen is tevreden en daar doe ik het voor.”

Het zijn nogal wat partners…

“Dit is de eerste keer op deze grote schaal, voorheen waren netwerkdagen kleiner. Iedereen die betrokken is in het netwerk op het gebied van risico- en crisisbeheersing hebben we uitgenodigd. We hebben wat bezoekers betreft onze limiet bereikt. Er waren driehonderd mensen binnen, meer konden er echt niet bij.”


Wie heeft de onderwerpen van de workshops bedacht?

“Wat hier vandaag allemaal gebeurt is niet alleen ons idee, het zijn vooral de ideeën van de partners. We hebben hen als het ware een platform gegeven en om input gevraagd. Wat willen we allemaal doen? En hoe dan? Wij noemden de thema’s, zij kwamen in groten getale met onderwerpen. We hebben het samen georganiseerd. Een netwerkdag, georganiseerd door het netwerk.“


Zit er een rode draad in de workshops?

“Wat centraal staat is het delen van inhoudelijke kennis met elkaar. Over toekomstige thema’s (cybercrime, klimaatverandering) maar ook over thema’s uit het verleden (MH17). Workshops zijn leuk en inhoudelijk goed, er is een gebalanceerd programma ontstaan. We zijn er zeer blij mee dat dit zo is uitgepakt. Uit de kennis van toen en straks worden veel lessen geleerd. Het is uiterst zinvol die ervaring en lessen delen met elkaar te delen, zodat we zien waar we vandaag de dag staan.”


Is er vandaag plaats voor veranderingen als het gaat om risico’s en veiligheid?

“Met het kiezen van de thema’s hebben we rekening gehouden met het nieuwe Regionaal Risicoprofiel. Op thema’s als cybercrime, klimaatverandering, energietransitie en de Omgevingswet wordt de komende jaren beleidsmatig hoog ingezet. Vandaag al hebben we daar een flink voorschot op genomen en is er al veel kennis en ervaring over deze onderwerpen gedeeld. Daardoor worden deze onderwerpen zichtbaar en concreet.”


Volgend jaar weer?

“Het is in ieder geval een zeer geslaagde dag. En zeer zeker voor herhaling vatbaar.”Netwerkdag maakt lijntjes korter

‘Beter weten wie je straks aan de telefoon krijgt’

Wat vonden deelnemers van de Netwerkdag? Wat hebben zij precies gedaan? En welke nieuwe inzichten heeft dat hen opgeleverd?


Tamara Makaai, beveiligings- en crisismedewerker Dunea:

‘We kunnen het niet alleen’

“Het is leuk en belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. En goed om te weten wat we van elkaar kunnen verwachten in het geval van calamiteiten. Ik heb vandaag veel mensen van de politie en de brandweer gesproken. Met iemand van de politie heb ik een concrete casus over nooddrinkwater bij extreme droogte besproken. Dat is leerzaam. We zien mogelijkheden voor verdere samenwerking en willen daar verder over in gesprek gaan. We kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig. De bewustwording daaromheen wordt groter op zo’n dag.”


Wouter Brand, Nationaal CrisisCentrum (NCC):

‘We moeten elkaar kennen’

“Een netwerk is cruciaal in de bestrijding van cybercriminaiteit. Vandaag biedt mogelijkheden om met elkaar tot een juist beeld te komen over de rolverdeling bij een cyberincident. Iedere partij moet daarbij vanuit zijn eigen werkwijze redeneren en oog hebben voor wat daar zo bijzonder aan is. Vandaag zijn we daarin geslaagd. Daarnaast is het van belang om elkaars gezichten te zien. Als er dan daadwerkelijk wat aan de hand is kunnen we elkaar sneller vinden. Dat is goud waard. We hebben partners uitgenodigd om bij ons te komen kijken. We moeten elkaar kennen. Juist bij crisisbeheersing.”


Ingrid Nieuwenhuis, specialist omgevingsveiligheid/risicoprofielen VRHM:

‘Je leert van elkaar, en dat is leuk’

“Vandaag hebben we een spel laten zien dat we hebben ontwikkeld om mensen op een speelse manier kennis te laten maken met de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt veel veranderingen van de medewerkers van de verschillende partijen. Met behulp van ons spel leer je dat. Er waren veel geïnteresseerden, uit verschillende partijen. Iedereen heeft zijn eigen focus en die ervaring deel je dan. Je leert van elkaar, en dat is leuk.  Bijvoorbeeld over de verschillende dilemma’s die elke partij heeft. En de belangen van de verschillende partners. Als je weet wat er bij je partners leeft, kun je dat gebruiken in de samenwerking.”


Albert-Jan Kluijver, militair adviseur, Defensie:

‘Gezamenlijk tot een beeld komen’

“Het was een leuke en leerzame dag. Je ziet de verschillende invalshoeken van de verschillende disciplines en vormt vervolgens gezamenlijk een beeld. Daar probeer je dan een samenwerking in te vinden. Ik vind dat een boeiend proces. Je lost als het ware de calamiteiten die kunnen ontstaan over je eigen grenzen heen op. Zelf werk ik op operationeel niveau, ik vind het belangrijk om het beeld van de verschillende partijen te krijgen. Wij zijn als Defensie geen directe partner, maar sluiten aan bij planvorming. We moeten elkaar dan wel weten te vinden. Daar is een dag als deze heel nuttig voor.”


Kees van Nierop, Vakspecialist Brandweerzorg Brandweer Hollands Midden:

‘Goed om elkaar beter te leren kennen’

“Ik ben vandaag op zoek gegaan naar partners die mee willen doen met onze OTO-oefeningen. En die heb ik gevonden. Bij Dares bijvoorbeeld. Ook ben ik hierover in gesprek gegaan met mensen van Cobra Cutter. Met collega’s van de politie heb ik inhoudelijk over onze oefeningen gesproken. De mensen van de GOHR heb ik vandaag benaderd, omdat we na afloop van een reanimatie vaak behoefte hebben aan GCO (Georganiseerde Collegiale Ondersteuning). Al met al een zeer vruchtbare dag dus. En het is goed om elkaar beter te leren kennen, vooral als je voor een grotere organisatie als de onze werkt. Dan weet je wie je straks aan de telefoon krijgt. En dan weten zij wij zij aan de telefoon hebben.”

<

>