Nieuwsbrief voor medewerkers en partners van VRHM  // 2 november 2020

Coronadashboard geeft per gemeente inzicht in de cijfers

Handig voor wie datagestuurd wil werken

De website www.eengezonderhollandsmidden.nl van de GGD Hollands Midden bevat een coronadashboard. Hierop staan alle gegevens over corona, per gemeente in onze veiligheidsregio. Dit dashboard is voor iedereen toegankelijk. En erg handig voor beleidsambtenaren die lokaal accenten willen leggen.

les meer

‘De VRHM heeft meer smoel gekregen’

Corona heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden steviger op de kaart gezet. Dat stelt Roel Cazemier, burgemeester van de Krimpenerwaard. Hij is goed te spreken over de samenwerking van zijn gemeente met de VRHM. “Het Regionaal Operationeel Team (ROT) zit er bovenop. En we worden goed gefaciliteerd.”

Lees meer

Geen spoed, wel brandweer: 0900-0904

Met het nieuwe landelijke nummer 0900-0904 is er voortaan één ingang voor alle meldingen zonder spoed. Op die manier blijft 112 vrij voor alle levensbedreigende situaties.

Lees meer

Werken aan de bewustwording over brandveiligheid

Naast het blussen van branden werkt de brandweer ook aan bewustwording over de zelfredzaamheid van burgers in brandgevaarlijke situaties. Het belang hiervan wordt onderstreept door grootschalige incidenten bij onder meer Schiphol (2005) en GGZ-instelling Rivierduinen (2011).

Drie voorbeelden van het werk van team Brandveilig Leven, in samenwerking met collega’s en netwerkpartners.

Lees meer

Nieuw bluswaterconcept steeds concreter

Samen met de drinkwaterbedrijven en alle achttien gemeenten werkt VRHM sinds vorig jaar aan een nieuw bluswaterconcept dat ervoor moet zorgen dat de brandweer ook de komende twintig jaar over voldoende bluswater beschikt. De convenanten zijn zo goed als klaar en de opleverdocumenten met betrekking tot de brandkranen wachten op hun ondertekenaars. De keuze voor de drie pilot WTS500-voertuigen is bijna gemaakt; binnenkort wordt bekend welke drie kazernes de pilot met deze voertuigen gaan starten.

Lees meer

Oefenen in een virtuele omgeving

Wat doe je als grootschalig oefenen in coronatijd niet mogelijk is? Terwijl oefenen met – om maar wat te noemen – de 1,5 meter maatregel wel nuttig is? VRHM laat zien dat daar creatieve oplossingen voor zijn. Zo konden deelnemers aan de Commando Plaats Incident (CoPI)-oefeningen en oefeningen van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) in een virtuele omgeving toch met elkaar aan de slag. Weten hoe dat ging?

Lees meer

Verder op www.vrhm.nl:

  • Vacature medewerker Objectpreparatie