Nieuwsbrief voor medewerkers en partners van VRHM  // 12 november 2019

Nieuwsbrief > Regionaal Beleidsplan 2020-2023

Regionaal Beleidsplan 2020-2023 gereed

 

Sinds het begin van dit jaar is hard gewerkt aan het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2020-2023. Dit plan wordt, op basis van de Wet veiligheidsregio’s, elke vier jaar opgesteld. Nieuw is dat er deze keer voor is gekozen om alle taken die belegd zijn bij de veiligheidsregio, op te nemen in één beleidsplan. Het gaat dan om de taken risico- en crisisbeheersing, meldkamer, brandweerzorg, GHOR en bevolkingszorg. Hiermee krijgt de veiligheidsregio ‘meer blos op de wangen’.

 

In het beleidsplan staan de doelen die wij op alle vijf de taken willen bereiken de komende jaren. De input hiervoor is verzameld door interne werkgroepen en sessies met onze externe partners. In het beleidsplan is niet alleen aandacht voor nieuwe zaken, maar ook voor het vele werk dat in continuïteit wordt uitgevoerd. Het beleidsplan vormt de basis voor het jaarplan 2020, dat op dit moment wordt opgesteld. In het jaarplan zal concreter worden aangegeven wat we in 2020 daadwerkelijk gaan doen.

 

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur hebben al ingestemd met het beleidsplan. Het beleidsplan ligt nu voor bij de 18 gemeenteraden. De burgemeesters gaan het beleidsplan bespreken met hun gemeenteraden. Definitieve vaststelling van het beleidsplan vindt hierna plaats in het Algemeen Bestuur op 20 februari 2020.

<

>