Voorwoord

‘De voedingsbodem ligt er’

Met onze Dag van de Cultuureducatie Flevoland willen we leerkrachten (in spe), schoolleiders en cultuuraanbieders inspireren en nieuwe handvatten geven voor in de dagelijkse praktijk. Dit jaar onderzoeken we wanneer kinderen door kunst en cultuur geraakt worden en waarom dit zo waardevol is. We hopen alle deelnemers verfrissende inzichten én een energieboost te geven om cultuureducatie hoog op de schoolagenda te houden. Dat is belangrijk, want kunst en cultuur sneuvelen nog wel eens in de aandachtstrijd om alles wat moet gebeuren in een school. Door met deze dag iedereen te versterken die in Flevoland met cultuureducatie bezig is, versterken we de cultuureducatie in Flevoland.

Deze editie staan magische momenten in cultuuronderwijs centraal. Momenten waarop kinderen en leerkrachten zich verwonderen, kippenvel krijgen of meegenomen worden in de magie van andere of nieuwe werelden. We staan stil bij sleutelmomenten. Die momenten waarop een kind geraakt wordt door een betekenisvolle muziekles, voorstelling, museumbezoek, beeldende workshop, en een ervaring opdoet die hij of zij zich misschien wel altijd zal blijven herinneren. Het gaat dit jaar over de vraag: Wanneer wordt kunst en cultuur magisch en betekenisvol voor onze leerlingen? En hoe creëer je randvoorwaarden met elkaar waarbinnen magische momenten kunnen ontstaan?

In bestuurlijk opzicht zien wij dat door samenwerking met gemeenten, provincie, rijk, schoolbesturen en culturele partners een goede voedingsbodem ontstaat in Flevoland om cultuuronderwijs verder te laten groeien. Er is een breed besef bij alle partijen dat cultuureducatie belangrijk is in Flevoland. Zo speelt cultuureducatie een belangrijke rol in het regionale cultuurprofiel, het ‘Flevoprofiel’, dat op 1 november gestuurd is aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) én in het gesloten coalitieakkoord binnen de gemeente Almere.

Een groeiend aantal scholen wordt steeds autonomer en komt vaker met maatwerkvragen bij hun lokale cultuuraanbieders. Hierdoor gaat het gesprek sneller over de vraag hoe cultuureducatie het beste kan aansluiten bij het onderwijsprogramma en de onderwijsvisie van de school. Een goede ontwikkeling dus. Met Magische Momenten in cultuuronderwijs hopen we een vocabulaire mee te geven aan deelnemers om die dialoog nog beter te voeren met elkaar.

Zo kunnen we met elkaar werken aan betekenisvol cultuuronderwijs en nog meer magische momenten creëren bij de kinderen. De voedingsbodem ligt er. Nu moet het gebeuren!

Remko Willems, programmamanager FleCk
Paul Macco, directeur Collage-Almere