Dit ga ik doen!

We hebben vandaag gehoord wat werkt. Welke inzichten nemen we mee? Waar willen we zelf mee aan de slag?

DIT GA IK DOEN

‘Denken in problemen of mogelijkheden’

“Wij bieden in feite informele zorg. Ik zie nu in hoe formele en informele zorg anders naar problematiek kijken en een andere taal spreken. Dan kun je van elkaar leren. Formele zorg kijkt vaak naar problemen, informele zorg meer naar wat wél kan. Wij willen op meer plekken binnenkomen. De vraag is dan: hoe maak je het contact zo laagdrempelig mogelijk? Dit soort inzichten helpen daarbij.”
Tekla Zwinkels, Fietsmaatjes

‘Coalition of the willing’

“De maatschappij vraagt dat we datagedreven werken. Ik merk dat de één er niets mee heeft, de ander wel. Lastig is dat het vaak om kleinschalige projecten gaat, waarvan weinig data beschikbaar zijn. Een aantal mensen zal je nooit mee krijgen. Je ziet verschillen met mensen die juist met 21th Century Skills opgroeien. Laten we dan beginnen met een coalition of the willing.”
Don de Haan, Optimale Samenwerking

‘Zet ervaringsdeskundigen in’

“Het verhaal van de dove Corrie Tijsseling tijdens de opening sprak me erg aan. Ik denk dat het belangrijk is om op dit soort bijeenkomsten ervaringsdeskundigen te betrekken. Voor wie doen we het? Bij sommige workshops waren ervaringsdeskundigen aanwezig en vooral die voorbeelden maakten erg veel indruk op me. Het maakt het verhaal gewoon krachtiger.”
Liv Kaya Aabye, Recrear

‘Zorg dat het meetbaar is’

“Omdat ik onderzoeker ben, ben ik best kritisch op de praktijkvoorbeelden van vandaag. Ik denk dat het goed is om meer datagedreven en evident based te werken. Veel projecten waarover ik vandaag hoorde, hebben eenzelfde soort aanpak, bijvoorbeeld met meer regie bij de eindgebruiker. Dat vind ik goed, maar hoe meet je nu bijvoorbeeld de tevredenheid van je doelgroep? En wat is het verschil met andere aanpakken? Ik ga daar de komende tijd onderzoek naar doen. Ik houd jullie op de hoogte!”
Bhaati Bodha, GGD Fryslân

TWEEGESPREK

‘Met verschillende mensen bij elkaar komen de ideeën’

Annemarie Hensen (Manager Business Development MEE Gelderse Poort)
Maud Plouvier (beleidsadviseur Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie) 
Annemarie Hensen (Manager Business Development MEE Gelderse Poort) (l.) en Maud Plouvier (beleidsadviseur Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie)

‘Met verschillende mensen bij elkaar komen de ideeën’

Maud: “Wij zijn intensief bezig om te kijken wie we bij elkaar moeten brengen en welke cultuurverandering er moet plaatsvinden om te zorgen dat we meer kunnen doen op het gebied van preventie en de druk op de zorgverleners wordt verminderd.”

Annemarie: “En dat wordt waarschijnlijk niet beter doordat er schotten worden opgetrokken en de regie bij gemeenten ligt.”

Maud: “De financiële tekorten dragen inderdaad niet bij.”

Annemarie: “Je moet een keer bij mij langskomen. Wij houden ons – toevallig in dezelfde regio – bezig met het ontwikkelen van nieuwe concepten, ook voor hulp in het voorveld. Veel mensen komen pas in beeld als het complex is.”

Maud: “Dat zien wij ook. Door meer in te zetten op samenwerken willen we ervoor zorgen dat cliënten minder zware zorg nodig hebben.”

Annemarie: “Een van onze taken is het vinden van financieringsbronnen. We zoeken bijvoorbeeld financiering bij zorgverzekeraars.”

Maud: “Ik vind het heel grappig dat wij elkaar treffen. Wij willen precies weten hoe we verschillende partijen bij elkaar krijgen en het is aftasten hoe bij hen alles is geregeld.”

Annemarie: “Als je verschillende mensen bij elkaar zet, dan komen er ideeën.”

TWEEGESPREK

‘Breng mensen die niet in beeld zijn tóch in kaart’

Rachael Stoll (RIBW Nijmegen en Rivierendal)
Frederike Bos (Toptaal)
Rachael Stoll (RIBW Nijmegen en Rivierendal) (l.) en Frederike Bos (Toptaal)

‘Breng mensen die niet in beeld zijn tóch in kaart’

Frederike: “Rachael vertelde net over een casus van een man met psychologische problemen en agressief gedrag.”

Rachael: “Je wilt op dat moment compassie tonen, maar hij blokkeerde de ingang. Niemand kon iets effectiefs doen. De politie zei dat ze niets konden doen, omdat het op de openbare weg was.”

Frederike: “De oplossing zit bij laaggeletterden vaak niet in technisch taalgebruik. Je zult moeten werken aan de taalvaardigheid van deze man.”

Rachael: “Zulke mensen wonen vaak alleen, zakken niet door het ijs voor hulp en komen niet in beeld van de gemeente.”

Frederike: “De gemeente zou ze toch in kaart moeten brengen. Vervolgens heb je een buddy nodig die ook onderwijskundig is, want analfabeten hebben geen klank-teken-koppeling.”

Rachael: “We leggen uit dat beheersing van de taal hen helpt in contacten. Op straat gedag kunnen zeggen, zou al wat zijn. Bij deze mensen helpen geen standaardoplossingen. Je moet uitzoeken wat wél werkt.”

KETTINGVRAAG

Zoveel mensen, zoveel kennis. Stel een vraag en geef een antwoord.

SPEEDDATE

Zakelijk flirten

Een gesprek met een onbekende, aftastende blikken, een eerste toenadering. Op het congres Doen Wat Werkt in Zwolle wagen acht deelnemers zich aan een rondje zakelijk speeddaten. Ze hebben vier minuten. Kunnen ze iets voor elkaar betekenen? Eigenlijk is de tijd te kort. In razend tempo wisselen de deelnemers hun goede voorbeelden uit en bespreken ze dilemma’s. En: is er een match?

De liefdesfeiten op een rijtje

Zij durfden het aan:
Marcel Matthijsen (Sociaal Werk Nederland)
Wilma Bobbink (Gemeente Berg en Dal)
Shane ter Hennepe (Kenniscentrum Sport & Bewegen)
Daan Stremmelaar (Cliëntenbelang Amsterdam)
Ruud Fiere (Cliëntenbelang Amsterdam)
Jan Burgmeijer (Fietsmaatjes)
Evelyn Kamann, (Jeugd en Gezinsteam, Lelystad)

Hier spraken zij over:
Hoe kunnen lokale ervaringen een plek kunnen krijgen in landelijke overleggen tussen gemeenten en ministeries? Hoe kunnen interventies beter aansluiten op bestaande programma’s, bijvoorbeeld op het gebied van sport en bewegen? Bij welke vraagstukken op het gebied van jeugd kunnen we elkaar helpen? Hoe zie je door bomen nog het bos met alle programma’s die er zijn? Hoe kun je beter samenwerken met de doelgroep zelf?

Previous
Next

Komt er een vervolgdate?
Zeker, bij allemaal. Er is na twaalf gesprekken namelijk sprake van een 100% match! De visitekaartjes zijn uitgewisseld en de deelnemers staan in de startblokken voor een tweede date. De eerste afspraken zijn al ingepland, bijvoorbeeld tijdens het congres Sociaal Werk Nederland op 20 maart. Maar ook is het gesproken over hoe Noord-Hollandse gemeenten kunnen deelnemen aan een project van Cliëntenbelang Amsterdam. Als dat geen geslaagde match is…

Aantal sterren uit 5

5/5
FOTO'S VAN DE DAG

Colofon

Dit e-zine werd gemaakt door Magazine on the Spot bij het congres Doen Wat Werkt op 10 maart in Zwolle.

Redactie: Karlijn Broekhuizen, Marloe van der Schrier, René Lamers
Fotografie: Edwin Weers
Film: Walter van Polanen
Eindredactie: Richard Post
Vormgeving: Lisanne Gottenbos
Coördinatie: René Lamers