Ouderen

LANDELIJK

Bouw aan gemeenschap in 55+ complexen

Toenemende eenzaamheid, anonimiteit en sociale onveiligheid baren woningcorporaties en bewoners van 55+ wooncomplexen grote zorgen. Studio BRUIS – Samen Buurten is een theoretisch onderbouwde en goed beschreven methode voor gemeenschapsvorming (community building) in 55+ wooncomplexen.

Sociale vitalisering

Het model is ontwikkeld door Kees Penninx, samen met bewoners en professionals in tien Nederlandse wooncomplexen in de sociale huursector. De methode wordt momenteel middels training en coaching on the job verspreid in Nederland, onder meer in Rotterdam (via de gemeente en enkele corporaties) en in Vlaardingen (via corporatie Waterweg Wonen).
Met behulp van de methodiek Studio BRUIS – Samen Buurten helpt ActiveAge bewoners en betrokken professionals bij de sociale vitalisering van het wooncomplex, op weg naar een bruisende woongemeenschap. Effectiviteitsonderzoek van de Universiteit voor Humanistiek wijst uit dat de methode vooruitgang brengt: bewoners kennen elkaar, voelen zich verbonden met elkaar, doen actief mee met activiteiten, organiseren zelf activiteiten en beheren en benutten zelf de algemene ruimten.

‘Dit inspireert me’

“Het verhaal van de mevrouw die uit haar ervaring deelde wat BRUIS in haar leven heeft veranderd, inspireert mij enorm. Ik wil dit zeker meenemen in de werkgroep sociaal domein van onze gemeente.”
Ardi Hooijmans (commissielid Christenunie/SGP Gemeente Bronckhorst)

HOUTEN

Kunst met impact: dansend uit de eenzaamheid

Met de multidisciplinaire danstheatervoorstelling ‘De Vlinder’ doorbreken 65-plussers hun eenzaamheid. Het is een duurzaam cultuurproject van stichting Aan de Slinger, welzijnsorganisatie van Houten&co en de gemeente Houten. Het wordt ondersteund door Movisie. Ook de gezondheid en beweging van de ouderen verbeteren. 

LANDELIJK

Ouderen koppelen aan studenten voor zorg én gezelschap

Een gelukkiger mens is ook gezonder. In 2017 hebben Mantelaar, VGZ en het Nationaal Ouderen Fonds (NOF) de handen ineengeslagen. Zij wilden de zorg zo inrichten, dat er naast verzorging en begeleiding ook tijd is voor gezelschap met de oudere. Op die manier wilden ze eenzaamheid onder ouderen verminderen.
De drie partijen doen dit door ouderen aan medische en paramedische studenten te koppelen. De oudere ontvangt aandacht, de mantelzorger wordt ontzorgd en de zorgstudent leert. Ouderen krijgen een actieve rol. Er wordt aanspraak gedaan op hun eigen capaciteiten; als tegenhanger van ervaren tekorten en ter vergroting van hun welzijn. Welbevinden of geluk wordt grotendeels gevormd door liefde en samenhang in een relatie, vriendschap.

In meerderheid blijken de ouderen, die het effect van deze aanpak beoordeelden, een positief effect te ervaren. Met name de emotionele eenzaamheid werd minder. Ook de sociale eenzaamheid werd minder of stabiliseerde.