Doe mee(r) met taal

‘Samen maken we het verschil’

Het e-zine dat voor u ligt, bevat een terugblik op ons grootste congres tot nu toe. We verwelkomden bijna 600 bezoekers van een groot aantal verschillende organisaties. We hopen dat u met nieuwe energie, inspiratie en contacten huiswaarts bent gekeerd. En dat u ons motto doe meer met taal het komende jaar in praktijk gaat brengen.

De verhalen van de mensen die nieuwe kansen kregen op een baan, op een gelukkig en gezond leven en het voorlezen van hun kinderen blijven inspireren. De aanleiding om aan de slag te gaan is voor elke laaggeletterde anders. Maar vaak geeft een alerte medewerker in een bibliotheek, bij een welzijnsorganisatie, gezondheidsinstelling of werkgever de doorslag. Zij maken elke dag samen het verschil.

We hopen dat we ook u en uw organisatie het komende jaar tot deze verschilmakers mogen rekenen. Want samen kunnen wij ervoor zorgen dat mensen zoals Biljana, de moeder die we portretteerden in de documentaire Dromen van Woorden, nieuwe kansen krijgen.

Het gaat echter om meer dan individuele verhalen. Zoals we hebben laten zien in onze deelcongressen biedt de aanpak van laaggeletterdheid ook voor gemeenten, zorgverleners, scholen, werkgevers en maatschappelijke organisaties tal van kansen: op effectiever communiceren, betere dienstverlening, grotere therapietrouw, gelukkigere en gezondere werknemers en minder ongelukken. In dit e-zine hebben we de opbrengst van de verschillende deelcongressen voor u samengevat, zodat u zich ook kunt laten inspireren door de sessies waarbij u niet aanwezig kon zijn.

Ook voor het nieuwe Kabinet blijft de aanpak van laaggeletterdheid een prioriteit. Mede daarom komt er vanaf 2018 ook structureel extra geld beschikbaar. Maar geld is niet enige dat telt. Zonder de blijvende inzet van u allen en ons snelgroeiende netwerk, blijven mensen zoals Biljana ongewild onopgemerkt.

We wensen u veel leesplezier met dit magazine,
Het Tel mee met Taal Team

Bekijk de video met Ingrid van Engelshoven, minister van OCW